>Dagtilbud, arbeidssenter og aktivitetstilbud

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dagtilbud, arbeidssenter og aktivitetstilbud

Publisert: 05.01.2023

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre, personer med demens og personer med psykisk utvikling. Dagtilbudet er åpent alle hverdager. Tjenesten er søknadspliktig.

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Dagtilbud for personer med bistandsbehov

Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssenter

Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssenter - for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gir tjenester etter vedtak til 41 brukere.

Adresse: Engsmyrveien 17

Vakttelefon: 907 11 265/907 96 704

Konstituert avdelingsleder:
Kai Amundrød
Mobil: 982 44 582

Les mer om Nygårdshaugen aktivitetssenter her.

Astrids gate arbeids- og aktivitetssenter

Astrids gate arbeids- og aktivitetssenter - for mennesker med utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne.

Vakttelefon: 47795931

Adresse: Astridsgate 23-25

Avdelingsleder: Benedicte Heistad, tlf 977 85 778

Dagtilbud for personer med demens og dagtilbud for eldre

I Sarpsborg kommune har vi tre dagtilbud for hjemmeboende eldre og tre dagtilbud for personer med demens.

Kontaktinformasjon til dagtilbud for eldre

Hannestad dagtilbud for hjemmeboende eldre - 21 plasser
Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg
Tlf. 952 97 492 

Haugvoll dagtilbud for hjemmeboende eldre - 19 plasser
Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Tlf. 415 32 880

Tingvoll dagtilbud for hjemmeboende eldre - 20 plasser
Tuneveien 70, 1712 Grålum
Tlf. 982 95 787 

Åpent alle hverdager. (Stengt en periode på sommeren.)

Kontaktinformasjon til dagtilbud for personer med demens
 • Grålum dagtilbud 940 01 807
 • Kurland dagtilbud 69 10 86 13 / 952 97 300
 • Eplehagen dagtilbud 907 55 234

Det tilstrebes at brukerne får tilbud ved det dagsenteret som er nærmest hjemmet. Pasienter ved bofellesskap eller institusjon fyller ikke kriteriene for å få tildelt plass.

Les mer om dagsenter for personer med demenssykdommer her.

Kriterier og søknad

Tildeling baseres på brukerens totale situasjon og i henhold til Sarpsborg kommunes veiledende standard og kvalitet. Følgende momenter er med i vurderingen:

 • Søknad må foreligge
 • Søkeren må bo eller midlertidig oppholde seg i Sarpsborg kommune
 • Sviktende fysisk eller psykisk helsetilstand
 • Søkeren må ha behov for sosial kontakt og nettverksbygging.
 • Brukernes totale situasjon

Sarpsborg kommune vil prioritere tildeling av dagsenterplass til søkere hvor opphold i dagsenter kan forebygge /utsette behov for heldøgnsomsorg.

Her kan du beskrive din situasjon og søke helsetjenester.

Søknadsskjema sendes til Sarpsborg kommune
Klage sendes også til Sarpsborg kommune

Åpningstider

Åpningstider er fra 09.00 til 15.30. Dette kan variere fra sted til sted. Hannestad, Haugvoll og Tingvoll være stengt i ukene 28, 29 og 30. 

Vi tilbyr:

 • Transport til og fra dagsentrene i kommunal regi.
 • Kaffe og kaffemat serveres på alle dagsentrene
 • Middags servering.
 • Frokostservering ved tre av stedene
Andre praktiske opplysninger:
 • Du må ha med egne medisiner
 • Du kan få frisør/fotpleie
 • Røyking kun tillatt i utearealene
 • Ta med innesko
 • Ta med deg nødvendige hjelpemidler

Målsetting

 • Ivareta brukernes fysiske og sosiale behov for å være lengst mulig i eget liv.
 • Gi hver enkelt bruker respekt og verdighet og ivareta selvbestemmelse og medbestemmelse.
 • Tilrettelegge aktiviteter ut fra brukerens behov og interesser.
 • Gjøre dagen god og innholdsrik.

Vi tilbyr ulike aktiviteter, individuelt og/eller i gruppe, blant annet:

 • Trivsel og hobbyaktiviteter
 • Trening og spill
 • Sang og musikk
 • Sosialt fellesskap
 • Kino/filmdager
 • Dagliglivets gjøremål
 • Gode og sunne måltider
 • Turer/ Stavgang

Velkommen til oss!