Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dagsenter, arbeidssenter og aktivitetstilbud

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dagsenter, arbeidssenter og aktivitetstilbud

03.01.2019

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre, personer med demens og personer med psykisk utvikling. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Dagsentrene er åpne alle hverdager. Tjenesten er søknadspliktig.

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Dagtilbud for personer med bistandsbehov

Nygårdshaugen aktivitetssenter

Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssenter

Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssenter - for mennesker med psykisk utviklingshemning - har 38 brukere fordelt på ulike dager.

Teamleder: Dan Kristiansen Tlf. 982 86 569 / 69 00 63 66

Besøksadresse: Engsmyrveien 17, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Tlf. 69 10 80 00

Les mer om Nygårdshaugen aktivitetssenter her.

Astrids gate arbeids- og aktivitetssenter

Astrids gate arbeids- og aktivitetssenter

Astrids gate arbeids- og aktivitetssenter - for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Teamleder: Kjerstin Ramstad Tlf. 69 16 81 73 / 915 19 448

Besøksadresse: Astridsgate 23-25, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Tlf. 69 10 80 00

Dagsenter for personer med demens

Kurland dagsenter for personer med demenssykdommer

Kurland dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdommer har 12 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20 eldre. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Telefonnummer: 69 10 86 13 / 952 97 300
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Dagsenteret har åpent 9-16 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.

Du må søke for å få plass på dagsenteret.

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser lunsj ca. kl. 11 og middag kl. 15.00. I tillegg har vi et kaffemåltid ved 13-tiden.

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Vernepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som håndarbeid, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

Se brosjyren til Kurland dagsenter her- PDF.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang Tlf. 69 12 54 05 / 915 13 115

Sekretær:
Wenche Øverbye Tlf. 69 12 54 07

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Grålum dagsenter for personer med demenssykdommer

Senteret har 13 plasser
Telefonnummer: 69 10 30 51.
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tingvollveien 7, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Grålum dagsenter er for hjemmeboende personer med demenssykdommer. Dagsenteret har 13 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Dagsenteret har åpent 9-15 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.
Du må søke for å få plass på dagsenteret. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser frokost ca. kl. 10 og middag kl. 13.15

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Sykepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Dagsenter for eldre

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Åpent alle hverdager. (Stengt en periode på sommeren.)

Se kontaktopplysninger til de ulike dagsentrene her:

Hannestad dagsenter for hjemmeboende eldre - 21 plasser
Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg *
Tlf. 69 11 68 94

Haugvoll dagsenter for hjemmeboende eldre - 19 plasser
Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Tlf. 415 32 880


Tingvoll dagsenter for hjemmeboende eldre - 20 plasser
Tuneveien 70, 1712 Grålum
Tlf. 69 11 68 65

Kontaktperson: Teamleder Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid)

Andre aktiviteter

Frivilligsentralen

Aktiv på dagtid

Arrangementer

Biblioteket