Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dagsenter, arbeidssenter og aktivitetstilbud

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dagsenter, arbeidssenter og aktivitetstilbud

12.01.2021

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre, personer med demens og personer med psykisk utvikling. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Dagsentrene er åpne alle hverdager. Tjenesten er søknadspliktig.

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Dagtilbud for personer med bistandsbehov

Nygårdshaugen aktivitetssenter

Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssenter

Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssenter - for mennesker med psykisk utviklingshemning - har 38 brukere fordelt på ulike dager.

Adresse: Engsmyrveien 17

Fasttelefon: 69 00 63 66

Teamleder: Dan Kristiansen Tlf. 982 86 569 / 69 00 63 66

Les mer om Nygårdshaugen aktivitetssenter her.

Astrids gate arbeids- og aktivitetssenter

Astrids gate arbeids- og aktivitetssenter

Astrids gate arbeids- og aktivitetssenter - for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Vakttelefon: 47795931

Adresse: Astridsgate 23-25

Teamleder: Benedicte Heistad, tlf 977 85 778

Dagsenter for personer med demens og dagsenter for eldre

I Sarpsborg kommune har vi tre dagsenter for hjemmeboende eldre og to dagsenter for personer med demens. 

Mer informasjon om dagtilbudet

Vår visjon er: BRUKERNES OG ANSATTES BESTE ALLTID I FOKUS

Telefonnumrene du kan ringe:

 • Hannestad dagsenter 69 11 68 94
 • Tingvoll dagsenter 982 95 787 
 • Haugvoll dagsenter 415 32 880
 • Grålum dagsenter 69 10 30 51
 • Kurland dagsenter 69 10 86 13

Det tilstrebes at brukerne får tilbud ved det dagsenteret som er nærmest hjemmet. Pasienter ved bofellesskap eller institusjon fyller ikke kriteriene for å få tildelt plass.

Kriterier og søknad

Tildeling baseres på brukerens totale situasjon og i henhold til Sarpsborg kommunes veiledende standard og kvalitet. Følgende momenter er med i vurderingen:

 • Søknad må foreligge
 • Søkeren må bo eller midlertidig oppholde seg i Sarpsborg kommune
 • Sviktende fysisk eller psykisk helsetilstand
 • Søkeren må ha behov for sosial kontakt og nettverksbygging.
 • Brukernes totale situasjon

Sarpsborg kommune vil prioritere tildeling av dagsenterplass til søkere hvor opphold i dagsenter kan forebygge /utsette behov for heldøgnsomsorg.

Her kan du beskrive din situasjon og søke helsetjenester.

Søknadsskjema sendes til Sarpsborg kommune
Klage sendes også til Sarpsborg kommune

Åpningstider

Åpningstiderfor sentrene er fra 09.00 til 15.30. Dette kan variere fra dagsenter til dagsenter.
Vi tilbyr:

 • Transport til og fra dagsentrene i kommunal regi.
 • Kaffe og kaffemat serveres på alle dagsentrene
 • Middags servering.
 • Frokostservering ved tre av dagsenterne
Andre praktiske opplysninger:
 • Du må ha med egne medisiner
 • Du kan få frisør/fotpleie
 • Røyking kun tillatt i utearealene
 • Ta med innesko
 • Ta med deg nødvendige hjelpemidler

Målsetting

 • Ivareta brukernes fysiske og sosiale behov for å være lengst mulig i eget liv.
 • Gi hver enkelt bruker respekt og verdighet og ivareta selvbestemmelse og medbestemmelse.
 • Tilrettelegge aktiviteter ut fra brukerens behov og interesser.
 • Gjøre dagen god og innholdsrik.

Vi tilbyr ulike aktiviteter, individuelt og/eller i gruppe, blant annet:

 • Trivsel og hobbyaktiviteter
 • Trening og spill
 • Sang og musikk
 • Sosialt fellesskap
 • Kino/filmdager
 • Dagliglivets gjøremål
 • Gode og sunne måltider
 • Turer/ Stavgang

Velkommen til oss!

Dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdommer

Les mer om dagsenter ved Kurland og Grålum her.

Dagsenter for eldre

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Åpent alle hverdager. (Stengt en periode på sommeren.)

Se kontaktopplysninger til de ulike dagsentrene her:

Hannestad dagsenter for hjemmeboende eldre - 21 plasser
Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg
Tlf. 69 11 68 94

Haugvoll dagsenter for hjemmeboende eldre - 19 plasser
Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Tlf. 415 32 880

Tingvoll dagsenter for hjemmeboende eldre - 20 plasser
Tuneveien 70, 1712 Grålum
Tlf. 982 95 787 

Kontaktperson: Teamleder Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid)

Andre aktiviteter

Frivilligsentralen

Aktiv på dagtid

Arrangementer

Biblioteket