Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Fysisk aktivitet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fysisk aktivitet

01.01.2017

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet blant både unge og eldre i Sarpsborg. Derfor har kommunen utarbeidet en egen kommuneplan for fysisk aktivitet.

Inneholder langsiktige satsingsområder for perioden 2014 - 2025, samt et handlingsprogram for frilufts-, nærmiljø-, og idrettsanlegg for perioden 2014 - 2017. Handlingsprogrammet rulleres årlig.

Bystyret behandlet «Handlingsprogram til kommunedelplan fysisk aktivitet 2015-2018» i sak 94/14. Den rullerte handlingsdelen finner du her: PDF-FORMAT.

Planen har følgende satsingsområder:

  • Utfartsområder ved kysten og i skog og mark
  • Sentrale parker/ friområder
  • Lekeplasser/ nærmiljøanlegg
  • Skolenes aktivitetsområder
  • Idrettsarealer og idrettsanlegg
  • I forhold til gjennomføring av tiltak skal følgende prioriteres:
  • Barn og unge
  • Mangfold
  • Universell utforming
  • Folkehelse

Kontaktperson: 
Tore Stensrud,
rådgiver fellestjenester kultur
tlf: 982 08 125

Kommunen har også en rekke idrettsanlegg, og yter tilskudd til idrettslag.

Månedens tur er et godt tilbud til deg som vil kombinere mosjon med å få ny og spennende kunnskap om Sarpsborg.

Er du mellom 18 og 65 år og i en trygdesituasjon, kan du bli med på Aktiv på dagtid.

Ønsker du å melde deg inn i en forening eller starte med en idrett? 
Sjekk ut foreningsregisteret.