>Fysisk aktivitet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fysisk aktivitet

Publisert: 24.01.2022

Kommunen har en egen plan for fysisk aktivitet

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet blant både unge og eldre i Sarpsborg. Derfor har kommunen utarbeidet en egen kommuneplan for fysisk aktivitet.

Inneholder langsiktige satsingsområder for perioden 2014-2025, samt et handlingsprogram for frilufts-, nærmiljø-, og idrettsanlegg for perioden 2014-2017. Handlingsprogrammet rulleres årlig.

Bystyret behandlet «Handlingsprogram til kommunedelplan fysisk aktivitet 2022-2025». Det rullerte handlingsprogram finner du her: Handlingprogram Fysisk Aktivitet - PDF.

Planen har følgende satsingsområder:

 • Utfartsområder ved kysten og i skog og mark
 • Sentrale parker/ friområder
 • Lekeplasser/ nærmiljøanlegg
 • Skolenes aktivitetsområder
 • Idrettsarealer og idrettsanlegg
 • I forhold til gjennomføring av tiltak skal følgende prioriteres:
 • Barn og unge
 • Mangfold
 • Universell utforming
 • Folkehelse

Kontaktperson

Kontaktperson Robin Braaten (rådgiver idrett)
Tlf. 480 90 228

Mer om fysisk aktivitet

 • Er du mellom 18 og 65 år og i en trygdesituasjon, kan du bli med på Aktiv på dagtid.
 • Ønsker du å melde deg inn i en forening eller starte med en idrett? Sjekk ut nettsiden til Sarpsborg Idrettsråd.