Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Fysisk aktivitet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fysisk aktivitet

03.01.2019

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet blant både unge og eldre i Sarpsborg. Derfor har kommunen utarbeidet en egen kommuneplan for fysisk aktivitet.

Inneholder langsiktige satsingsområder for perioden 2014 - 2025, samt et handlingsprogram for frilufts-, nærmiljø-, og idrettsanlegg for perioden 2014 - 2017. Handlingsprogrammet rulleres årlig.

Bystyret behandlet «Handlingsprogram til kommunedelplan fysisk aktivitet 2015-2018» i sak 94/14. Den rullerte handlingsdelen finner du her: Handlingsdel -PDF.

  • Utfartsområder ved kysten og i skog og mark
  • Sentrale parker/ friområder
  • Lekeplasser/ nærmiljøanlegg
  • Skolenes aktivitetsområder
  • Idrettsarealer og idrettsanlegg
  • I forhold til gjennomføring av tiltak skal følgende prioriteres:
  • Barn og unge
  • Mangfold
  • Universell utforming
  • Folkehelse

Kontaktperson

Kontaktperson Robin Braaten (rådgiver kultur)
mobil: 480 90 228

Mer om fysisk aktivitet

Kommunen har også en rekke idrettsanlegg, og yter tilskudd til idrettslag.

Månedens tur er et godt tilbud til deg som vil kombinere mosjon med å få ny og spennende kunnskap om Sarpsborg.

Er du mellom 18 og 65 år og i en trygdesituasjon, kan du bli med på Aktiv på dagtid.

Ønsker du å melde deg inn i en forening eller starte med en idrett? 
Sjekk ut foreningsregisteret.