Psykisk helse

Hender som former et hjerte 

Rus og psykisk helse

Her finner du informasjon om hvor det er hjelp å få dersom du sliter psykisk eller har rusutfordringer.
Trenger du noen å snakke med eller er du bekymret for noen, kan du ringe oss på tlf.nr. 982 16 325 (hverdager kl. 08-22).

Psykisk helse