>Hjelpetilbud psykisk helse barn og unge

Innhold

Illustrasjon psykisk helse barn og unge

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hjelpetilbud psykisk helse barn og unge

Publisert: 11.01.2023

Er du bekymret eller trenger du noen å snakke med?
Sarpsborg kommune har et eget team psykisk helse barn og unge (0-16 år).

Ring 991 52 145 (alle hverdager kl. 08.30-11.00)

Om hjelpetilbudet psykisk helse barn og unge

 • Målgruppe barn og unge under 16 år og deres familier, hvor barna strever med psykiske vansker, psykiske lidelser og/ eller rusproblemer eller er pårørende
 • Samtaler og oppfølging av barn, unge og deres omsorgspersoner
 • Foreldreveiledning både småbarnsforeldre og ungdomsforeldre
 • Samhandling med relevante samarbeidspartnere
 • SarpsborgModellen; Tidlig innsats – livslang effekt
 • Oppfølging av gravide og spedbarnsmødre med rus– og/ eller psykiske lidelser - individuelt og i grupper med barna.
 • Egne pårørendekurs for barn (7-12 år) og ungdom (13-16 år). 
 • Gruppetilbud PIP-klubben (4-8 år)

Mer om hjelpetilbudene:

Trinnvis sammen - hjelpetilbud barn og unge (7-12 år)

Dette er et tilbud til barn og unge som har opplevd vanskelige hendelser eller traumer. Her får foreldre/foresatte opplæring i hvordan de kan hjelpe barna sine.

 • Behandlingen er for barn mellom 7-12 år som har opplevd noe potensielt traumatisk og skremmende etter 3-årsalder, og som i ettertid plages av dette.
 • Eksempler på slike hendelser kan være: Naturkatastrofer, ulykker, hundebitt, alvorlige nestenulykker, alvorlig mobbing, ubehagelig behandling på sykehus, plutselig/alvorlig skade/død av viktig person, vold, vitne til vold, fysisk mishandling eller lignende.
 • Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune deltar i et forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
 • Målet er å hjelpe barn og unge som opplever symptomer på traumer til å få det bedre. Sammen med foreldrene eller den som har omsorgen for barnet, øver man seg på å sette ord på tanker og følelser, regulere angst og finne gode måter å slappe av på.

Påmelding til psykisk helse barn og unge i kommunen 991 52 145 (alle hverdager kl. 08.30-11.00)

Mer info Trinnvis sammen NKVTS

PIP-Klubben 4-8 år

PIP-Klubben er et kurs for barn 4-8 år som har foreldre med psykiske vansker og lidelser og/ eller rusproblemer.

Dette er et prøveprosjekt i samarbeid med Voksne for barn. Gruppetilbudet er utviklet og testet i Nederland og heter PIP-Klubben. I PIP-Klubben er barn og foreldre/foresatte sammen 6 ganger, og 4 ganger er det barnegruppe og foreldresamling hver for seg. PIP-Klubben møtes ukentlig i 10 uker.

Tilbudet er gratis og barn lærer på en leken måte hvordan de skal håndtere egne følelser. Her snakker de om hvordan det er å være redd, trist, sint eller glad.

Påmelding til psykisk helse barn og unge i kommunen 991 52 145 (alle hverdager kl. 08.30-11.00)

Inga-Marie og Signe jobber med PIP-klubben ved Kompetansesenter rus og psykisk helse

Depresjon og ungdom-kurs (DU-kurs 16-23 år)

Mestringskurs for ungdom, DU-kurs er ukentlig over åtte ganger med to oppfølgingssamlinger. Målsetningen med DU-kurset er å gi deg ulike metoder som bidrar til å redusere følelsen av depresjon, nedstemthet og angst. DU-kurset handler om hvordan vi kan forstå og endre de tankene og følelsene vi har, uavhengig av årsaken til at det har blitt slik. Kurset er for ungdom som har erfaring med å være nedstemt over tid og/eller kjenner sosial angst.

 • Er du ofte trist og lei?
 • Føler du deg trett og sliten uten noen klar årsak?
 • Er det mye du ikke orker eller tør?
 • Gruer du deg for å treffe andre?
 • Føler du deg ofte irritabel?

Kjenner du deg igjen i et eller flere av punktene over? Du er ikke alene om å føle det slik! Mange kan føle seg deprimert og nedstemt.

Kurset gjennomføres vår og høst.

Påmelding til rus og psykisk helse i kommunen tlf. 982 16 325

Egne pårørendekurs for barn (7-12 år) og ungdom (13-16 år)

Barn og unge som har foreldre med psykiske vansker, lidelser eller rusproblemer.

Kursets varighet er 8 ganger med faste tema. Foreldre-/ foresatte-samtale i forkant, foreldremøte, samtaler med barn og foreldre/ foresatte både før og etter kurset, gjerne hjemmebesøk.

Nasjonale pasientforløp rus og psykisk helse

Pasientforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Voksne og barn med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser henvises til pasientforløp. Pasientforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester.
Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet- pasientforløp for psykisk helse og rus, eller på helsenorge.no der det også er informasjonsvideoer for barn og unge.

I Sarpsborg kommune kan Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse kontaktes for nærmere informasjon om pasientforløp psykisk helse og rus. 
Forløpskoordinator er Marian L. Strand, telefon: 982 28 256 (tilgjengelig alle hverdager kl.8.00-15.00)

Nasjonalt forløp barnevern

Målet med nasjonalt forløp barnevern, tidligere pakkeforløp barnevern, er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer i helsetjenesten, slik at de kan få nødvendig helsehjelp ved behov og så tidlig som mulig.

Pakkeforløp barnevern starter og slutter i barnevern, og psykisk helse barn og unge kartlegger, utreder og vurderer nødvendig helsehjelp, samt anbefaler tiltak. Målgruppen for nasjonalt forløp barnevern er utvidet til å omhandle psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus.

Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus - Helsedirektoratet

Mer hjelp til barn og unge