>Nyhetsarkiv

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyhetsarkiv

Publisert: 14.11.2018

 • Vedtok ny mangfoldsplan

  Bystyret gikk enstemmig inn for kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd.

 • Godkjente ny kostnadsramme for renseanlegget

  Arbeidet med det nye renseanlegget på Alvim er i full gang, men kostnaden blir større enn først antatt. Torsdag godkjente bystyret ny kostnadsramme på 1,342 milliarder kroner.

 • Planlegger innfartsparkeringer

  Innfartsparkering gir mulighet for de som ikke bor i nærheten av en busstrasé, til å kjøre endel av reisen for å deretter ta resten av reisen med buss eller sykkel. Hensikten er å få flere til å benytte kollektivtransport og dermed bidra til at færre står i bilkøer på innfartsveier tilbyområdet, og redusere bilbruken inn mot bysentrum.

 • Finans og gjeldsporteføljerapport april 2023

  Kommunedirektøren mener kommunens finansforvaltning på rapporteringstidspunktet 30. april, ikke utgjør en vesentlig finansiell risiko for kommunen.

 • Sommerles 2023

  Sommerles er avsluttet! Men: Premier kan hentes på biblioteket til og med 14. september. Takk for en super innsats av alle sommerlesbarna! 1451 deltagere har hittil lest 1.717.563 sider i sommer! Vi gleder oss allerede til neste sommer!

 • Oppgraderer Stenerødheimen

  Bystyret gikk inn for å oppgradere Stenerødheimen, som er del av helse- og omsorgstjenester i bofelleskap – boveiledning Skjeberg.

 • Østfold avfallssortering IKS - revidert selskapsavtale

  Representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) har, etter Indre Østfold renovasjon sin uttreden av selskapet, foreslått endringer i selskapsavtalen for ØAS.

 • Underveismelding - Handlingsprogram Østre bydel

 • Forbud mot bruk av åpen ild nær brennbar vegetasjon

  Fra og med klokken 15.00 i dag, 8. juni, er det forbudt å bruke åpen ild nær brennbar vegetasjon i Sarpsborg kommune.