Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Anbefaling for dobbeltspor er klar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Anbefaling for dobbeltspor er klar

09.05.2019 av Maren Lunde

Bane NOR har utredet nytt dobbeltspor gjennom Sarpsborg. Nå starter forberedelsene av politikernes behandling av hvilke traseealternativ som skal legges ut på høring.

 I mars 2018 bestemte bystyret hvilke trasealternativ som skulle utredes mellom Rolvsøy og Klavestad. Det ble vedtatt å utrede flere alternativer på hele strekningen. Nå har arbeidet med jernbaneutbyggingen i Sarpsborg nådd en ny milepæl, hvor det har blitt klart hvilke av de ulike trasealternativene som anbefales som de beste. 

Her finner du hele presentasjonen fra Bane NOR om de ulike alternativene på begge delstrekningene.

Her kan du se video fra Bane NOR sin presentasjon.

Konsekvensutredning for hele strekningen

Anbefalingene blir gjort på grunnlag av en omfattende konsekvensutredning. Konsekvensutredningen består av 32 ulike rapporter, som tar for seg tema som jernbaneutbyggingen påvirker. Alle rapportene blir gjort tilgjengelige på Bane NOR sine nettsider i begynnelsen av uke 20. Materialet har et stort omfang, derfor vil det ta noe tid å få det tilgjengelig. Du vil finne lenke til alle dokumentene fra denne siden så snart de er klare.


Rapportene tar for seg både de prissatte konsekvensene, og de ikke-prissatte konsekvensene, innenfor alle områder på alle de ulike alternativene. Eksempler på ikke-prissatte konsekvenser er om jernbanen vil gi større barrierer, om naturmangfoldet forringes eller hvordan mulighetene til friluftsliv påvirkes.

To delstrekninger

Utbyggingen gjennom Sarpsborg er delt i to strekninger. «Delområde 40» går fra Rolvsøysund til Borg Bryggerier. Det er denne delstrekningen som krysser Tunejordet. «Delområde 50» er strekningen fra Borg bryggerier til Klavestad. Det inkluderer også stasjonsområdet og bro over Glomma.

For delområde 40 så la Bane NOR fram sin anbefaling i dag, 9. mai.

Her kan du lese mer om anbefalingen for delområde 40, Rolvsøy – Borg bryggerier.

Nå vil Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune komme fram til en felles anbefaling av hvilke eller hvilken trase som de vil anbefale at blir lagt ut på høring. Denne anbefalingen vil foreligge i uke 26.

For delområde 50 så er Sarpsborg kommune også forslagsstiller. Det innebærer at anbefalingen som ble lagt fram 9. mai er en felles anbefaling fra Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune.

Her kan du lese mer om anbefalingen for delområde 50, Borg bryggerier – Klavestad. 

Det er bystyret som avgjør hvilke strekninger som skal sendes ut på høring. Denne saken vil komme til behandling i november.

Få svar på det du lurer på!

Utbyggingen av dobbeltspor vil ha store konsekvenser i Sarpsborg. Du finner informasjon på Bane Nor sine nettsider, og på sarpsborg.com. Du kan også møte representanter fra Bane NOR og fra Sarpsborg kommune på Sarpsborgkontoret. Hvilke datoer dette blir, vil annonseres senere.