>Arbeider i skredutsatte områder på Alvim

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Arbeider i skredutsatte områder på Alvim

Publisert: 29.04.2022

Mandag ble kommunen varslet om at det foregikk graving og flytting av masser på to eiendommer på Alvim. I dette området er det usikre grunnforhold. Arbeidene ble stanset umiddelbart, og sikringstiltak er satt i gang.

Sarpsborg kommune har gitt eierne av eiendommene stoppordre og pålegg om sikring i forbindelse med graving og flytting av masser på eiendommene. Stoppordren er gitt fordi det er kvikkleire i området. 

Kvikkleire er områder som historisk var havbunn. Over lang tid forsvinner saltet ut av leiren og det fører til at mer leire blir kvikkleire – og dermed mer ustabil. Å bygge i områder med kvikkleire er risikabelt om det ikke blir gjort grundige undersøkelser før byggingen blir satt i gang, og tatt forholdsregler under byggingen.

Etter at stoppordre ble gitt, har det blitt satt i gang et arbeid med å dekke til og fjerne masser som er gravd ut. Dette er tiltak som er anbefalte etter en geoteknisk vurdering som kommunen har innhentet.

Er det fare for skred i området?

Kommunen har fått en faglig vurdering av geotekniker for å vurdere om det er fare for skred i området, aktuelle tiltak og hvor raskt disse tiltakene må gjennomføres. De umiddelbare tiltakene som ble anbefalt, er satt i gang. Det er ikke akutt fare for skred ifølge den faglige vurderingen som geoteknikeren har gjort. Det er derfor ikke behov for å evakuere de som bor i området. Alle som bor i det berørte området, har blitt varslet med brev. 

Saken vil bli fulgt tett av kommunen. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Jon Myrli, virksomhetsleder, Virksomhet byggesak, landbruk og kart, Sarpsborg kommune på telefon 99 79 05 81. 

Hva skjer nå?

Kommunen har sørget for at det blir gjennomført umiddelbare sikringstiltak i området,  og kommer til å følge sakene tett. Når vi er trygge på at området er tilfredsstillende sikret, vil vi vurdere hvilke flere tiltak som må gjøres på eiendommene, og stille krav om dette.

Bor du på Yven eller Alvim?

I 2015 viste geotekniske undersøkelser at det i noen områder på Alvim og Yven er kvikkleire i grunnen.

Dette får konsekvenser både for grunneiere, beboere og offentlig infrastruktur, og alle grunneiere i de berørte områdene ble den gang kontaktet av Sarpsborg kommune. Grunneierne fikk da et brev med informasjon om hvordan de skal forholde seg til at de ter usikre grunnforhold i området. Brevet som ble sendt til alle grunneiere på Alvim og Yven, finner du også på kommunens nettside.

Alle som har eiendom i dette området, må etter 2015 få godkjenning av Sarpsborg kommune på alle former for anleggsarbeid. Det gjelder blant annet graving, drenering, flytting av masser og alle slags nybygg.

Hvis du ser at noen i det berørte området starter opp med arbeid som kan påvirke rasfaren, bør du ta kontakt med dem for å være sikker på at de har tillatelsene i orden. I slike tilfeller kan du også varsle kommunen.

Her kan du lese mer og ras og skredfare i Sarpsborg.