>Søker om tillatelse for midlertidig utslipp av urenset kloakk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Søker om tillatelse for midlertidig utslipp av urenset kloakk

Publisert: 09.01.2024

I forbindelse med ombygging av Alvim renseanlegg har Sarpsborg kommune søkt Statsforvalteren om tillatelse til midlertidig utslipp av urenset kloakk til Glomma.

For at ombyggingen av det nye renseanlegget skal kunne gjennomføres er det nødvendig å stanse anlegget over en periode, og i den forbindelse slippe ut urenset kloakk. Perioden det er søkt om tillatelse for å gjøre dette, er 22. september 2025 til 12. desember 2025.

Utslippet er tenkt fordelt på tre utslippspunkter i Glomma, og utslippet og konsentrasjonene av utslippskomponentene vil derfor ikke bli konsentrert i et mindre utslippsområde.

Det er gjort en miljørisikovurdering som viser at et midlertidig urenset utslipp vil ha liten betydning for Glomma. Målinger og prøveresultater fra da kommunen stengte renseanlegget i 2012 viser at innvirkningen urenset avløpsvann fra renseanlegget har på Glomma er tilnærmet null.

Samtidig er det nødvendig å stanse anlegget for å få gjennomført oppgraderingen.
Oppgraderingen er også å anse som et miljøtiltak, da det vil være med på å redusere tilførselen av organiske- og næringsstoffer til Glomma og Oslofjorden.

Kommunen har planer for å løse håndtering av kloakksøppel og septikslam i perioden med full stans.
De største aktørene i kommunen som har tilførsel av avløpsvann til avløpsnettet vårt er informert om at det i perioden for ombygging vil bli periodevis stans av anlegget, og de er bedt om å gå gjennom eventuelle tiltak de kan gjøre for å redusere dette i nevnte periode.

Statsforvalteren har lagt søknaden ut på offentlig høring. Innspill eller merknader må gis til innen 5. februar.

Les mer på vår kunngjøringsside.