>Nå sendes det ut kommunale avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nå sendes det ut kommunale avgifter

Publisert: 25.09.2023 Av: Ole Christian Foss

Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør med blant annet å sikre at du har rent vann i springen, og at søppelet ditt blir hentet.

Det er greit å vite at kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme faktura. Faktura og fakturagrunnlag finner du via Min side, oppe i høyre hjørne på www.sarpsborg.com.

Nyttig informasjon

Vann-, avløps- og renovasjonstjenesten samt feiertjenesten finansieres etter selvkostprinsippet. Det betyr at innbyggerne betaler det tjenesten koster, uten at kommunen tjener noe ekstra penger på det. Det er blitt mye strengere miljøkrav innen avfall og renovasjon, og alle kommuner er blitt pålagt kildesortering av matavfall.

Det er også stadig strengere krav til forsyningssikkerhet av vann og rensing av kloakk, og det pågår utskiftning av gammelt ledningsnett og bygging av nytt renseanlegg i Sarpsborg.

Ved å følge disse lenkene finner du mer nyttig informasjon og forklaringer:

4 store fakturaer, eller 12 litt mindre?

Du kan selv velge om du vil ha faktura fire ganger i året, eller dele opp slik at du får en gang i måneden i stedet.
Totalutgiftene dine vil bli de samme uansett, men mange synes det er lettere å dele opp i månedlig faktura for å få flere lave beløp i stedet for fire store.

Velger du å få fakturaen fire ganger i året, gjelder disse betalingsfristene:

  • 1. termin - 25. mars
  • 2. termin - 25. mai
  • 3. termin - 25. august
  • 4. termin - 25. oktober


Vil du i stedet ha faktura en gang i måneden?
Dette kan du endre på Min side, oppe i høyre hjørne på www.sarpsborg.com. Logg deg inn og velg deretter "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet". Alle fakturaene har betalingsfrist 25. i hver måned.

Når du har endret fra 4 til 12 terminer, vil beløpet for første faktura du mottar etter dette avhenge av hvilken dato du endret. Den første fakturaen kan inkludere beløpet for 2 eller 3 måneder. Deretter vil du motta faktura for hver måned. Disse sendes ut forskuddsvis. Faktura for januar sendes ut i slutten av desember, og så videre.

NB: Fakturaen vil kunne være stor i mars, også for de som deler opp i månedlige fakturaer.
Mars-fakturaen inneholder vannmåleroppgjøret, som foregår en gang i året. Vannmåleroppgjøret inneholder en avregning av forskuddsbetaling av A konto (antatt forbruk) og det faktiske forbruket ditt i fjor. Grunnlaget for ny A konto-innbetaling for det innværende året er basert på siste års målte forbruk.

Utsette eller dele opp fakturaer

Blir det så dyrt at du trenger hjelp? Fakturaen fra kommunen må betales, og betaler du ikke innen fristen blir kravet sendt til videre innfordring. Du kan imidlertid få hjelp dersom du har behov for å utsette eller dele opp fakturaen.
Send en epost til kommunale krav (kommunalekrav@sarpsborg.com) hvor du forklarer situasjonen.
Husk å merke e-posten med fakturanummer og navn på fakturamottaker, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.