>Priser og gebyrer avfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser og gebyrer avfall

Publisert: 04.01.2023

Renovasjonsgebyr 

Her finner du priser for husholdning, hytter og næring: Ulike beholderstørrelser, containerløsninger, hageavfallsordningen, ekstrahentinger og hjemmekompostering.

Renovasjon - priser

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 2.260,- pr. år. Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 1.175 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.590 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 2.080 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.990 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 5.600 kr
Felles stor beholder med lås 660 liter 120 126 83 4 6.320 kr
Restavfallscontainer Pr. liter         8,20 kr


Kjekt å vite:
Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir og/eller glass- og metallemballasje.


Henteordning for hageavfall:
 Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.
Merk: Beholderen må oppbevares av abonnenten i vinterhalvåret. Ellers påløper nytt oppstartsgebyr året etter.
Oppstartspris: Kr 430,- 
Abonnement pr. år: 740,-


Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 3.850,- pr. boenhet. Erstatningskort for mistede eller ødelagte nøkkelkort til nedgravde containere koster 200 kroner inkludert merverdiavgift.


Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 0,-
Gebyr for bytting av container er kr 1.160,-


Avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Her finner du informasjon om hvordan du endrer beholder eller abonnement.


Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 280,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 410,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 2.100,- 
 • Ekstrasekk kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.


Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Søknadsskjema finnes på side 21 i dette dokumentet: Serviceavtale henteavstand renovasjon - PDF

Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 410 kr 435 kr 1.100 kr 1.430 kr 1.640 kr
660 liter med fire hjul 950 kr 1.100 kr 3.500 kr 4.500 kr 5.500 kr


Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 260,- 


Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 1.900,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePapiravfallRestavfallGlass- og
metallemballasje 
Matavfall
Liten beholder 140 liter 105 48 55 390 kr 1.550 kr 390 kr 1.550 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 525 kr 2.120 kr    
Stor beholder 240 liter 110 58 73 680 kr 2.760 kr 680 kr 2.760 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 1.000 kr 4.180 kr    
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 1.800 kr 7.570 kr    
Felles stor beholder med lås 660 liter 120 126 83  2.760 kr 8.530 kr    
Avfallscontainer Pr. liter       2,80 kr 12,30 kr    

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del for næringslivet: 

 • Fastgebyr næring nedgravde avfallsløsninger: 5.300 kr pr. år
 • (inkluderer tilgang til avfallsløsninger for papp/papir, glass- og metallemballasje)
 • Fastgebyr næring beholderløsning/containere: 2.780 kr pr. år
 • Plastemballasje, sekkeløsning: kr. 680,-
 • Glass- og metallemballasje, iglo: kr 790,- pr. tømming
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr 7,70
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr 12,30
 • Nøkkelkort til nedgravde containere koster 200 kroner inkl. mva.
 • Nøkkel til sylinderlås for avfallsløsninger koster 200 kroner inkl. mva.
 • Vask av helt og delvis nedgravde containere, pr. lokalitet koster: 3.200 inkl. mva.

Gatedalen miljøanlegg - priser for privathusholdninger 

Priser for private innbyggere i Sarpsborg kommune og hytteabonnenter:

 

(Utenbys kunder som ikke betaler renovasjonsavgift til Sarpsborg kommune, må levere avfall i egen kommune, eller betale etter vekt som næringskunder).

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall (se info under), og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Avfall levert med personbil uten henger - fastpris 50,-
Avfall levert med personbil med henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil uten henger, pickup uten henger, kombinertbil uten henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil med henger, pickup med henger eller kombinertbil med henger - fastpris 300,-

 

 • Hageavfall: Fastprisene over gjelder også hageavfall.

 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt/asbest, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

 • Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

 • Biler med grønne skilter er registrert som varebiler, og de fleste av disse har en skillevegg rett bak de to forsetene. Men det finnes også varebiler med hvite skilter. De betaler også som varebil. Et tips er å se hva bilen din er definert som i vognkortet.

 • Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort.

 • Administrasjonskostnad på kr 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

 • Kundekort (ved tapt/ødelagt kort) kr 295,-

 • Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Se mer informasjon om Gatedalen miljøanlegg her.

Gatedalen miljøanlegg - priser for næringsliv

Priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg - for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Trevirke (ikke impregnert) fra næring kr 1,40 pr. kg
Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) kr 1,40 pr. kg
EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) kr 4,00 pr. kg
Gips fra næring
kr 4,00 pr. kg
Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette)
kr 8,00 pr. kg
Papp/papir og metall kr 200,- pr. levering
Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) kr 4,00 pr. kg
Minstepris per besøk. kr 200,-

NB! Vi tar ikke imot fyllmasser fra næring.

Priser levering av FARLIG avfall - Merk: Må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Impregnert trevirke fra næring  kr 4,00 pr. kg
Eternitt/Asbest fra næring  kr 4,00 pr. kg
Vinduer med PCB fra næring   kr 2,13 pr. kg
Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring   kr 15,00 pr. kg
Annet farlig avfall fra næring  kr 15,00 pr. kg

NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall pr. bedrift pr. år.

 

Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort. Er din bedrift registrert som kredittkunde hos oss, registrerer du kundekortet ditt ved inn- og utkjøring. Faktura vil bli tilsendt månedlig.  

Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall 

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Priser for smittefarlig avfall

Priser og informasjon om smittefarlig avfall

 

Prisliste og informasjon om smittefarlig avfall 2023 - PDF

Skjema for avtale om henting av smittefarlig avfall - PDF

 

Generelt om smittefarlig avfall:

Helsetjeneste og dyrehelsetjenesten skal i henhold til forskrift om smittefarlig avfall sørge for at de har en forsvarlig oppbevaring og håndtering av smittefarlig avfall slik at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr og miljø.

Sarpsborg kommune tilbyr innsamling av dette avfallet slik at det får en forsvarlig håndtering, transportering og behandling.

Det tillates ikke deponert på kommunens avfallsplass, eller lagt i vanlig avfallsbeholder, det skal holdes adskilt fra annet avfall i egne beholdere for dette. Det er ledelsen i virksomheten som har det overordnede ansvaret for at oppbevaring, håndtering og transport skjer i henhold til forskriftene.

Kommunal henteordning: De som inngår avtale med kommunen om henteordning for smittefarlig- og risikoavfall, vil få utdelt egnet emballasje for oppbevaring av avfallet (godkjente esker og kanylebokser).

Emballasjen skal merkes med navn på institusjon/avdeling/post og hva det inneholder etc.

Kommunen tilbyr fast henting av smittefarlig avfall inntil fire ganger i året. Det betales grunnavgift for hver henting samt en avgift etter mengde. Er det behov for ekstrahenting, kan dette bestilles mot tilleggsbetaling.

Det blir utarbeidet en årlig henteplan for hvilke uker avfallet hentes i henhold til inngått avtale. Ved avtalt henting, vil ny emballasje bli utlevert.

Nærmere opplysninger om avtale og priser fås ved kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Hva er smittefarlig avfall? Det kan være vanskelig å vite hva som er smittefarlig og hva som ikke er det. Under finner du en veiledning for hva slags typer avfall som skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

Stikkende, skjærende avfall (risikoavfall):

 • Kanyler
 • Knivblad
 • Suturnåler
 • Ampuller
 • Barberhøveler

Smittefarlig avfall:

 • Sekret
 • Puss og lignende fra pasienter med alvorlige infeksjoner (f.eks. brukte bandasjer som er blodig dryppende, drensmateriell, avfall fra luftsmitteisolater, bleier fra pasienter med tarminfeksjon som norovirus, clostridium difficile).

Biologisk avfall:

 • Vevsbiter
 • Organer
 • Blod og blodprodukter

Hva regnes ikke som smittefarlig avfall? Eksempler som ikke skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

 • Bandasje
 • Ikke dryppende blodige - bind og bleier
 • Stomiposer
 • Urinposer
 • Papp og papir inkl. pasientopplysninger
 • Batterier
 • All emballasjeplast
 • Farlig avfall som kvikksølvholdig avfall m.m.
 • Patologisk avfall
 • Smittefarlig avfall som er under smitterisikogruppen 3 og 4 skal ikke leveres via denne ordningen.

Merk: Det er ikke alt avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste som omfattes av ordningen, det er kun det avfallet som inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det som er kjent for eller antatt å kunne forårsake sykdom.