>Anneks til bolig og fritidsbolig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Anneks til bolig og fritidsbolig

02.01.2020

Generelt

Et anneks er vanligvis en egen frittstående bygning. Et anneks kan funksjonelt sett bare fungere sammen med en hytte/bolig på samme eiendom. Et anneks er beregnet på beboelse, men kan ikke innredes eller utformes slik at det fungerer som en selvstendig boenhet. For eksempel kan et anneks være en bygning som brukes til soverom for at flere personer skal kunne overnatte på en bolig- eller fritidseiendom. Dersom bygningen inneholder både kjøkken og wc/bad regnes den ikke som anneks, men som en selvstendig enhet, eksempelvis bolig eller fritidsbolig.

Avstand til nabogrense må være minst 4 meter. Alternativt må det foreligge nabosamtykke til plasseringen fra eier (og ev. fester) av naboeiendommen. 

Planbestemmelsene kan ha krav som berører din eiendom, for eksempel begrensninger vedrørende areal, høyde og plassering. Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.

Søknadsplikt 

Bygging av anneks er søknadspliktig og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. Alternativt kan du søke om å være selvbygger for annekset, se byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere".  

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Som selvbygger må du vanligvis fylle ut blankett 5154, 5155, 5156, 5174, 5175, 5184 og 5187. 

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5  

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.  

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.