>Anneks til bolig og fritidsbolig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Anneks til bolig og fritidsbolig

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Et anneks er vanligvis en egen frittstående bygning og kan funksjonelt sett bare fungerer sammen med en hytte/bolig på samme eiendom.

Et anneks er beregnet på beboelse, men kan ikke innredes eller utformes slik at det fungerer som en selvstendig boenhet. For eksempel kan et anneks være en bygning som brukes til soverom for at flere personer skal kunne overnatte på en bolig- eller fritidseiendom.

Dersom bygningen inneholder både kjøkken og wc/bad regnes den ikke som anneks, men som en selvstendig enhet, eksempelvis bolig eller fritidsbolig.

Avstand til nabogrense må være minst 4 meter. Alternativt må det foreligge nabosamtykke til plasseringen fra eier (og ev. fester) av naboeiendommen.

Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan kan inneholde bestemmelser om størrelse, høyde, plassering, avstand til vei, avstand til sjøen etc. Vær spesielt oppmerksom på at bygningen ikke må plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 meter uten særlig sikringstiltak som må godkjennes av kommunen.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Søknadsplikt 

Bygging av anneks er søknadspliktig og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. Alternativt kan du søke om å være selvbygger for annekset, se byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere".  

Slik søker du