>Antenne og parabolantenne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Antenne og parabolantenne

02.01.2020

Informasjon om søknadsplikt

Oppføring av antenne som nevnt nedenfor vil være unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:

  • Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. 
  • Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. 
  • Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m.


Du har selv ansvar for at antenna er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.


For større antenner må det sendes inn søknad. Skur som eventuelt blir plassert sammen med en basestasjon er søknadspliktig. Også frittstående master som antenner plasseres på er søknadspliktig.

Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du er i tvil.

En høy antenne kan være et luftfartshinder. Med luftfartshinder utenfor tettbygd strøk forstås enhver bygning, konstruksjon eller anlegg, midlertidig eller permanent, med en høyde over bakken eller vannet på 15 meter eller mer, medregnet innfesting og forankringsordninger. Innenfor tettbygd strøk er den tilsvarende høyde 30 meter eller mer.

Den som eier eller den som skal oppføre, endre, flytte eller rive et luftfartshinder, skal før igangsetting rapportere opplysninger om luftfartshinderet på eget skjema til Statens kartverk, og er ansvarlig for at de rapporterte opplysninger er i samsvar med igangsettingstillatelsen.

Rapportering til registeret kan gjøres på to måter, enten på Internett eller ved å sende skjema, bokmål eller nynorsk, til Statens kartverk som brevpost eller som e-post: nrl@kartverket.no.

Dersom du er usikker på om antennen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett.

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.