>Ark og takopplett

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ark og takopplett

Publisert: 02.01.2020

Generelt  

Ark og takopplett anses å være et påbygg.

Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om størrelse, høyde, plassering, avstand fra vei, avstand fra sjøen etc. 

Dersom ikke annet er bestemt i reguleringsbestemmelser, legges byggteknisk forskrift (TEK17) til grunn for måling av møne- og gesimshøyder for ark og takopplett. Etter forskriften skal møne- og gesimshøyde medregnes når høyder beregnes.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Søknad med ansvarsrett

For oppføring av ark og takopplett  må det sendes inn søknad med ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du kontakter et foretak som kan lage søknaden for deg. Alternativt kan du søke om å være selvbygger dersom du har eller benytter deg av nødvendig kompetanse, se byggesaksforskriften § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere".  

Slik søker du