>Brønn / borebrønn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brønn / borebrønn

02.01.2020

Unntatt fra søknad

Normal borebrønn for varmepumpe og borevann, til f.eks. enebolig, vil normalt kunne unntas søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

Terrenginngrepet vil normalt ikke anses som vesentlig og eventuell overbygging av beskjeden karakter kan unntas søknadsplikt.

Les mer om unntak fra søknadsplikt her.

Søknad

Oppføring av større innretninger og åpne brønner vil være søknadspliktige. Videre utløser ofte større installasjoner inn til og inne i bygninger søknadsplikt.

Les mer om søknad med ansvar her.

Sikkerhet

Basseng, brønn ol. skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. Brønn eller dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom brønn eller dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven.

Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt over. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene bare brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, påhviler ansvaret brukeren.

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.