>Brønn / borebrønn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brønn / borebrønn

Publisert: 02.01.2020

Må du søke om å bore?

Normal borebrønn for varmpepumpe og borevann, f.eks til enebolig, vil normalt kunne unntas søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. 

Terrenginngrepet vil normalt ikke anses som vesentlig og eventuell overbygging av beskjeden karakter kan unntas søknadsplikt.

Les mer om unntak fra søknadsplikt her.

Etablering av energibrønner

En energibrønn kan varme opp boliger og andre bygg på en miljøvenlig måte, ved å hente opp grunnvarme som er lagret i bakken. Planlegger du å bore en energibrønn? Da kan det hende at du må søke om tillatelse først. 

Det er i utgangspunktet ikke søknadspliktig å etablere en energibrønn på din private eiendom, men det er noen unntak. Hvis energibrønnen innebærer vesentlig terrenginngrep eller konstruksjon av et anlegg kan den være søknadspliktig. Les mer om søknadsplikt for brønnboring på regjeringens side.

Hvis eiendommen ligger i et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire kan dette utløse søknadsplikt. Dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil under boring i grunnen. Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her.

NVE har mye nyttig informasjon om kvikkleire og andre naturfarer. Besøk gjerne sidene deres hvis du vil vite mer: 

Spør NVE om kvikkleire

Energibrønnen må heller ikk være i strid med gjeldene planer for din eiendom.

 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Søknad

Oppføring av større innretninger, fellesanlegg for flere eiendommer, og åpne brønner/energibrønner vil være søknadspliktige. Videre utløser ofte større installasjoner inn til og inne i bygninger søknadsplikt.

Les mer om søknad med ansvar her.

Sikkerhet

Basseng, brønn ol. skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. Brønn eller dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom brønn eller dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven.

Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt over. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene bare brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, påhviler ansvaret brukeren.