>Bruksendring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bruksendring

Publisert: 02.01.2020

Hva er en bruksendring

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse. Du har for eksempel en søknadspliktig bruksendring om du:

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt.
  • den nye bruken utløser tekniske krav til for eksempel daglys eller rømning
  • gjør endringer i boligen din slik at det blir nye separate boligenheter
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

Søknad uten ansvarsrett (søke selv)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f.eks. omgjøring av bod til soverom/oppholdsrom, er søknadspliktig. En slik søknad kan forestås av tiltakshaver/eier.

Klikk her for informasjon om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel med intern forbindelse.

Du kan lese mer om arbeid på eksisterende bygning på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Veiviser

Vil du endre hva du bruker et rom i boligen din til? Finn ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan slippe å søke. Du får også vite hvilke byggeregler du må følge.

Veiviseren gjelder for deg som ønsker å endre på ett enkelt rom uten å flytte vegger eller dører.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Søknad med ansvarsrett

Det kreves søknad med ansvarsrett når:

  • Byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.
  • Endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser.
  • En eksisterende boenhet deles opp til to eller flere boenheter.

Klikk her for informasjon om etablering av ny boenhet i eksisterende bebyggelse, og allerede etablerte boenheter. 

Slik søker du