>Bruksendring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bruksendring

02.01.2020

Søknad uten ansvarsrett (søke selv)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f.eks. omgjøring av bod til soverom/oppholdsrom, er søknadspliktig. En slik søknad kan forestås av tiltakshaver/eier.

Klikk her for informasjon vedrørende bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel med intern forbindelse.

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har også laget en eksempelsamling om tekniske krav ved tiltak på eksisterende bygg.

Veiviser

Vil du endre hva du bruker et rom i boligen din til? Finn ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan slippe å søke. Du får også vite hvilke byggeregler du må følge.

Veiviseren gjelder for deg som ønsker å endre på ett enkelt rom uten å flytte vegger eller dører.

Søknad med ansvarsrett

Det kreves søknad med ansvarsrett når:

  • Byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.
  • Endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser.
  • En eksisterende boenhet deles opp til to eller flere boenheter.

Klikk her for informasjon vedrørende søknad om etablering av ny boenhet i eksisterende bebyggelse, og allerede etablerte boenheter. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett.

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.