>Familiebarnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Familiebarnehage

Publisert: 02.01.2020

Unntatt fra søknad

Det gis fritak fra søknadsplikten i plan- og bygningsloven ved etablering av familiebarnehage med 1-5 barn (enkel gruppe).

NB! Barnehage- helsemyndighet i kommunen skal godkjenne både enkle og doble grupper etter sitt lovverk.

Les mer om unntak fra søknad her.

Søknad med ansvarsrett

Søknad om bruksendring for familiebarnehage med 6-10 barn (dobbel gruppe) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter. Det stilles i utgangspunktet krav til at søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker (kvalifisert foretak), som skal godkjennes av kommunen for det enkelte tiltak.

Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan kan inneholde bestemmelser eller formål som kan legge begrensninger for eiendommen din. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Ved etablering av barnehage med mer enn 10 barn må søknad om ordinær barnehage ihht. Plan- og bygningsloven innsendes. Slik søknad må innsendes av ansvarlig søker og må på forhånd være avklart i reguleringsplan.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.

Slik søker du