>Fasadeendring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fasadeendring

03.01.2022

Unntatt fra søknad:

Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse er unntatt søknadsplikt. Så lenge bygningens arkitektur ikke endres kan tiltakshaver sette inn nytt vindu eller ny dør. Oppussing og vanlig vedlikehold av fasade er også unntatt fra søknadsplikten. Alminnelig forståelse av hva som menes med "bygningens karakter" er ofte knyttet til stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret. Derimot vil mindre endringer på bygninger tilknyttet en bestemt tidsepoke/stilart ha vesentlig betydning for deres eksteriørkarakter. Like tiltak, eksempelvis innsetting av vinduer, vil således kunne være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av hvilken type bygning som berøres av tiltaket.


Tilleggsisolering hvor man må flytte vinduer ut av eksisterende fasade og skifte av kledning fra liggende til stående panel vil som oftest være unntatt søknadsplikt.


Dersom bygget er et kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900 skal det svært lite til før søknadsplikt inntrer. Kontakt alltid kommunen i slike tilfeller.

 

Eksempel:

Takvindu

Innsetting av et nytt vindu av samme type i enebolig, vil i de fleste tilfeller ikke være søknadspliktig. Forutsetningen er at bygningens karakter ikke endres. Her er vinduet identisk med de øvrige vinduene i fasaden. Et vindu av samme type men med en annen størrelse eller form vil også kunne unntas, under samme forutsetning. Også et takvindu vil i de fleste tilfeller være unntatt søknadsplikt.

Dersom du er usikker på om fasadeendringen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Dette må du søke om:

Større fasadeendringer er søknadspliktig. Søknadsplikt kan også inntre dersom endringene bryter mye med husets arkitektur. Skifte av kledning fra mur til tre og omvendt vil ofte være søknadspliktig. Det samme gjelder bygging av karnapp og utkragede bygningsdeler, takark/takopplett eller lignende. Mindre fasadeendringer på del av et rekkehusanlegg eller en flermannsbolig, og i områder med ensartet utseende, vil som regel være søknadspliktig. Som hovedregel er søknadspliktig fasadeendring med ansvarsrett.

Eksempel:

 Fasadeendring vindu før og etter

I eksempelet over vil fasadeendring være søknadspliktig av følgende tre grunner:

  1. Utskiftningen av de karakteristiske butikkvinduene endrer byggets karakter – selv om de nye vinduene er tilpasset de øvrige vinduene i bygget.
  2. Dette er en bygning i sentrum, hvor de fleste endringer vil komme under søknadsplikten.
  3. Det vil være nødvendig å vurdere bygningens historiske verdi, da den trolig er av eldre dato.

Krav til dokumentasjon ved søknad

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.