>Fasadeendring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fasadeendring

Publisert: 03.01.2022


Skifte av kledning fra liggende til stående panel vil som oftest være unntatt søknadsplikt. Det samme gjelder tilleggsisolering.


Dersom bygget er et kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900 skal det svært lite til før søknadsplikt inntrer. Kontakt alltid kommunen ved byggesaksavdelingen i slike tilfeller.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

 

Eksempel:

Takvindu

Innsetting av et nytt vindu av samme type, vil i de fleste tilfeller unntatt søknadsplikt. Forutsetningen er at bygningens karakter ikke endres, og man ikke gjør endringer på bærende konstruksjoner. Her er vinduet identisk med de øvrige vinduene i fasaden. Et vindu av samme type men med en annen størrelse eller form vil også kunne unntas, under samme forutsetning. Også et takvindu vil i de fleste tilfeller være unntatt søknadsplikt.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Les mer om unntak fra søknad her. 

Dette må du søke om:

Større fasadeendringer er søknadspliktig. Søknadsplikt kan også inntre dersom endringene bryter mye med husets arkitektur. Skifte av kledning fra mur til tre og omvendt vil ofte være søknadspliktig. Det samme gjelder bygging av karnapp og utkragede bygningsdeler, takark/takopplett eller lignende. Mindre fasadeendringer på del av et rekkehusanlegg eller en flermannsbolig, og i områder med ensartet utseende, vil som regel være søknadspliktig. Som hovedregel må søknaden utarbeides av et ansvarlig foretak.

Eksempel:

 Fasadeendring vindu før og etter

I eksempelet over vil fasadeendring være søknadspliktig med ansvar av følgende tre grunner:

  1. Utskiftningen av de karakteristiske butikkvinduene endrer byggets karakter – selv om de nye vinduene er tilpasset de øvrige vinduene i bygget.
  2. Dette er en bygning i sentrum, hvor de fleste endringer vil komme under søknadsplikten.
  3. Det vil være nødvendig å vurdere bygningens historiske verdi, da den trolig er av eldre dato.