>Flaggstang og flagganlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Flaggstang og flagganlegg

02.01.2020

Unntatt fra søknad

Flaggstang for bolig- eller fritidseiendom, stående på terreng og med maksimal høyde 9 m, er i utgangspunktet unntatt fra søknadsplikten.

I strandsonen er reglene mer restriktive fordi flaggstangen kan virke privatiserende. En flaggstang kan bli betraktet som et «ulovlig stengsel» etter friluftsloven § 13

Dersom du er usikker på om flaggstangen/flagganlegget kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknadspliktig

Flaggstang over 9 meter er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Det samme gjelder for flagganlegg og mer enn en flaggstang på eiendommen.Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her.  

Krav til dokumentasjon ved søknad  

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.  

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.