>Flaggstang og flagganlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Flaggstang og flagganlegg

Publisert: 02.01.2020

Unntatt fra søknad

Flaggstang for bolig- eller fritidseiendom, stående på terreng og med maksimal høyde 9 m, er i utgangspunktet unntatt fra søknadsplikten.

I strandsonen er reglene mer restriktive fordi flaggstangen kan virke privatiserende. En flaggstang kan bli betraktet som et «ulovlig stengsel» etter friluftsloven § 13

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknadspliktig

Flaggstang over 9 meter er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Det samme gjelder for flagganlegg og mer enn en flaggstang på eiendommen.Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Slik søker du