>Forstøtningsmur

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forstøtningsmur

02.01.2020

Unntatt fra søknad

Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m er unntatt fra søknad.

Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.

Les mer om unntak fra søknad her.

Søknad med ansvarsrett

For andre murer må det sendes inn søknad.

Les mer om søknad mes ansvarsrett her.

Husk:

Muren skal ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommer og omgivelser og f.eks. bidra til vannsig, ras eller utglidning. I utformingen og plasseringen bør man ta estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker, også blir en tiltalende del av eiendommen.

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.