Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Forstøtningsmur

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forstøtningsmur

02.01.2020

Unntatt fra søknad

Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m er unntatt fra søknad.

Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.

Les mer om unntak fra søknad her.

Søknad med ansvarsrett

For andre murer må det sendes inn søknad.

Les mer om søknad mes ansvarsrett her.

Husk:

Muren skal ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommer og omgivelser og f.eks. bidra til vannsig, ras eller utglidning. I utformingen og plasseringen bør man ta estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker, også blir en tiltalende del av eiendommen.