>Innglassing av balkong, veranda og svalgang

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Innglassing av balkong, veranda og svalgang

Publisert: 03.05.2022

Uisolerte vinterhager ved din enebolig, som ligger i første etasje med maksimalt 15 m², kan du bygge uten å søke. Se info under «Tilbygg» i nedtrekksmenyen.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Innglassinger ved blokker er søknadspliktige med krav om ansvarlig foretak. Kontakt arkitekt eller glassleverandør for hjelp med søknad. For å beholde stil på blokkene anbefaler vi at søknader fremmes felles og ikke enkeltvis.

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Slik søker du