>Kontor

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kontor

02.01.2020

Unntatt fra søknad 

Hjemmekontor til eget bruk kan unntas fra søknad når det er til en person og ikke utløser krav til ekstra parkeringsplasser eller medfører økt trafikk. Vær også oppmerksom på at rommet fra før må være godkjent som hoveddel, og at alle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17) må være oppfylt (for eksempel lys, rømning, romhøyde etc.). 

Dersom du er usikker på om endringen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Les mer om unntak fra søknad her.  

Søknad uten ansvarsrett 

Dersom rommet som skal brukes til kontor fra før er godkjent som tilleggsdel, må du søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. En slik søknad krever ingen ansvarlige foretak, så du kan søke selv. 

Søknad med ansvarsrett 

  • Oppføring av forretningsbygg og næringsbygg er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens kapittel 20, § 20-1.
  • Bruksendring fra tidligere godkjent formål (eks fra butikk til kontorer) er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens kapittel 20, § 20-1. 

Krav til søknad og dokumentasjon finner du i kapittel 5 i byggesaksforskriften, § 5-4 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her.

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett.

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.