>Kontor

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kontor

Publisert: 02.01.2020

Unntatt fra søknad 

Hjemmekontor til eget bruk kan unntas fra søknad når det er til en person og ikke utløser krav til ekstra parkeringsplasser eller medfører økt trafikk. Vær også oppmerksom på at rommet fra før må være godkjent som hoveddel, og at alle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17) må være oppfylt (for eksempel lys, rømning, romhøyde etc.). 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Veiviser

Finn ut her om du må sende byggesøknad, eller om du kan slippe å søke. Du får også vite hvilke byggeregler du må følge.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.


Les mer om unntak fra søknad her.  

Søknad uten ansvarsrett 

Dersom rommet som skal brukes til kontor fra før er godkjent som tilleggsdel, må du søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. En slik søknad krever ingen ansvarlige foretak, så du kan søke selv. 

Søknad med ansvarsrett 

  • Oppføring av forretningsbygg og næringsbygg er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens kapittel 20, § 20-1.
  • Bruksendring fra tidligere godkjent formål (eks fra butikk til kontorer) er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens kapittel 20, § 20-1. 

Krav til søknad og dokumentasjon finner du i kapittel 5 i byggesaksforskriften, § 5-4 

Slik søker du