>Levegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Levegg

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Oppføring av levegg kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt.

Levegg må ikke hindre frisikt mot vei.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.


Unntatt fra søknad 

Levegg (skjermvegg) kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-5 og  byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1, unntas søknad dersom følgende vilkår oppfylles:

  • høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Avstand til nabogrense kan ikke være mindre enn 1,0 m.
  • høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan plasseres inntil nabogrense.

Leveggen kan i begge tilfeller være frittstående eller forbundet med bygning.

Les mer om unntak fra søknad her.  

Søknadsplikt 

Levegg som ikke oppfyller vilkårene for å kunne unntas søknad, er søknadspliktig. Du må kontakte et firma som kan utarbeide søknaden for deg.  

Les mer om søknad med ansvar her