>Levegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Levegg

02.01.2020

Generelt

Oppføring av levegg kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt.

Vær oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om for eksempel størrelse og plassering av levegg. Slike bestemmelser gjelder selv om verandaen oppfyller vilkårene for unntak for søknadsplikt iht. plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften. Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.

Levegg må ikke hindre frisikt mot vei.

Dersom du er usikker på om leveggen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Unntatt fra søknad 

Levegg (skjermvegg) kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-5 og  byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1, unntas søknad dersom følgende vilkår oppfylles:

  • høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Avstand til nabogrense kan ikke være mindre enn 1,0 m.
  • høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan plasseres inntil nabogrense.

Leveggen kan i begge tilfeller være frittstående eller forbundet med bygning.

Les mer om unntak fra søknad her.  

Søknadsplikt 

Levegg som ikke oppfyller vilkårene for å kunne unntas søknad, er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.