>Pergola

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Pergola

02.01.2020

Pergola inntil 50 m² kan unntas søknasplikt (på vilkår)

Du trenger ikke å søke om tillatelse til bygging av frittliggende pergola dersom den er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Pergolaen må være i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner som ofte har krav til avstand fra vei.

Det fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan oppføres uten at det er krav om byggesøknad. 

Pergolaen må for eksempel:

  • ikke være større enn 50 m² bebygd areal (BYA)
  • ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m
  • ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense. Du må selv sjekke hvor grensa går og kontakte kommunen ved behov for påvisning/klarlegging (gebyrbelagt).
  • ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen 

 

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt. 

Dersom du er usikker på om bygningen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter arbeidet.

Du må informere kommunen om pergolaen og plasseringen når den er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Pergola 50 - 70 m² må søkes godkjent på forhånd

For pergola med bebygd areal over 50 m² og t.o.m. 70 m² må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak før pergolaen kan oppføres. For de fleste pergolaer i denne størrelsesordenen er det ikke krav om ansvarlige foretak, slik at du kan søke selv.

Pergolaen må:

  • ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 m uten uten nabosamtykke 
  • ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 

Pergola større enn 70 m² 

For pergaloa med bebygd areal over 70 m² må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak før pergolaen kan oppføres, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg.

Annet

Planbestemmelsene i kommunene kan ha andre krav, både for plassering og høyde. Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal

Pergola utgjør bebygd areal og kan derfor påvirke grad av utnytting for eiendommen.  

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett.

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.