>Innredning av sekundærleilighet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Innredning av sekundærleilighet

Publisert: 02.01.2020

Etablering av sekundærleilighet i bolig

En sekundærleilighet er å regne som en separat boenhet og må oppfylle alle krav som stilles til boenhet i teknisk forskrift og arealplan. Før du går videre med planleggingen kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.


Her finner du informasjon om søknad om etablering av ny boenhet i eksisterende bebyggelse, og allerede etablerte boenheter. 

Dersom du vil etablere en sekundærleilighet må du med hjelp fra fagfolk (ansvarlige foretak) søke kommunen om tillatelse.

Kommunen har mange eldre reguleringsplaner, og det kan være begrensninger på størrelse på en sekundærleiliget. Du finner mer informasjon om dette her

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Etablering av hybel i bolig

En hybel regner vi som et eller flere rom i en bolig som deler en eller flere nødvendige romfunksjoner med hovedboligen, f.eks. bad, toalett og kjøkken. Hybelen må ha åpning / dør inn til hovedboligen slik at man kan passere fra en del til en annen innendørs. Utleie av deler av egen bolig er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, forutsatt at rommene som leies ut er godkjent til varig opphold, f.eks. soverom, stue, kjøkken osv.(ikke bod, loft, kjeller, hobbyrom eller tilsvarende).

Dersom du skal bygge nytt hus og ønsker muligheten til å leie ut deler av boligen som en hybel, gjelder det samme som i avsnittet over, men du må ta i betraktning at dersom hybeldelen og hovedboligen kan fungere som to selvstendige boenheter helt uavhengig av hverandre kan kommunen vurdere forholdet som to separate boenheter selv om de er forbundet med dør. Dermed inntrer alle krav som ved sekundærleilighet.

Dersom det er innredet sekundærleilighet i boligen uten at det er søkt om og godkjent må du sende inn søknad om tillatelse i etterkant. Ta kontakt med et foretak som kan bistå med en søknad og en gjennomgang av leiligheten for å avklare om det er nødvendig med oppgradering, da det er dagens krav som vil være gjeldende for søknadsbehandlingen.

Dersom det er innredet oppholdsrom i boligen uten at det er søkt om og godkjent må du sende inn søknad om tillatelse i etterkant. Dette kan du søke om selv.

Her finner du informasjon ombruksendring fra tilleggsdel til hoveddel med intern forbindelse. 

Slik søker du