>Innredning av sekundærleilighet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Innredning av sekundærleilighet

02.01.2020

Etablering av sekundærleilighet i bolig

En sekundærleilighet er å regne som en separat boenhet og må oppfylle alle krav som stilles til boenhet i teknisk forskrift og arealplan. Før du går videre med planleggingen kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.


Klikk her for informasjon vedrørende søknad om etablering av ny boenhet i eksisterende bebyggelse, og allerede etablerte boenheter. 

Dersom du vil etablere en sekundærleilighet må du med hjelp fra fagfolk (ansvarlige foretak) søke kommunen om tillatelse.

Etablering av hybel i bolig

En hybel regner vi som et eller flere rom i en bolig som deler en eller flere nødvendige romfunksjoner med hovedboligen, f.eks. bad, toalett og kjøkken. Hybelen må ha åpning / dør inn til hovedboligen slik at man kan passere fra en del til en annen innendørs. Utleie av deler av egen bolig er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, forutsatt at rommene som leies ut er godkjent til varig opphold, f.eks. soverom, stue, kjøkken osv.(ikke bod, loft, kjeller, hobbyrom eller tilsvarende).

Dersom du skal bygge nytt hus og ønsker muligheten til å leie ut deler av boligen som en hybel, gjelder det samme som i avsnittet over, men du må ta i betraktning at dersom hybeldelen og hovedboligen kan fungere som to selvstendige boenheter helt uavhengig av hverandre kan kommunen vurdere forholdet som to separate boenheter selv om de er forbundet med dør. Dermed inntrer alle krav som ved sekundærleilighet.

Dersom det er innredet sekundærleilighet i boligen uten at det er søkt om og godkjent må du sende inn søknad om tillatelse i etterkant. Ta kontakt med et foretak som kan bistå med en søknad og en gjennomgang av leiligheten for å avklare om det er nødvendig med oppgradering, da det er dagens krav som vil være gjeldende for søknadsbehandlingen.

Dersom det er innredet oppholdsrom i boligen uten at det er søkt om og godkjent må du sende inn søknad om tillatelse i etterkant. Dette kan du søke om selv.

Klikk her for informasjon vedrørende bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel med intern forbindelse. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett. 
Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

 

 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.