>Skilt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skilt

Publisert: 02.01.2020

Skilt og reklame bør tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn. På bygningers fasader skal frittstående bokstaver benyttes. Du bør unngå skjemmende farger og plassering - kommunen kan kreve fjerning.

I kommuneplanen og sentrumsplanen er det egne bestemmelser om skilt med hensyn til størrelse og plassering.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon


Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som du ønsker å montere flatt på vegg er unntatt fra søknadsplikt. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Du kan søke selv om skilt- og reklameinnretning fra 3,0 og inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng.

Som tiltakshaver har du ansvaret for at skilt monteres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Sjekk derfor kommuneplanen og reguleringsplanen! Skilt må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Vi anbefaler at du kontakter reklamebyrå, skiltleverandør eller kommunen før du setter i gang.

Større eller flere skilt på samme sted eller på samme fasade vil være søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak. De fleste skiltleverandører tilbyr søknadstjenester.

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Slik søker du