>Skilt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skilt

02.01.2020

Skilt og reklame bør tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn. På bygningers fasader skal frittstående bokstaver benyttes. Du bør unngå skjemmende farger og plassering - kommunen kan kreve fjerning.

Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som du ønsker å montere flatt på vegg er unntatt fra søknadsplikt. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Du kan søke selv om skilt- og reklameinnretning fra 3,0 og inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng.

Som tiltakshaver har du ansvaret for at skilt monteres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Sjekk derfor kommuneplanen og reguleringsplanen! Skilt må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Vi anbefaler at du kontakter reklamebyrå, skiltleverandør eller kommunen før du setter i gang.

Større eller flere skilt på samme sted eller på samme fasade vil være søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak. De fleste skiltleverandører tilbyr søknadstjenester.

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknadsskjema

Alle blanketter for byggesaker finner du her.   

Krav til dokumentasjon

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett.

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.