>Spikertelt og andre tilbygg til campingvogn, bobil og telt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Spikertelt og andre tilbygg til campingvogn, bobil og telt

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Søknadsplikten for «spikertelt» og andre tilbygg til campingvogn, bobil og telt, avhenger av hvor permanent tiltaket er. Forutsetningen er at området er regulert til campingplass. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Unntatt søknadsplikt

«Spikertelt» og andre tilbygg, uansett størrelse og omfang, er som hovedregel unntatt søknadsplikt dersom det ikke skal stå i mer enn 2 måneder. 

Unntatt søknadsplikt er også andre konstruksjoner som stå lenger enn 2 år, men som ut fra sin konstruksjon fremstår som midlertidige. Det betyr at «spikertelt» og andre lignende tilbygg er unntatt søknadsplikt dersom de lett lar seg demontere og flytte på uten å ødelegge konstruksjoner eller ved bruk av heisekran og spesialtransport. Det gjelder også tilbygg av «duk»-materiale og platting mindre enn 0,5 meter over terrenget. 

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknadspliktig uten krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett 

«Spikertelt» og andre tilbygg som skal stå lenger enn 2 måneder og inntil 2 år, er søknadspliktig, men du kan selv søke om og stå ansvarlig for tiltaket.

Det gjelder for eksempel mobile hytter, villavogner, «spikertelt», «tretelt», terrasser over 0,5 m over terrenget og lignende konstruksjoner som fremstår som permanente tiltak.

Søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak / ansvarsrett 

«Spikertelt» og andre tilbygg som skal stå lenger enn 2 år, er søknadspliktige, og i tillegg stilles det krav om at et foretak står ansvarlig for prosjekteringen og utførelsen. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Det gjelder for eksempel mobile hytter, villavogner, «spikertelt», «tretelt», terrasse over 0,5 m over terrenget og lignende konstruksjoner som fremstår som permanente tiltak.

Sikkerhet

Du er selv ansvarlig for at tiltaket er i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17). I forhold til sikkerhet mot brann, er campingenheter som nevnt ovenfor, plassert i samme risikoklasse som boliger for øvrig, nemlig risikoklasse 4. Det er med det klart at det stilles strenge krav til blant annet forebygging av brann og brannspredning.

Campingenheter som består av campingvogn, bobil eller telt og lignende med tilhørende fortelt, terrasser, levegger mv., må skilles med avstand på minimum 3,0 meter. Brennbare konstruksjoner som har en høyde på mer enn 0,5 meter over terrenget medregnes som del av campingenheten. Bil som ikke er beregnet for overnatting kan plasseres i mellomrommet mellom campingvognene.

I tillegg er det særskilte krav for brannmotstand til materialene i seg selv. Eksempelvis skal sandwichelementer ha en brannmotstand på minimum B-s1,d0, se TEK17 kapittel 11 innledning tabell 1. 

Slik søker du