>Avlastning og støttekontakt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Avlastning og støttekontakt

Publisert: 05.01.2022

Avlastning og støttekontakt kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter.

Det er mulig å få avlastning både i form av hele døgn, eller på timebasis, utfra brukerens ønsker og behov. Formålet med avlastning er først og fremst å gi pårørende et pusterom i hverdagen. 

Støttekontakt er betegnelsen på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden.

Tjenestene er søknadspliktig og gis på vedtak etter behov.

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Ledsagerbevis

Trenger du ledsagerbevis. Les mer om hvordan du søker om ledsagerbevis her.

Avlastning og støttekontakt

Mer om avlastning og støttekontakt 

Støttekontakt:

Tildeling av støttekontakt blir gjort ut fra Helse- og omsorgstjenesteloven. Mennesker i ulike aldre og ulike situasjoner kan få støttekontakt. Det kan være personer med utviklingshemming, bevegelseshemming, syns- eller hørselshemming, eller de kan ha sosiale eller psykiske vanskeligheter.

Støttekontakt er betegnelsen på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Noen ganger gjelder oppdraget en enkelt person, andre ganger en gruppe – kanskje i samarbeid med en frivillig organisasjon. Hjelpen er tilpasset den enkelte brukeren, og målet er en meningsfull fritid sammen med andre.

Oppdraget utgjør som regel noen få timer i uken, hvor dere gjør ulike aktiviteter sammen – det kan for eksempel være en gåtur, trene, kino, kjøre tur eller bare en kopp kaffe. Det å være i aktivitet og sammen med andre er det noen som trenger hjelp for å få til. Noen ganger er støttekontakten hjelperen som gjør dette mulig. Det som er en selvfølge for noen, kan være en stor utfordring for andre. Støttekontakten er en som kan legge til rette for at mennesker kan oppleve mestring.

Avlastning:

Avlastning blir gitt ut fra Helse- og omsorgstjenesteloven. Avlastning kan bli gitt til personer og familier som har behov for dette på grunn av krevende omsorgsarbeid. Det kan være omsorg for barn, unge eller voksne med funksjonshemminger. Privat avlastning foregår i private hjem. Både enslige og par kan være avlastere. Noen ganger gis avlasting på døgnbasis, ofte et par døgn i måneden, eller den kan gis på timesbasis.

Som avlaster bør du ha en avklart livssituasjon. Barn og ungdom som mottar avlastning er ofte avhengig av faste rammer, tydelige voksne og mye omsorg for å fungere godt. Praktiske forhold kan også være av betydning – for eksempel eget soverom hvis avlastningen innebærer overnatting.

Holleby avlastning

Holleby avlastning

Avlastningen foregår på Holleby eller på Haugeveien, og tilbyr døgn og timeavlastning for barn med utviklingshemming og utfordrende atferd.

Vakttelefon: 905 76 758

Adresse: Hollebyveien 248

Avdelingsleder: Kent André Teigen
Mob: 951 34 231 

Prestekragen bo- og aktivitetstilbud

Prestekragen bo- og avlastningstilbud

For barn og unge med funksjonshemninger.

Telefonnummer: 911 17 153

Besøksadresse: Råkilveien 34, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Avdelingsleder: Else-Kristin Andersen, telefonnummer 414 06 004

Team Prestekragen bo- og avlastningstilbud er en del av virksomhet boveiledning sentrum.

Vil du bli støttekontakt eller avlastningshjem?

Les mer om å være støttekontakt og avlastningshjem her

Barnevernets besøkshjem og støttekontakter

Sarpsborg kommune trenger besøkshjem og støttekontakter

Besøkshjem:
Et besøkshjem er en familie som fungerer som støtte for et barn som trenger kontakt med annet familiemiljø. Målsettingen med besøkshjem er, gjennom samvær, fysisk nærhet og trygge grenser å bidra til å øke et barns selvfølelse, selvstendighet og mestring. Et delmål kan være å avlaste vanskeligstilte foreldre og gi dem overskudd til å mestre foreldrerollen.

Sarpsborg kommune trenger besøkshjem for barn fra 0 -16 år, både enkeltbarn og søsken.

Besøksfamilier må leve under ordnede bo- og familieforhold. Barneverntjenesten ønsker fortrinnsvis familier som har erfaring med barn.

Det gis normalt lønn/godtgjøring og utgiftsdekning etter Kommunenes Sentralforbunds veiledende satser.

Dersom du synes dette er interessant for din familie, kan du ta kontakt med barneverntjenesten. Som besøkshjem må du forplikte deg til å ta imot den oppfølging/veiledning som barneverntjenesten tilbyr.

Støttekontakt:
Barnevernet i Sarpsborg har også stort behov for støttekontakter til utsatt barn og ungdom. Støttekontakten er normalt sammen med barnet eller ungdommen fire timer i uken.

  • Hovedoppgavene til en støttekontakt er å:
  • Hjelpe barnet eller ungdommen til en meningsfull fritid sammen med andre
  • Bistå barnet eller ungdommen i å trene på deltakelse i sosiale sammenhenger for på sikt å klare dette alene.
  • Følge barnet eller ungdommen til ulike fritidsaktiviteter.
  • Bidra med vennskapelig råd og veiledning.
  • Barnevernets støttekontakter får godtgjøring som assistenter. I tillegg dekkes noe utgifter.

Kan du tenke deg å bli støttekontakt, kan du ta kontakt med barnevernet på telefonnummer 69 10 83 00/ 69 10 80 00. Les mer om barnevernet her.