>Andre hjelpetilbud i kommunen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Andre hjelpetilbud i kommunen

Publisert: 02.01.2023

Her er informasjon om hvor det er hjelp å få for de som har en demenssykdom eller deres pårørende.

Les mer om demens her.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten ivaretar mange hjemmeboende personer med demens, enten om du bor alene eller sammen med en av dine pårørende. Hjemmeboende personer med demens og deres pårørende kan ha behov for regelmessig kontakt og oppfølging for tilrettelegging for forsvarlighet og trygghet i hjemmet. Trenger du hjelp i hjemmet og vil søke om hjemmetjenester? 

Les mer om hjemmetjenesten her

Hverdagsrehabilitering

Når du ikke lenger mestrer din hverdag slik du gjorde før, kan hverdagsrehabilitering være noe for deg. Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste, der opptrening i daglige gjøremål vil foregå i ditt hjem og nærmiljø. Ønsker du å vite mer? 

Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Dagaktivitetstilbud

Kommunen har flere dagaktivitetssentre for personer med demens.
Les mer om dagaktivitetstilbudet her. 

Velferdsteknologi

Det finnes en rekke velferdsteknologiske løsninger som kan hjelpe deg i din hverdag. Målet med slik teknologi er å finne løsninger som gjør at du kan føle trygghet og mestre livet med demenssykdom. Ønsker du å vite mer?

Les mer om velferdsteknologi her. 

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten kan bistå med å formidle ulike hjelpemidler som kan være nyttig for deg, samt bistå med tilrettelegging og kartlegging hjemme i hjemmet ditt. Ønsker du å vite mer?

Les mer om ergoterapi her.

Fysioterapi

Om du har skadet deg eller om du av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. Dersom du ønsker hjelp fra en fysioterapeut, kan du selv ta kontakt med fysioterapitjenesten. Ønsker du å vite mer?

Les mer om fysioterapi her. 

Tilrettelagt transport - TT-kort

Mange personer med demens kan ha symptomer i form orienteringshemming som gjør at du kan få problemer med å bruke kollektivtransport. Du kan søke om tilskudd i form av TT-kort. Ønsker du å vite mer? Det er fylkeskommunen som har ansvaret for TT-kort.

Les mer om tilrettelagt transport her. 

Matutkjøring

Ønsker du middag hjem kan det kjøpes fra kommunens kjøkken ved Tingvoll sykehjem. Middagen kommer varm hjem til deg, og består av hovedrett med dessert/suppe. Ønsker du å vite mer:

Les mer om matutkjøring her. 

Støttekontakt

Kommunen har etablert støttekontakttjeneste for å støtte opp om en aktiv og meningsfull fritid også for personer med demens. Hjelpen er tilpasset den enkelte brukeren, og målet er en meningsfull fritid sammen med andre. Oppdraget utgjør som regel noen få timer i uken, hvor dere gjør ulike aktiviteter sammen – det kan for eksempel være en gåtur, trene, kino, kjøre tur eller bare en kopp kaffe. Ønsker du å vite mer?

Les mer om støttekontakt her.

Hjelpestønad

NAV har ulike stønadsordninger for personer som har bestemte ekstrautgifter eller som har særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom som for eksempel demens. Ønsker du å vite mer?

Les mer på NAVs nettsider.

Omsorgslønn/omsorgsstønad

Du kan få omsorgsstønad fra kommunen hvis du har veldig krevende omsorgsoppgaver, for eksempel om du tar deg av et familiemedlem med demens. Ønsker du å vite mer?

Les mer om omsorgslønn/omsorgsstønad her

Avlastning

Kommunen kan tilby døgnavlastning for personer med demens i korttidsopphold ved Helsehuset. Ønsker du å vite mer?

Les mer om helsehuset her. 

Kommunen er opptatt av å finne fleksible avlastningsløsninger som er individuelt tilpasset dine/deres behov. Kontakt din saksbehandler ved team samordnet direkte eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00.

Bofellesskap

Sarpsborg kommune har to bofellesskap for personer med demens, Eplehagen bofellesskap og Kurland bofellesskap. Bofellesskapene er organisert i boenheter samt fellesarealer bestående av stue, kjøkken og sansehager. 

Les mer om bofellesskap her. 

Sykehjem

Sarpsborg kommune har flere sykehjem. Ønsker du å vite mer?

Les mer om sykehjem her.