>Veteraner i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Veteraner i Sarpsborg

Publisert: 16.04.2024

Sarpsborg skal være en god kommune for veteraner, og bidra til at de ivaretas med verdighet og forståelse.

I samarbeid med representanter for veteranorganisasjoner er det vurdert tiltak som kan bidra til dette.

I hovedsak er det ikke snakk om å etablere nye ordninger, men å benytte kommunens eksisterende tilbud på nye måter. Det handler om å heve bevissthet om denne gruppens erfaringer og utfordringer – og hvordan kommunen bedre kan ivareta sitt ansvar overfor sine innbyggere.

Definisjon veteran

I denne sammenheng er en veteran "alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbygende innsats i alle land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren"

Tjeneste av høy verdi

Fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land er en tjeneste for verdier vi holder høyt. De som stiller seg til disposisjon for denne tjenesten fortjener vår dypeste respekt og anerkjennelse.

Betydelig antall 

I Sarpsborg bor det et betydelig antall veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. På grunn av personvernregler finnes det ikke et offentlig register med navn på veteraner i kommunen.

Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer. Det er viktig at kommunen viser anerkjennelse for det oppdrag veteranene har utført, og ser på veteraner som en ressurs i samfunnet. De som har behov for oppfølging skal oppleve samordnede og kompetente tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

For veteranen og deres familie

Vil du bidra med din kompetanse og erfaring som veteran i frivillig virksomhet?

Send e-post til veterankontakten her slik at vi får din kontaktinformasjon.

Hjemmehelt

For deg og dere som er hjemme når din nærmeste er ute i tjenester.

Les mer om hjemmehelt på nettsiden til Forsvaret.

Trenger du helsehjelp?

Sarpsborg kommune - psykisk helse voksne

Sarpsborg kommune - fastlege

Sarpsborg kommune - legevakt

Hjelp til barn og unge

Les mer om helsetjenester for barn og unge i Sarpsborg kommune

Rask psykisk helsehjelp - Sarpsborg kommune

DPS Halden-Sarpsborg (Sykehuset Østfold)

Kameratstøtte

Se mer informasjon om NVIOs kameratstøtte

Kompetansemiljø for veteransaker (NAV)

For ansatte og fastleger

Veteraner som trenger hjelp skal primært benytte de offentlige helsetjenestene, og fastlegen blir ofte første kontaktpunkt. Det er viktig at veteranen i sitt første møte med helsevesenet blir oppfordret til å oppgi at man er veteran og har deltatt i én eller flere internasjonale operasjoner.

Det er mange ressurser tilgjengelig, både for veteranen selv og de offentlige instansene. Ved å orientere seg om disse, vil man kunne lene seg på aktører med kompetanse på veteraner.

Lenker til nyttige ressurser:

Veterankontakt

Sarpsborg kommune har gjennom veteranplanen vedtatt å ha en veteranfunksjon med ansvar for oppfølging av veteranplanen, og dialog med veteranene og veteranforeningene.

Funksjonen er lagt til kommuneområde Samfunn, virksomhet kultur.

Har du spørsmål?

Veterankontakt Siri Braadland
E-post: sbha@sarpsborg.com

Veteranorganisasjoner oppfordres til å ta kontakt.

Veteranplan - Handlingsplan 2021-2024

Handlingsprogram 2021 - 2024 for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste, ble vedtatt av bystyret 16. september 2021.

Handlingsprogrammet skal bidra positivt til og legge til rette for, at veteraner og veteraners familie kan få rett hjelp til rett tid. Det skal bidra til at de opplever seg anerkjent, forstått og ivaretatt før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge. Handlingsprogrammet synliggjør hvilke forventninger som ligger til de kommunale tjenestene.

Veteranorganisasjoner

Her finner du lenker til ulike veteranorganisasjoner:

NVIO - Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranorganisasjonen SIOPS

Forsvarets veteransenter