Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Helsetjenester for barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsetjenester for barn og unge

01.01.2017

Familiesentre

I Sarpsborg er det tre familiesentre, et i sentrum, et på Hannestad og et i Skjeberg. Klikk på hvert enkelt familiesenter for å lese mer om hva som tilbys der.

Ved Hannestad familiesenter tilbys disse tjenestene:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Home Start 

Telefonnummer: 69 11 68 89 

Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Yven 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Trine Firing Jørgensen 
Tlf.: 69 11 68 89

Ved Sentrum familiesenter tilbys disse tjenestene:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Utekontakten (Kirkegata 49) 
 • Helsestasjon for ungdom / Herrkules (helsestasjon for gutter)

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer:
Tlf: 69 10 80 49 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Renate Rosén Skinne, tlf. 479 77 568

Ved Skjeberg familiesenter tilbys disse tjenestene:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer:
Tlf: 69 11 63 73 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadr: Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Ingunn Marit Mathiesen, 982 66 674

Helsestasjon

Mer informasjon om helsestasjonskontroller her

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Telefontid og "drop in":
Hver tirsdag fra kl. 14.00 - 16.30 og onsdag fra kl. 13.00 - 15.00.
Torsdager 14.30-16.30 for gutter

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til alle unge mellom 13 - 23 år. Du kan komme til HFU når du føler behov for å snakke med noen om spørsmål, bekymringer eller plager som opptar deg. Det kan for eksempel være din livsstil, kroppens utvikling, spiseproblemer, rusmidler, psykiske problemer, samliv og seksualitet eller prevensjon.

De som arbeider ved HFU er lege, psykolog, helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Medarbeiderne har taushetsplikt, det du forteller blir ikke fortalt videre.

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 10 80 50
E-post: helsestasjon.ungdom@sarpsborg.com

Skolehelsetjeneste

Mer om skolehelsetjenesten - kontortid og kontaktinformasjon til helsesøstre

Alle skolene i kommunen er bemannet med helsesøster og lege. Ved noen klassetrinn møter helsesøster alle elevene. Det kan være vaksinasjon, gruppesamtaler, undervisning, enkeltsamtaler med barnet alene eller med foresatte tilstede. Helsesøster har alltid ”åpen dør” i åpningstiden. Elevene kan da ta kontakt uten avtalt time. Helsesøster er med i skolens tiltaksteam og bistår i helsespørsmål. Ved bekymring drøftes det med foreldre, PPT eller BUPP.

Skolehelsetjenesten ved barneskolene:

Alvimhaugen skole
Tlf. 69 11 60 60 Mobil: 982 95 790
Helsesøster: Marianne Finstad
Kontortid: Tirsdag.

Borgen barneskole
Tlf. 69 10 33 67 Mobil: 982 56 345
Helsesøster: Aina Hansen
Kontortid: Tirsdag og fredag.

Grålum barneskole
Tlf. 69 11 60 92 Mobil: 982 56 336
Hannestad familiesenter: 69 11 68 89
Helsesøster: Brita Helen Vestby
Kontortid: Torsdag og fredag.

Hafslund barneskole
Tlf. 69 10 85 53 Mobil: 952 67 205
Helsesøster: Maria Ohrstrand
Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Hafslundsøy barneskole
Tlf. 69 10 05 05 Mobil: 415 30 257
Helsesøster: Nancy I. H. Aschem
Kontortid: Hver tirsdag og annen hver onsdag (ulik uke).

Hannestad barneskole
Tlf. 69 10 89 38 Mobil: 415 32 843
Helsesøster: Liv Sukkehagen
Kontortid: Onsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Hornnes skole
Mobil: 992 05 824
Helsesøster: Ingeborg Berg-Olstad
Kontortid: Tirsdag og fredag (noen dager på Ullerøy barneskole)

Jelsnes barneskole
Vennligst ta kontakt med Hannestad familiesenter på telefon 69 11 68 89 eller 489 51 783.

Kurland barneskole
Tlf. 69 12 37 37  Mobil: 952 67 203
Helsesøster: Åshild Lindquist
Kontortid: Mandag, onsdag og torsdag i like uker. Tirsdag og onsdag i ulike uker.

Lande skole
Tlf. 69 10 89 61 Mobil: 982 56 335
Helsesøster: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Mandag, onsdag og fredag.

Navestad barneskole
Mobil: 952 67 205
Helsesøster: Maria Ohrstrand
Kontortid: Onsdager i like uker kl. 11.00 - 13.00, ellers kontortid på Hafslund barneskole

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Tlf. Skjeberg familiesenter: 69 11 63 73
Helsesøster: Johanne H. Korum

Sandbakken barneskole
Mobil: 415 30 206
Helsesøster: Nanette Bache
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Sandesundsveien barneskole
Tlf. 69 11 60 35  Mobil: 415 32 841 (Mette) / 952 97 281 (Jenny)
Helsesøster: Mette Langholen Prangerød 
Kontortid:  Onsdager hver uke, samt torsdager ulik uke. (Fredager lik uke: 5-årskontroller)
Helsesøster Jenny Mari Nore
Kontortid: Mandag og tirsdag.

Tindlund barneskole
Mobil: 489 59 003
Helsesøster: Tina Cecilie Mynttinen
Kontortid: Hver torsdag og fredag + mandager i lik uke og tirsdager i ulik uke.

Ullerøy barneskole
Mobil: 992 05 824
Helsesøster: Ingeborg Berg-Olstad
Kontortid: Faste dager, se oppslag på skolen. Ellers kontortid på Hornnes - og etter avtale.

Varteig barneskole
Tlf. 69 12 36 05 Mobil: 982 56 345
Helsesøster: Aina Hansen
Kontortid: Mandager etter lunsj + onsdager og torsdager.


Skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene:

Grålum ungdomsskole
Tlf. 69 10 86 80 Mobil: 982 56 335
Helsesøster: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Tirsdag og torsdag.

Hafslund ungdomsskole
Tlf. 69 11 85 48 Mobil: 952 97 234
Helsesøster: Åse Barstad Johansen
Kontortid: Onsdag og torsdag.

Kruseløkka ungdomsskole
Tlf. 69 11 62 60 Mobil: 415 32 847
Helsesøster: Mona Tvete
Kontortid: Mandag etter lunsj, tirsdag og onsdag + torsdager i ulik uke.

Sandbakken ungdomsskole
Tlf. 69 11 62 90 Mobil: 415 30 206
Helsesøster: Nanette Bache
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Tindlund ungdomsskole
Tlf. 69 10 89 10 Mobil: 982 56 342
Helsesøster: Sissel Marit Sandaker
Kontortid: Mandager kl. 10.00-14.00 og tirsdager 08.30-14.00.

Varteig ungdomsskole
Tlf. 69 12 36 05 Mobil: 982 56 345
Helsesøster: Aina Hansen
Kontortid: Onsdag og torsdag.


Skolehelsetjensten ved de videregående skolene:

Borg videregående skole
Mobil: 992 05 814
Helsesøster: Kirsti E. Sulusnes
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Greåker videregående skole
Mobil: 982 56 340
Helsesøster: Inger Helgerød
Kontortid: Mandager fra 12.00, ellers tirsdag, onsdag og torsdag.

Kalnes videregående skole
Mobil: 489 50 496 
Helsesøster: Heidi Torgalsbøen 
Kontortid: Mandager fra kl. 10.00, ellers onsdag og torsdag.

St. Olav videregående skole
Mobil: 415 30 293
Helsesøster: Elke D. Nilsen
Kontortid: Tirsdag, torsdag og fredag.

Ved alle de fire skolene – psykiatrisk sykepleier
Mobil: 482 38 494
Psykiatrisk sykepleier: Per Vidar Nielsen
Kontortid:
Tirsdag: Greåker vgs. 
Onsdag: Kalnes vgs.
Torsdag: St. Olav vgs.
Fredag: Borg vgs.


Merk: Skolehelsetjenestens ansatte kan midlertidig være fraværende i beskrevne åpningstider på grunn av kurs, møter og andre pålagte aktiviteter.

 

Utekontakten

Utekontakten

Et tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år - og til deres familier.

Dette er et fleksibelt, oppsøkende og tverrfaglig team som møter ungdommen der de oppholder seg både på dag- og kveldstid. Teamet arbeider med spørsmål rundt ungdomsmiljø, rus, familie, venner, sex, mobbing, kriminalitet, fritid, skole osv.

Utekontakten er tilgjengelig på dagtid alle hverdager - og på tirsdager fram til klokken 20.00 / 21.30 på sommeren

Besøksadr: Kirkegata 49, 1721 Sarpsborg

Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf: 979 74 051
E-post: utekontakten@sarpsborg.com

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten

Kontakt ergoterapitjenesten på e-post ergoterapi@sarpsborg.com eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00.
Teamleder: Kjærsti Skjøren Lassen, mob: 982 86 560

Teamet har tjenester til barn, ungdom og voksne.
Aktuelle skjemaer:

Spesielt for barn/ungdom (0-26 år): Tilbyr tjenester til barn og ungdom som har, eller står i fare for å få problemer med å mestre daglige aktiviteter. Dette kan gjelde kartlegging av situasjonen, trening av daglige aktiviteter, tilpassing av aktiviteter, kompensering av tapt funksjon, tilpassing/tilrettelegging av bolig, veiledning og informasjon.

Serviceerklæring for ergoterapitjenesten i Sarpsborg kommune:
Tjenester vi tilbyr: 
Ergoterapeutene og syn- og hørselskontakten tilbyr tjenester til personer som har, eller står i fare for å få, problemer med å mestre daglige aktiviteter. Tjenesten er et tilbud til deg som bor eller oppholder deg i Sarpsborg kommune.

Kriteriene for tildeling av tjeneste finnes i Helse- og omsorgsloven, Folkehelseloven og/eller sosialtjenesteloven. Vi forholder oss til pasientrettighetsloven, samt forskrifter for sykehjem, rehabilitering og habilitering. Ergoterapitjenesten kartlegger funksjon og bistår med å finne tiltak som skal øke graden av aktivitet og selvhjulpenhet.

Etter behov bidrar vi med følgende tjenester:

 • Trening av tapt funksjon.
 • Hjelpemiddel- formidling.
 • Tilrettelegging / kartlegging av bolig og utemiljø, offentlig og privat.
 • Veiledning ved tilpassing / valg av bil.
 • Utarbeider funksjonsvurderings- og boligrapporter.

Slik får du kontakt med oss:
Du kan kontakte oss direkte eller via kommunens servicetorg. Vi tar imot henvisninger fra bruker selv, foresatte / pårørende, skole/ barnehage, hjemmetjeneste, fysioterapeuter, leger. Alle som henvises til vår tjeneste får svar fra oss, enten via brev eller telefon. Henvisningene blir prioritert etter behov. Ergoterapeut eller syn- og hørselskontakt tar kontakt for avtale. Det kan være ventetid på vår tjeneste.

Tilgjengelighet:
Ergoterapitjenesten er tilgjengelig på dagtid alle hverdager fra kl. 08.00.
E-post: ergoterapi@sarpsborg.com
Vi kan også kontaktes via kommunens servicetorg, tlf. 69 10 80 00.

Dette kan forventes av oss:
Det er kvalifisert personale som foretar funksjonsvurderingen. Tjenesten skal være tilpasset deg / barnet og dine / barnets behov. Vi skal overholde taushetsplikten og opptre respektfullt og høflig. Alle ansatte som kommer hjem til deg skal ha identitetskor

Dokumentasjon og informasjonssikkerhet:
Som helsepersonell er vi pålagt å dokumentere og ivareta opplysninger på en sikker og forsvarlig måte. (Helsepersonelloven, Personopplysningsloven)

Krav og forventninger til bruker / foresatte / pårørende:
Det forventes at bruker / foresatte / pårørende samarbeider og deltar i valg av tiltak og behandling. Vi forventer at man opptrer respektfullt og høflig. Ved formidling av hjelpemidler forventer vi at aktuell terapeut kontaktes hvis hjelpemiddelet som mottas ikke fungerer.

Klageadgang:
Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med hvordan tjenesten blir utført. Det kan gjøres ved å kontakte teamleder for tjenesten eller leder for Enhet Forebyggende tjenester.

Omsorgstjenester

Du kan søke om ulike omsorgstjenester til barnet eller til foresatte

Søknadsskjema for å søke om tjenestene

Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

 • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming

 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

 • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)

 • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

 • Team omsorg er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Mer om Team omsorg

Besøksadresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team omsorg ivaretar rådgivning, veiledning og saksbehandling innenfor følgende områder:

 • Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming
 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)
 • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.
 • Team omsorg er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Teamleder
Anders Reknes  
Tlf. 982 89 664

Rus og psykisk helsetjeneste for barn og unge

Tilbudet omfatter blant annet:

Her kan du lese mer om hvordan barn og unge kan få hjelp innen feltene rus og psykisk helse.