Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Helsetjenester for barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsetjenester for barn og unge

03.01.2019

Hannestad familiesenter

Mer om Hannestad familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Åpningstid:
Mandag-fredag 08.00-15.00

Telefonnummer: 
Tlf. 69 11 68 89 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Yven 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Trine Firing Jørgensen 
Tlf. 69 11 68 89

Skjeberg familiesenter

Mer om Skjeberg familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved alle skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Åpningstid:
Mandag-fredag 08.00-15.00

Telefonnummer:
Tlf: 69 11 63 73 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadr: Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: 

Lene Karstensen tlf. 989 07 167

Sentrum familiesenter

Mer om Sentrum familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved alle skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt
 • Helsestasjon for ungdom / Herrkules (helsestasjon for gutter)

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Åpningstid:
Mandag-fredag 08.00-15.00

Telefonnummer:
Tlf: 69 10 80 49 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Renate Rosén Skinne
Tlf. 479 77 568

Helsestasjon for barn

Det er mye man lurer på når man er gravid, før fødsel og i barseltiden. Her har vi samlet nyttig informasjon til deg om graviditet og barseltid.

Helsestasjonens tilbud og oversikt over vaksinasjon:

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg - og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjoner på bestemte alderstrinn.

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Foresatte kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av. Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Helsestasjonstjenesten i Sarpsborg er tilknyttet familiesentrene på Hannestad, i sentrum og i Skjeberg. Helsestasjonen samarbeider med eller kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og ulike spesialisttjenester.

Vi oppfordrer familier med barn som flytter til kommunen til å ta kontakt med det familiesenteret hvor de hører til.

Helsestasjonens tilbud:

 • helsekontroll
 • undersøkelse av syn og hørsel
 • oppfølging av vekst og utvikling
 • barnevaksinasjon
 • veiledning
 • barselgrupper og svangerskapskurs


Helsestasjonsprogrammet:

 • hjemmebesøk av helsesykepleier til alle nyfødte
 • 4 uker - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker - konsultasjon hos helsesykepleier og lege, vaksine
 • 3 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksiner
 • 4 mnd. - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og lege
 • 5 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksiner
 • 6 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 8 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier
 • 10 mnd. - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og familierådgiver
 • 12 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier og lege, vaksiner
 • 15 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksiner
 • 2 år - konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 4 år - konsultasjon hos helsesykepleier
 • 5 år - skolestartsundersøkelse (på skolen) med helsesykepleier og lege


Barnevaksinasjonsprogrammet:

Her kan du lese mer om de ulike vaksinene som det anbefales at barnet skal ha. 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Her kan du lese mer om de ulike vaksinene som det anbefales at barnet skal ha. 

Skolehelsetjenesten

Mer om skolehelsetjenesten

Alle skolene i kommunen har helsesykepleier og lege.

Helsesykepleier kan gi vaksiner, ha gruppesamtaler, undervisning og enkeltsamtaler med barnet alene eller med foresatte til stede. Helsesykepleier har alltid ”åpen dør” i åpningstiden. Elevene kan da ta kontakt uten avtalt time. Helsesykepleier er med i skolens tiltaksteam og bistår i helsespørsmål. Ved bekymring drøftes det med foreldre eller eventuelt andre aktører.

Skolehelsetjenesten ved barneskolene:

Alvimhaugen skole
Tlf: 69 11 60 60
Mobil: 415 32 847
Helsesykepleier Mona Tvete
Kontortid: Tirsdag og onsdag

Borgen barneskole
Tlf: 69 10 33 67
Mobil: 982 56 345
Helsesykepleier: Aina Hansen
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag

Grålum barneskole
Tlf: 69 11 60 92
Hannestad familiesenter: 69 11 68 89
Helsesykepleier: Brita Helen Vestby
Kontortid: Tirsdag, onsdag torsdag og fredag
Mobil: 476 97 724

Helsesykepleier: Tone Kristin L. Frorud
Kontortid: Mandag og onsdag

Hafslund barneskole
Tlf: 69 10 85 53
Mobil:952 67 205
Helsesykepleier: Maria Ohrstrand og Tove Nedregotten
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Helsesykepleier Liv Monika S. Joranger
Kontortid: Onsdag og torsdag etter lunsj
Mobil: 47692238

Hafslundsøy barneskole
Tlf: 940 15 137 / 69 10 85 05
Helsesykepleier: Ingvild Østerhaug
Kontortid: Mandag og fredag

Hannestad barneskole
Tlf.69 10 89 38
Mob: 969 45 502
Helsesykepleier: Jeanette Stenshorne
Kontortid: Mandag, onsdag og torsdag
e-postadresse: jeanette.stenshorne@sarpsborg.com

Hornnes skole
Mobil: 476 92 238
Helsesykepleier: Liv Monika S. Joranger
Kontortid: Mandag, tirsdag og fredag

Jelsnes barneskole
Mobil: 976 70 243
Helsesykepleier: Anne Thorsrud
Kontortid: Mandager

Kurland barneskole
Tlf: 69 12 37 37
Mobil: 952 67 203
Helsesykepleier Åshild Lindquist
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag lik uke
Mandag, tirsdag og onsdag ulik uke

Helsesykepleier: Cecilie Wiig
Mobil: 476 98 375
Kontortid: Torsdag og fredag

Lande skole
Tlf: 69 10 89 61
Mobil: 982 56 335
Helsesykepleier: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Navestad barneskole
Mobil: 952 67 205
Helsesykepleier: Maria Ohrstrand og og Tove Nedregotten
Kontortid: Etter avtale

St. Marie læringssenter
Helsesykepleier: Annette Nilsen Paul
Mobil: 48951931
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Helsesykepleier: Hanne Midtgaard Sigvartsen
Mobil: 45973991
Kontortid: Mandag og Torsdag

Helsesykepleier: Kjerstin Anette Hyggen
Mobil: 45878596
Kontortid: Mandag og tirsdag

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Telefon Skjeberg familie senter: 69 11 63 73
Helsesykepleier: Johanne H. Korum

Sandbakken barneskole
Mobil: 415 30 206
Helsesykepleier: Nanette Bache
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Sandesundsveien barneskole
Tlf: 69 11 60 35
Mobil: 415 32 841
Helsesykepleier: Mette Langholen Prangerød
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag hver uke samt torsdager ulik og fredager lik uke

Tindlund barneskole 
Mobil: 489 59 003
Helsesykepleier: Tina Cecilie Mynttinen
Kontortid: Mandag og onsdag

Ullerøy barneskole
Mobil: 476 92 238
Helsesykepleier: Liv Monika S. Joranger
Kontortid: Torsdag formiddag

Varteig barneskole
Mobil: 479 74 572
Helsesykepleier: Hanne N. Larsen
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 

Skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene:

Grålum ungdomsskole
Tlf: 69 10 86 80
Mobil: 476 97 724
Helsesykepleier: Tone Kristin L. Frorud
Kontortid: Tirsdag, torsdag og fredag
Ungdomskontakt: Stine J. Christensen mob: 94167400

 

Hafslund ungdomsskole
Tlf: 69118548 Mobil: 
Helsesøster: Vakant/vikar: Reidun Fogelqvist
Kontortid: Mandag og tirsdag
E-postadresse: reidun.fogelqvist@sarpsborg.com
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 48882903

Kruseløkka ungdomsskole
Tlf: 69 11 62 60
Mobil: 415 32 847
Helsesykepleier: Mona K. Tvete
Kontortid: Mandag ulik uke og torsdag lik uke
Ungdomskontakt: Anita O. Andersen mob: 95297263

Sandbakken ungdomsskole
Tlf: 69 11 62 90 Mobil: 415 30 206
Helsesøster: Nanette T. Bache
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
E-postadresse: Nanette T. Bache
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 48882903

Tindlund ungdomsskole
Tlf: 69 10 89 10
Helsesykepleier: Cecilie Wiig
Mobil: 476 98 375
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag
Ungdomskontakt: Stine J. Christensen mob: 94167400

Varteig ungdomsskole
Mob. 479 74 572
Helsesykepleier: Hanne N. Larsen
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 48882903

Skolehelsetjensten ved de videregående skolene:

Borg videregående skole
Mobil: 992 05 814
Helsesøster: Kirsti E. Sulusnes
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Psykolog: Salaheddin (Salah) Memarzadeh
Kontortid: Torsdager
Timeavtale via helsesøster

Psykiatrisk sykepleier: Lene Karstensen
Kontortid: Fredager

Greåker videregående skole
Helsesøster: Miriam (Mie) Iren Englund
Mobil: 474 89 259
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Psykolog: Salaheddin (Salah) Memarzadeh
Kontortid: Fredag
Timeavtale via helsesøster

Kalnes videregående skole
Mobil: 489 50 496 
Helsesøster: Heidi Torgalsbøen 
Kontortid: Mandager fra kl. 10.00, ellers onsdag og torsdag.
Psykolog: Salaheddin (Salah) Memarzadeh
Kontortid: Mandag
Timeavtale via helsesøster

St. Olav videregående skole
Helsesykepleier: Annette Nilsen Paul
Mobil: 489 51 931
Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag.

Psykiatrisk sykepleier Per Vidar Nielsen
Mobil: 482 38 494
Kontortid: Onsdag fra 12.00 og torsdag tom 14.00

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Telefon Skjeberg familie senter: 69 11 63 73

 • Skolelege område sentrum familiesenter: Karim Vega Delgado.
 • Skolelege område Skjeberg familiesenter: Jørund Enger-Olsen.
 • Skolelege område Hannestad familiesenter: Mirjana Aleksic.

Merk: Skolehelsetjenestens ansatte kan midlertidig være fraværende i beskrevne åpningstider på grunn av kurs, møter og andre pålagte aktiviteter.

 

 

 

Familierådgivning

Mer om familierådgivning

Samtaler med familierådgiver er et forebyggende og gratis tilbud for barn og unge mellom 0-19 år og deres familier. Det trengs ingen henvisning og man kan ta direkte kontakt på telefon eller mail for timebestilling. Familierådgiver bistår med å videreformidle til annen instans ut i fra behov og ønsker.

Familierådgivere tilbyr samtaler til de som opplever at de strever. Å oppsøke hjelp tidlig kan forebygge videre problemutvikling og samtidig bidra til å fremme en god psykisk helse hos barn og unge.

Noen eksempler på at man kan ta kontakt er;

 • hvis man strever med samspillet i familien
 • hvis man er forelder med bekymring for barnet sitt
 • hvis man opplever en krise i familien
 • hvis man lever med psykisk og, eller somatisk sykdom i familien.

Gjennom en helhetlig og systemisk tilnærming jobber vi blant annet med å styrke foreldre i foreldrerollen, løfte frem ressurser i familien og i samarbeid med familien endre negative samspillsmønstre. Vi tilbyr familiesamtaler og samtaler med barn og unge.

Kontaktinformasjon:

Familierådgiver: tlf. 400 02 133

Jordmortjenesten

Mer om jordmortjenesten

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroll hos jordmor. Jordmortjenesten holder til i familiesentrene i kommunen.

Du trenger ikke å ha vært hos lege før du kommer til oss. Den første kontrollen anbefales i uke 6 – 12 i svangerskapet. Vi tilbyr også fødselsforberedende samtaler. Formålet med samtalen er å gi økt kunnskap om fødsel, smertelindring, amming og foreldrerollen.

6 uker etter fødsel tilbys etterkontroll, gjennomgang av fødselsopplevelse, prevensjonsveiledning og ammeveiledning. Du kan også snakke med oss om fødselsangst/tidligere traumatiske opplevelser.

Kontakt jordmortjenesten ved ditt nærmeste familiesenter. Se kontaktinformasjon til familiesenterne her.

Fastleger

Om fastleger

Fastleger

Utekontakten

Utekontakten

Et tilbud til ungdom mellom 13 og 18 år - og til deres familier.

Teamet arbeider med spørsmål rundt ungdomsmiljø, rus, familie, venner, sex, mobbing, kriminalitet, fritid, skole osv.

Utekontakten holder til ved familiesentrene.

Tlf: 979 74 051
Epost: utekontakten@sarpsborg.com

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) og åpningstider

Telefontid og "drop in":
Hver tirsdag fra kl. 14.00 - 16.30 og onsdag fra kl. 13.00 - 15.00.
Torsdager 14.30-16.30 for gutter

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til alle unge mellom 13 - 23 år. Du kan komme til HFU når du føler behov for å snakke med noen om spørsmål, bekymringer eller plager som opptar deg. Det kan for eksempel være din livsstil, kroppens utvikling, spiseproblemer, rusmidler, psykiske problemer, samliv og seksualitet eller prevensjon.

De som arbeider ved HFU er lege, psykolog, helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier. Medarbeiderne har taushetsplikt, det du forteller blir ikke fortalt videre.

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 10 80 50
E-post: helsestasjon.ungdom@sarpsborg.com

Herrkules helsestasjon for gutter

Herrkules - helsestasjon for gutter

Torsdager kl. 14.30 - 16.30.

Åpningstider i sommer (uke 26 til 33)

12.00-15.30

Herrkules er et helsetilbud til gutter. Ved Herrkules er det lege og psykiatrisk sykepleier.

 • Vi kan gi deg råd og hjelp i forskjellige situasjoner.
 • Vi kan love deg full taushetsplikt.
 • Det du kommer til oss med, blir mellom oss.

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1702 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 10 80 50
E-post: helsestasjon.ungdom@sarpsborg.com

Barnefysioterapi

Barnefysioterapi

Dette er et tilbud til alle barn på helsestasjon, i barnehager, barne- og ungdomsskoler og i hjemmet.
Alle som har spørsmål rundt motorisk utvikling, motorisk funksjon og/eller muskel-skjelettproblematikk kan henvise. Når andre enn foresatte henviser må det innhentes skriftlig samtykke.

Fysioterapeuten vurderer barnets funksjonsnivå og behov for tiltak. Vi kan bidra til tilrettelagt motorisk stimulering/trening i hjem/barnehage/skole og eventuell videre henvisning. Vi tilbyr veiledning av foreldre og nære voksne og videre oppfølging.
Fysioterapeuten kan bidra til økt fysisk aktivitet, tidlig diagnostisering, forebygging av helseplager og bidra i habiliteringsprosesser.
Sentrale målsetninger er å fremme barnas bevegelsesutvikling, bevegelsesglede, mestringsevne og deltagelse og at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet.

Brosjyre: Tips fra fysioterapeuten - PDF

Brosjyre: Motorikk og utstyr første leveår - PDF

Henvisningsskjema - PDF sendes til:

Barnefysioterapitjenesten
Skjeberg Familiesenter 
Pb 237
1702 Sarpsborg

Se kontaktinformasjon til familiesenteret her.

Klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten

Kontakt ergoterapitjenesten på e-post ergoterapi@sarpsborg.com eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00.
Teamleder: Kjærsti Skjøren Lassen, mob: 982 86 560

Teamet har tjenester til barn, ungdom og voksne.
Aktuelle skjemaer:

Spesielt for barn/ungdom (0-26 år): Tilbyr tjenester til barn og ungdom som har, eller står i fare for å få problemer med å mestre daglige aktiviteter. Dette kan gjelde kartlegging av situasjonen, trening av daglige aktiviteter, tilpassing av aktiviteter, kompensering av tapt funksjon, tilpassing/tilrettelegging av bolig, veiledning og informasjon.

Tjenester vi tilbyr: 
Ergoterapeutene og syn- og hørselskontakten tilbyr tjenester til personer som har, eller står i fare for å få, problemer med å mestre daglige aktiviteter. Tjenesten er et tilbud til deg som bor eller oppholder deg i Sarpsborg kommune. Kriteriene for tildeling av tjeneste finnes i Helse- og omsorgsloven, Folkehelseloven og/eller sosialtjenesteloven. Vi forholder oss til pasientrettighetsloven, samt forskrifter for sykehjem, rehabilitering og habilitering. Ergoterapitjenesten kartlegger funksjon og bistår med å finne tiltak som skal øke graden av aktivitet og selvhjulpenhet.

Etter behov bidrar vi med følgende tjenester:

 • Trening av tapt funksjon.
 • Hjelpemiddel- formidling.
 • Tilrettelegging / kartlegging av bolig og utemiljø, offentlig og privat.
 • Veiledning ved tilpassing / valg av bil.
 • Utarbeider funksjonsvurderings- og boligrapporter.

Slik får du kontakt med oss:
Du kan kontakte oss direkte eller via kommunens servicetorg. Vi tar imot henvisninger fra bruker selv, foresatte / pårørende, skole/ barnehage, hjemmetjeneste, fysioterapeuter, leger. Alle som henvises til vår tjeneste får svar fra oss, enten via brev eller telefon. Henvisningene blir prioritert etter behov. Ergoterapeut eller syn- og hørselskontakt tar kontakt for avtale. Det kan være ventetid på vår tjeneste.

Tilgjengelighet:
Ergoterapitjenesten er tilgjengelig på dagtid alle hverdager fra kl. 08.00.
E-post: ergoterapi@sarpsborg.com
Vi kan også kontaktes via kommunens servicetorg, tlf. 69 10 80 00.

Dette kan forventes av oss:
Det er kvalifisert personale som foretar funksjonsvurderingen. Tjenesten skal være tilpasset deg / barnet og dine / barnets behov. Vi skal overholde taushetsplikten og opptre respektfullt og høflig. Alle ansatte som kommer hjem til deg skal ha identitetskor

Dokumentasjon og informasjonssikkerhet:
Som helsepersonell er vi pålagt å dokumentere og ivareta opplysninger på en sikker og forsvarlig måte. (Helsepersonelloven, Personopplysningsloven)

Krav og forventninger til bruker / foresatte / pårørende:
Det forventes at bruker / foresatte / pårørende samarbeider og deltar i valg av tiltak og behandling. Vi forventer at man opptrer respektfullt og høflig. Ved formidling av hjelpemidler forventer vi at aktuell terapeut kontaktes hvis hjelpemiddelet som mottas ikke fungerer.

Klage?
Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med hvordan tjenesten blir utført. Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Helsetjenesten til nybosatte flykninger og asylsøkere som bor privat

Helsetjenesten til nybosatte flykninger og asylsøkere som bor privat

Helsetjenesten til nybosatte flyktninger i kommunen har egne helsesøstre. Helsesøstrene har tilholdssted på St. Marie læringssenter hvor norskfaglig språkopplæring i kommunen foregår. Forebyggende tjeneste inngår som en samarbeidspartner med NAV via introduksjonsprogrammet.
Målet med tjenesten er å sikre gode helsetilbud til nybosatte flyktninger og asylsøkere ved å informere, henvise til og koordinere helsetjenesten slik at de kan nyttiggjøre seg helsetilbudet i kommunen best mulig. Viktige oppgaver er å innhente helseopplysninger ved bosetting i kommunen, samt videreformidle dette til fastlege så snart som mulig. Vaksinering, videre individuell oppfølging ved behov, helseopplysningsarbeid, samt «åpen dør» funksjon, er andre sentrale oppgaver.

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 16
1721 Sarpsborg
Tlf: 69 10 85 82

Kontaktperson: Helsesøster Annette Nilsen Paul
Mobil: 489 51 931

Omsorgstjenester

Du kan søke om ulike omsorgstjenester til barnet eller til foresatte

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

 • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming

 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

 • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)

 • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

 • Team omsorg er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Mer om Team livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team livslange tjenester følger opp og gir tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt voksne utviklingshemmede og autister når de er ferdig med skole eller flytter i egen bolig. Teamet skal bidra til at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Område barn og unge:

 • Tilbud om koordinator til alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne
 • Systematisk pårørendestøtte og oppfølging av familien
 • Saksbehandler tjenestene avlastning, omsorgslønn, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og barnebolig

Område boveiledning:

 • Saksbehandler tjenester til utviklingshemmede og autister som har flyttet i egen bolig eller mottar arbeids- og aktivitetssenter
 • Tildeler bolig med bemanning og arbeids- og aktivitetssenter til samme gruppe
 • Saksbehandler tjenestene praktisk og personlig bistand, helsetjenester i hjemmet, arbeids- og aktivitetssenter, BPA og støttekontakt

Teamet har ansvar for drift av støttekontakttjenesten i Sarpsborg kommune og rekrutterer og veileder støttekontakter. Denne tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • Individuell støttekontakt
 • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
 • Aktivitetstilbud i eksisterende lag, forening, korps m.m. (Fritid med bistand/FMB)

Teamleder
Anders Reknes  
Tlf. 982 89 664

Rus og psykisk helsetjeneste for barn og unge

Tilbudet omfatter blant annet:

Her kan du lese mer om hvordan barn og unge kan få hjelp - PDF innen feltene rus og psykisk helse.

Tannhelsetjenesten

Det er Østfold fylkeskommune som har ansvaret for tannhelsetjenesten, les mer om tannhelsetjenesten på deres nettsider.