>Helsetjenester for barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsetjenester for barn og unge

04.01.2018

Hannestad familiesenter

Mer om Hannestad familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Home Start  

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer: 
Tlf. 69 11 68 89 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Yven 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Trine Firing Jørgensen 
Tlf. 69 11 68 89

Skjeberg familiesenter

Mer om Skjeberg familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved alle skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning


Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer:
Tlf: 69 11 63 73 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadr: Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Ingunn Marit Mathiesen 
Tlf. 982 66 674

Sentrum familiesenter

Mer om Sentrum familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved alle skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Utekontakten (Sigvat Skaldsgate 1) 
 • Helsestasjon for ungdom / Herrkules (helsestasjon for gutter)


Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer:
Tlf: 69 10 80 49 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133


Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Renate Rosén Skinne
Tlf. 479 77 568

Helsestasjon for barn

Helsestasjonens tilbud og oversikt over vaksinasjon:

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg - og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjoner på bestemte alderstrinn.

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Foresatte kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av. Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Helsestasjonstjenesten i Sarpsborg er tilknyttet familiesentrene på Hannestad, i sentrum og i Skjeberg. Helsestasjonen samarbeider med eller kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og ulike spesialisttjenester.

Vi oppfordrer familier med barn som flytter til kommunen til å ta kontakt med det familiesenteret hvor de hører til.

Helsestasjonens tilbud:

 • helsekontroll
 • undersøkelse av syn og hørsel
 • oppfølging av vekst og utvikling
 • barnevaksinasjon
 • veiledning
 • barselgrupper og svangerskapskurs


Helsestasjonsprogrammet:

 • hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte
 • 6 uker - konsultasjon hos helsesøster og lege, vaksine
 • 3 mnd. - konsultasjon hos helsesøster, vaksiner
 • 4 mnd. - konsultasjon hos helsesøster
 • 5 mnd. - konsultasjon hos helsesøster, vaksiner
 • 6 mnd. - konsultasjon hos helsesøster og lege
 • 7-8 mnd. - konsultasjon hos helsesøster
 • 9-10 mnd. - konsultasjon hos helsesøster
 • 11-12 mnd. - konsultasjon hos helsesøster og lege, vaksiner
 • 15 mnd. - konsultasjon hos helsesøster, vaksiner
 • 2 år - konsultasjon hos helsesøster og lege
 • 4 år - konsultasjon hos helsesøster
 • 5 år - førskoleundersøkelse (på skolen) med helsesøster og lege


Barnevaksinasjonsprogrammet:

Her kan du lese mer om de ulike vaksinene som det anbefales at barnet skal ha. 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Her kan du lese mer om de ulike vaksinene som det anbefales at barnet skal ha. 

Skolehelsetjenesten

Mer om skolehelsetjenesten - kontortid og kontaktinformasjon til helsesøstre

Alle skolene i kommunen har helsesøster og lege.

Helsesøster kan gi vaksiner, ha gruppesamtaler, undervisning og enkeltsamtaler med barnet alene eller med foresatte til stede. Helsesøster har alltid ”åpen dør” i åpningstiden. Elevene kan da ta kontakt uten avtalt time. Helsesøster er med i skolens tiltaksteam og bistår i helsespørsmål. Ved bekymring drøftes det med foreldre eller eventuelt andre aktører.

Skolehelsetjenesten ved barneskolene:

Alvimhaugen skole
Tlf: 69 11 60 60
Mobil: 982 95 790
Helsesøster Marianne Finstad
Kontortid: Tirsdag

Borgen barneskole
Tlf: 69 10 33 67
Mobil: 982 56 345
Helsesøster: Aina Hansen
Kontortid: Tirsdag, onsdag og fredag

Grålum barneskole
Tlf: 69 11 60 92
Hannestad familiesenter: 69 11 68 89
Helsesøster: Brita Helen Vestby
Kontortid: Torsdag og fredag

Hafslund barneskole
Tlf: 69 10 85 53
Mobil:952 67 205
Helsesøster Maria Ohrstrand og Tove Nedregotten
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Hafslundsøy barneskole
Tlf: 69 10 85 05
Mobil: Mobil: 415 30 293
Helsesøster: Elke D. Nilsen
Kontortid: Hver tirsdag og onsdager i ulik uke

Hannestad barneskole
Tlf.69 10 89 38
Mob: 969 45 502
Helsesøster: Jeanette Stenshorne
Kontortid: Mandag, onsdag og torsdag
e-postadresse: jeanette.stenshorne@sarpsborg.com

Hornnes skole
Mobil: 479 74 572
Helsesøster: Hanne N. Larsen
Kontortid: Mandag og tirsdag. Torsdager etter lunsj.
E-postadresse: hanne-nordberg.larsen@sarpsborg.com

Jelsnes barneskole
Mobil: 489 59 003
Helsesøster: Tina Cecilie Mynttinen
Kontortid: Tirsdag i ulik uke

Kurland barneskole
Tlf: 69 12 37 37
Mobil: 952 67 203
Helsesøster Åshild Lindquist
Kontortid: Mandag, onsdag og torsdag lik uke. Mandag og onsdag ulik uke.

Lande skole
Tlf: 69 10 89 61
Mobil: 982 56 335
Helsesøster: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Navestad barneskole
Mobil: 952 67 205
Helsesøster: Maria Ohrstrand og og Tove Nedregotten
Kontortid: Etter avtale

Norsksenteret
Helsesøster: Annette Nilsen Paul
Mobil: 48951931
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Helsesøster: Hanne Midtgaard Sigvartsen
Mobil: 45973991
Kontortid: Mandag og Torsdag

Helsesøster: Kjerstin Anette Hyggen
Mobil: 45878596
Kontortid: Mandag og tirsdag

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Telefon Skjeberg familie senter: 69 11 63 73
Helsesøster: Johanne H. Korum

Sandbakken barneskole
Mobil: 415 30 206
Helsesøster: Nanette Bache
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Sandesundsveien barneskole
Tlf: 69 11 60 35
Mobil: 415 32 841
Helsesøster: Mette Langholen Prangerød
Kontortid: Onsdag hver uke samt torsdager ulik og fredager lik uke  

Tindlund barneskole 
Mobil: 489 59 003
Helsesøster: Tina Cecilie Mynttinen
Kontortid: Mandag og onsdag

Ullerøy barneskole

Ullerøy barneskole
Mobil: 479 74 572
Helsesøster: Hanne N. Larssen
Kontortid: Torsdager før lunsj
E-post adresse: hanne-nordberg.larsen@sarpsborg.com

Varteig barneskole
Mobil: 982 56 345
Helsesøster: Aina Hansen
Kontortid: Mandag (etter lunsj ulik uke) og torsdag

Skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene:

Grålum ungdomsskole
Tlf: 69 10 86 80
Mobil: 982 56 335
Helsesøster: VAKANT

Hafslund ungdomsskole
Tlf: 69118548 Mobil: 
Helsesøster: Vakant/vikar: Reidun Fogelqvist
Kontortid: Mandag og tirsdag
E-postadresse: reidun.fogelqvist@sarpsborg.com

 

Kruseløkka ungdomsskole
Tlf. 69 11 62 60 Mobil: 415 32 847
Helsesøster: Mona Tvete
Kontortid: Mandag etter lunsj, tirsdag og onsdag + torsdager i ulik uke.

Sandbakken ungdomsskole

Sandbakken ungdomsskole
Tlf: 69 11 62 90 Mobil: 415 30 206
Helsesøster: Nanette T. Bache
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
E-postadresse: Nanette T. Bache

Tindlund ungdomsskole
Tlf. 69 10 89 10 Mobil: 982 56 342
Helsesøster: Sissel Marit Sandaker
Kontortid: Mandager kl. 10.00-14.00 og tirsdager 08.30-14.00.

Varteig ungdomsskole
Tlf. 69 12 36 05 
Mob. 479 74 572
Helsesøster: Hanne N. Larsen
Kontortid: Onsdager
E-postadresse: hanne-nordberg.larsen@sarpsborg.com

Skolehelsetjensten ved de videregående skolene:

Borg videregående skole
Mobil: 992 05 814
Helsesøster: Kirsti E. Sulusnes
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 
Psykolog: Salaheddin (Salah) Memarzadeh
Kontortid: Torsdager
Timeavtale via helsesøster

Greåker videregående skole
Helsesøster: Miriam (Mie) Iren Englund
Mobil: 474 89 259
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Psykolog: Salaheddin (Salah) Memarzadeh
Kontortid: Fredag
Timeavtale via helsesøster

Kalnes videregående skole
Mobil: 489 50 496 
Helsesøster: Heidi Torgalsbøen 
Kontortid: Mandager fra kl. 10.00, ellers onsdag og torsdag.
Psykolog: Salaheddin (Salah) Memarzadeh
Kontortid: Mandag
Timeavtale via helsesøster

St. Olav videregående skole
Helsesøster: Inger Helgerød
Mobil: 982 56 340
Kontortid: Mandag (etter lunsj), tirsdag og onsdag.
E-postadresse: Inger Helgerød
Psykolog: Salaheddin (Salah) Memarzadeh
Kontortid: Tirsdag
Timeavtale via ps. sykepleier

Psykiatrisk sykepleier: Per Vidar Nielsen
Mobil: 482 38 494
Kontortid: Tirsdag og torsdag
E-postadresse: Per Vidar Nielsen

Skolelege:

 • Skolelege område sentrum familiesenter: Karim Vega Delgado.
 • Skolelege område Skjeberg familiesenter: Jørund Enger-Olsen.
 • Skolelege område Hannestad familiesenter: Mirjana Aleksic.

Merk: Skolehelsetjenestens ansatte kan midlertidig være fraværende i beskrevne åpningstider på grunn av kurs, møter og andre pålagte aktiviteter.

 

 

 

Familierådgivning

Mer om familierådgivning

Samtaler med familierådgiver er et forebyggende og gratis tilbud for barn og unge mellom 0-19 år og deres familier. Det trengs ingen henvisning og man kan ta direkte kontakt på telefon eller mail for timebestilling. Familierådgiver bistår med å videreformidle til annen instans ut i fra behov og ønsker.

Familierådgivere tilbyr samtaler til de som opplever at de strever. Å oppsøke hjelp tidlig kan forebygge videre problemutvikling og samtidig bidra til å fremme en god psykisk helse hos barn og unge.

Noen eksempler på at man kan ta kontakt er;

 • hvis man strever med samspillet i familien
 • hvis man er forelder med bekymring for barnet sitt
 • hvis man opplever en krise i familien
 • hvis man lever med psykisk og, eller somatisk sykdom i familien.

Gjennom en helhetlig og systemisk tilnærming jobber vi blant annet med å styrke foreldre i foreldrerollen, løfte frem ressurser i familien og i samarbeid med familien endre negative samspillsmønstre. Vi tilbyr familiesamtaler og samtaler med barn og unge.

Kontaktinformasjon:

Familierådgiver: tlf. 400 02 133

Jordmortjenesten

Mer om jordmortjenesten

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroll hos jordmor. Jordmortjenesten holder til i familiesentrene i kommunen.

Du trenger ikke å ha vært hos lege før du kommer til oss. Den første kontrollen anbefales i uke 6 – 12 i svangerskapet. Vi tilbyr også fødselsforberedende samtaler. Formålet med samtalen er å gi økt kunnskap om fødsel, smertelindring, amming og foreldrerollen.

6 uker etter fødsel tilbys etterkontroll, gjennomgang av fødselsopplevelse, prevensjonsveiledning og ammeveiledning. Du kan også snakke med oss om fødselsangst/tidligere traumatiske opplevelser.

Kontakt jordmortjenesten ved ditt nærmeste familiesenter. Se kontaktinformasjon til familiesenterne her.

Utekontakten

Utekontakten

Et tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år - og til deres familier.

Dette er et fleksibelt, oppsøkende og tverrfaglig team som møter ungdommen der de oppholder seg både på dag- og kveldstid. Teamet arbeider med spørsmål rundt ungdomsmiljø, rus, familie, venner, sex, mobbing, kriminalitet, fritid, skole osv.

Utekontakten er tilgjengelig på dagtid alle hverdager - og på tirsdager fram til klokken 20.00 / 21.30 om sommeren.

Besøksadr: Sigvat Skalds gate 1

Tlf: 979 74 051
Epost: utekontakten@sarpsborg.com

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Telefontid og "drop in":
Hver tirsdag fra kl. 14.00 - 16.30 og onsdag fra kl. 13.00 - 15.00.
Torsdager 14.30-16.30 for gutter

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til alle unge mellom 13 - 23 år. Du kan komme til HFU når du føler behov for å snakke med noen om spørsmål, bekymringer eller plager som opptar deg. Det kan for eksempel være din livsstil, kroppens utvikling, spiseproblemer, rusmidler, psykiske problemer, samliv og seksualitet eller prevensjon.

De som arbeider ved HFU er lege, psykolog, helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Medarbeiderne har taushetsplikt, det du forteller blir ikke fortalt videre.

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 10 80 50
E-post: helsestasjon.ungdom@sarpsborg.com

Herrkules helsestasjon for gutter

Herrkules - helsestasjon for gutter

Torsdager kl. 14.30 - 16.30.

Herrkules er et helsetilbud til gutter. Ved Herrkules er det lege og psykiatrisk sykepleier.

 • Vi kan gi deg råd og hjelp i forskjellige situasjoner.
 • Vi kan love deg full taushetsplikt.
 • Det du kommer til oss med, blir mellom oss.

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1702 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 10 80 50
E-post: helsestasjon.ungdom@sarpsborg.com

Barnefysioterapi

Barnefysioterapi

Dette er et tilbud til alle barn på helsestasjon, i barnehager, barne- og ungdomsskoler og i hjemmet.
Alle som har spørsmål rundt motorisk utvikling, motorisk funksjon og/eller muskel-skjelettproblematikk kan henvise. Når andre enn foresatte henviser må det innhentes skriftlig samtykke.

Fysioterapeuten vurderer barnets funksjonsnivå og behov for tiltak. Vi kan bidra til tilrettelagt motorisk stimulering/trening i hjem/barnehage/skole og eventuell videre henvisning. Vi tilbyr veiledning av foreldre og nære voksne og videre oppfølging.
Fysioterapeuten kan bidra til økt fysisk aktivitet, tidlig diagnostisering, forebygging av helseplager og bidra i habiliteringsprosesser.
Sentrale målsetninger er å fremme barnas bevegelsesutvikling, bevegelsesglede, mestringsevne og deltagelse og at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet.

Brosjyre: Tips fra fysioterapeuten - PDF

Brosjyre: Motorikk og utstyr første leveår - PDF

Henvisningsskjema - PDF sendes til:

Barnefysioterapitjenesten
Skjeberg Familiesenter 
Pb 237
1702 Sarpsborg

Se kontaktinformasjon til familiesenteret her.

Klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Team fysioterapi voksne

Fysioterapi - voksne

Kontaktperson 
Teamleder / fysioterapeut Helene Jacobsen 
Tlf. 920 34 443

Alle henvisninger sendes til: 
Team fysioterapi, helsehuset Sarpsborg
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Arbeidsområde for Team fysioterapi - voksne:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot innbyggere over 18 år.
 • Opptrening / rehabilitering
 • Samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Undersøkelse og vurdering


Det tilbys behandling:

 • På kommunens sykehjem
 • På Helsehuset Sarpsborg
 • Til hjemmeboende som ikke kommer seg til annen behandler
 • Som forebyggende helsearbeid i grupper


Teamets målsetninger:

 • At fysioterapi skal utøves servicerettet, effektivt og med høy faglig standard.
 • At befolkningen tar ansvar for egen helse og mestrer egen sykdom.
 • At omfang og konsekvens av sykdom/skade, belastningslidelser og livsstilssykdommer reduseres.
 • At pasienter med medfødte og/eller ervervede funksjonsnedsettelser utvikler, gjenvinner og bevarer sin funksjonsevne, samt opplever deltagelse og mestring.
 • At behovet for omsorgstjenester i hjem og på institusjon reduseres/unngås ved opprettholdelse av funksjonsevne hos pasientene.

Klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten

Kontakt ergoterapitjenesten på e-post ergoterapi@sarpsborg.com eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00.
Teamleder: Kjærsti Skjøren Lassen, mob: 982 86 560

Teamet har tjenester til barn, ungdom og voksne.
Aktuelle skjemaer:

Spesielt for barn/ungdom (0-26 år): Tilbyr tjenester til barn og ungdom som har, eller står i fare for å få problemer med å mestre daglige aktiviteter. Dette kan gjelde kartlegging av situasjonen, trening av daglige aktiviteter, tilpassing av aktiviteter, kompensering av tapt funksjon, tilpassing/tilrettelegging av bolig, veiledning og informasjon.

Tjenester vi tilbyr: 
Ergoterapeutene og syn- og hørselskontakten tilbyr tjenester til personer som har, eller står i fare for å få, problemer med å mestre daglige aktiviteter. Tjenesten er et tilbud til deg som bor eller oppholder deg i Sarpsborg kommune. Kriteriene for tildeling av tjeneste finnes i Helse- og omsorgsloven, Folkehelseloven og/eller sosialtjenesteloven. Vi forholder oss til pasientrettighetsloven, samt forskrifter for sykehjem, rehabilitering og habilitering. Ergoterapitjenesten kartlegger funksjon og bistår med å finne tiltak som skal øke graden av aktivitet og selvhjulpenhet.

Etter behov bidrar vi med følgende tjenester:

 • Trening av tapt funksjon.
 • Hjelpemiddel- formidling.
 • Tilrettelegging / kartlegging av bolig og utemiljø, offentlig og privat.
 • Veiledning ved tilpassing / valg av bil.
 • Utarbeider funksjonsvurderings- og boligrapporter.

Slik får du kontakt med oss:
Du kan kontakte oss direkte eller via kommunens servicetorg. Vi tar imot henvisninger fra bruker selv, foresatte / pårørende, skole/ barnehage, hjemmetjeneste, fysioterapeuter, leger. Alle som henvises til vår tjeneste får svar fra oss, enten via brev eller telefon. Henvisningene blir prioritert etter behov. Ergoterapeut eller syn- og hørselskontakt tar kontakt for avtale. Det kan være ventetid på vår tjeneste.

Tilgjengelighet:
Ergoterapitjenesten er tilgjengelig på dagtid alle hverdager fra kl. 08.00.
E-post: ergoterapi@sarpsborg.com
Vi kan også kontaktes via kommunens servicetorg, tlf. 69 10 80 00.

Dette kan forventes av oss:
Det er kvalifisert personale som foretar funksjonsvurderingen. Tjenesten skal være tilpasset deg / barnet og dine / barnets behov. Vi skal overholde taushetsplikten og opptre respektfullt og høflig. Alle ansatte som kommer hjem til deg skal ha identitetskor

Dokumentasjon og informasjonssikkerhet:
Som helsepersonell er vi pålagt å dokumentere og ivareta opplysninger på en sikker og forsvarlig måte. (Helsepersonelloven, Personopplysningsloven)

Krav og forventninger til bruker / foresatte / pårørende:
Det forventes at bruker / foresatte / pårørende samarbeider og deltar i valg av tiltak og behandling. Vi forventer at man opptrer respektfullt og høflig. Ved formidling av hjelpemidler forventer vi at aktuell terapeut kontaktes hvis hjelpemiddelet som mottas ikke fungerer.

Klageadgang:
Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med hvordan tjenesten blir utført. Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Helsetjenesten til nybosatte flykninger og asylsøkere som bor privat

Helsetjenesten til nybosatte flykninger og asylsøkere som bor privat

Helsetjenesten til nybosatte flyktninger i kommunen har egne helsesøstre. Helsesøstrene har tilholdsted på Norsksenteret hvor Norskfaglig språkopplæring i kommunen foregår. Forebyggende tjeneste inngår som en samarbeidspartner med NAV via introduksjonsprogrammet.
Målet med tjenesten er å sikre gode helsetilbud til nybosatte flyktninger og asylsøkere ved å informere, henvise til og koordinere helsetjenesten slik at de kan nyttiggjøre seg helsetilbudet i kommunen best mulig. Viktige oppgaver er å innhente helseopplysninger ved bosetting i kommunen, samt videreformidle dette til fastlege så snart som mulig. Vaksinering, videre individuell oppfølging ved behov, helseopplysningsarbeid, samt «åpen dør» funksjon, er andre sentrale oppgaver.

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 16
1721 Sarpsborg
Tlf: 69 10 85 82

Kontaktperson: Helsesøster Annette Nilsen Paul
Mobil: 489 51 931

Omsorgstjenester

Du kan søke om ulike omsorgstjenester til barnet eller til foresatte

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

 • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming

 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

 • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)

 • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

 • Team omsorg er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Mer om Team livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team livslange tjenester følger opp og gir tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt voksne utviklingshemmede og autister når de er ferdig med skole eller flytter i egen bolig. Teamet skal bidra til at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Område barn og unge:

 • Tilbud om koordinator til alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne
 • Systematisk pårørendestøtte og oppfølging av familien
 • Saksbehandler tjenestene avlastning, omsorgslønn, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og barnebolig

Område boveiledning:

 • Saksbehandler tjenester til utviklingshemmede og autister som har flyttet i egen bolig eller mottar arbeids- og aktivitetssenter
 • Tildeler bolig med bemanning og arbeids- og aktivitetssenter til samme gruppe
 • Saksbehandler tjenestene praktisk og personlig bistand, helsetjenester i hjemmet, arbeids- og aktivitetssenter, BPA og støttekontakt

Teamet har ansvar for drift av støttekontakttjenesten i Sarpsborg kommune og rekrutterer og veileder støttekontakter. Denne tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • Individuell støttekontakt
 • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
 • Aktivitetstilbud i eksisterende lag, forening, korps m.m. (Fritid med bistand/FMB)

Teamleder
Anders Reknes  
Tlf. 982 89 664

Rus og psykisk helsetjeneste for barn og unge

Tilbudet omfatter blant annet:

Her kan du lese mer om hvordan barn og unge kan få hjelp - PDF innen feltene rus og psykisk helse.

Tannhelsetjenesten

Det er Østfold fylkeskommune som har ansvaret for tannhelsetjenesten, les mer om tannhelsetjenesten på deres nettsider.