>Helsetjenester for barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Helsetjenester for barn og unge

Publisert: 05.01.2022

Familiesenter

Mer om Hannestad familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt

Du må ha avtalt time ved helsestasjon for barn før du kommer.

Telefontid:

 • Mandag: kl. 09.30-13.00
 • Tirsdag til fredag: kl. 08.00-13.00

Tlf: 952 23 344
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroller hos jordmor. Les mer om graviditet og svangerskapskontroller her.

Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Yven 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Avdelingsleder: Trine Firing Jørgensen

Mer om Skjeberg familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved alle skoler)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt

Telefontid:

 • Mandag: kl. 09.30 - 13.00
 • Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Du må ha avtalt time ved helsestasjon for barn før du kommer.

Telefonnummer:
95 22 33 44
Tlf. familierådgivere: 40 00 21 33

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroller hos jordmor. Les mer om graviditet og svangerskapskontroller her.

Besøksadr: Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Avdelingsleder:

Lill Christine Mæhlum, tlf.nr. 913 09 717

Mer om Sentrum familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved alle skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt
 • Helsestasjon for ungdom / Herrkules (helsestasjon for gutter)

Du må ha avtalt time før du kommer til helsestasjon for barn:

Telefontid:

 • Mandag: kl. 09.30 - 13.00
 • Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer:
952 23 344
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroller hos jordmor. Les mer om graviditet og svangerskapskontroller her.

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg

Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Avdelingsleder Lene Karstensen tlf. 989 07 167

Helsestasjon for barn

Det er mye man lurer på når man er gravid, før fødsel og i barseltiden. 

Her har vi samlet nyttig informasjon til deg om graviditet og barseltid.

Helsestasjonens tilbud og oversikt over vaksinasjon:

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroller hos jordmor. Les mer om graviditet og svangerskapskontroller her.

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg - og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjoner på bestemte alderstrinn.

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Foresatte kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av. Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Helsestasjonstjenesten i Sarpsborg er tilknyttet familiesentrene på Hannestad, i sentrum og i Skjeberg. Helsestasjonen samarbeider med eller kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og ulike spesialisttjenester.

Vi oppfordrer familier med barn som flytter til kommunen til å ta kontakt med det familiesenteret hvor de hører til.

Helsestasjonens tilbud:

 • helsekontroll
 • undersøkelse av syn og hørsel
 • oppfølging av vekst og utvikling
 • barnevaksinasjon
 • veiledning
 • barselgruppe og svangerskapskurs


Helsestasjonsprogrammet:

 • hjemmebesøk av helsesykepleier til alle nyfødte
 • 4 uker - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut og barselgruppemøte
 • 6 uker - konsultasjon hos helsesykepleier og lege, vaksine
 • 3 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksiner
 • 4 mnd. - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og lege og barselgruppe
 • 5 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksiner
 • 6 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 8 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier
 • 10 mnd. - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og familierådgiver og barselgruppemøte
 • 12 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier og lege, vaksiner
 • 15 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksine
 • 2 år - konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 4 år - konsultasjon hos helsesykepleier
 • 6 år - skolestartsundersøkelse (på skolen) med helsesykepleier og lege

Ved behov, kan du få ekstra kontroller.

Her kan du lese mer om barnevaksinasjonsprogammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Her kan du lese mer om de ulike vaksinene som tilbys.

Skolehelsetjenesten

Alle skolene i kommunen har helsesykepleier og lege.

Alle elever og foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen når det gjelder spørsmål eller problemer med elevers helse og trivsel.

Helsesykepleier kan gi vaksiner, ha gruppesamtaler, undervisning og enkeltsamtaler med barnet alene eller med foresatte til stede. Helsesykepleier har alltid ”åpen dør” i åpningstiden. Elevene kan da ta kontakt uten avtalt time. Helsesykepleier er med i skolens tiltaksteam og bistår i helsespørsmål. Ved bekymring drøftes det med foreldre eller eventuelt andre aktører.

Skolehelsetjenesten ved barneskolene:

Dersom helsesykepleier ved skolen ikke er tilgjengelig en periode, kan familiesentrene kontaktes på tlf. 952 23 344

Alvimhaugen skole
For tiden ingen helsesykepleier.
Ta kontakt med Sentrum familiesenter
Tlf. 952 23 344

Borgen barneskole
Helsesykepleier: Mari Skancke Risdal
Mobil: 940 16 759
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (ulik uke)

Childrens international school
Skolen har for tiden ingen helsesykepleier.
Ta kontakt med Sentrum familiesenter
Tlf . 952 23 344

Grålum barneskole
Helsesykepleier: Brita Helen Vestby
Tlf: 69 11 60 92
Mobil: 992 05 888
Kontortid: Tirsdag, onsdag torsdag og fredag

Hafslund barneskole
Helsesykepleier: Maria Ohrstrand 
Mobil: 952 67 205
Kontortid: alle dager

Hafslundsøy barneskole
Skolen har for tiden ingen helsesykepleier.
Ta kontakt med Sentrum familiesenter.
Tlf. 952 23 344

Hannestad barneskole
Helsesykepleier: Jeanette Stenshorne
Tlf: 69 10 89 38
Mobil: 969 45 502
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Hornnes skole
Helsesykepleier(vikar): Karoline Dahl Gustavsen
Mobil: 477 64 384
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 

Jelsnes barneskole
Ta kontakt med Hannestad familiesenter
Telefontid: Mandag: 09.30-13.00. Tirsdag - fredag: 08.00-13.00.
Tlf. 952 23 344
Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Yven

Kurland barneskole
Helsesykepleier Åshild Lindquist
Mobil: 952 67 203
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i partallsuker

Lande skole
Helsesykepleier: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Hver dag
Tlf: 69 10 89 61
Mobil: 982 56 335
Helsesykepleier: Ingvild Østerhaug
Kontortid: Mandag og tirsdag
Tlf: 482 14 682

Navestad barneskole
Helsesykepleier: Maria Ohrstrand 
Mobil: 952 67 205
Kontortid: ingen faste dager, men kontaktes ved behov

Olavsborg kristne skole
Skolen har for tiden ingen helsesykepleier.
Ta kontakt med Skjeberg familiesenter.
Tlf. 952 23 344

Sandbakken barneskole
Helsesykepleier: Nanette Bache
Mobil: 415 30 206
Kontortid: Alle hverdager

Sandesundsveien barneskole
Helsesykepleier: Mette Langholen Prangerød 
Tlf: 69 11 60 35
Mobil: 415 32 841
Kontortid: Alle hverdager

Tindlund barneskole
Helsesykepleier: Tone Kristin Labrå Frorud
Mobil: 476 97 724
Kontortid: Mandag, onsdag og fredag

Ullerøy barneskole
Helsesykepleier Karoline Dahl Gustavsen
Mob. 477 64 384
Kontortid: Er tilstede én dag i uka

Varteig barneskole
Helsesykepleier: Hanne N. Larsen
Mobil: 479 74 572
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, samt fredag i ulik uke

Skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene:

Childrens international school
For tiden ingen helsesykepleier. Kontakt skolen.

Grålum ungdomsskole
Helsesykepleier: Sanna Engelbrektsson Tronsen
Tlf: 69 10 86 80
Mobil: 948 05 820
Kontortid: mandag, tirsdag og torsdag
Ungdomskontakt: Stine J. Christensen mob: 941 67 400

Hafslund ungdomsskole
Helsesykepleier: Camilla Axelsen
Tlf: 69 11 85 48
Mobil: 477 94 350
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Kruseløkka ungdomsskole
Helsesykepleier: Ann Cathrine B. Pedersen 
Mobil: 940 16 549
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
Ungdomskontakt: Anita O. Andersen mob: 952 97 263

Sandbakken ungdomsskole
Helsesøster: Nanette T. Bache
Tlf: 69 11 62 90
Mobil: 415 30 206
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Tindlund ungdomsskole
Helsesykepleier:Cecilie Wiig
Tlf: 69 10 89 10
Mobil: 476 98 375
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag
Ungdomskontakt: Stine J. Christensen mob: 941 67 400

Varteig ungdomsskole
Helsesykepleier:Hanne N. Larsen
Mob. 479 74 572
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (ulik uke)
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Østfold fylkeskommunale skole, avd. Ise
Helsesykepleier: Hanne Nordberg Larsen
Mob. 479 74 572
Til stede ved behov

Olavsborg kristne skole (1-10)
Kontakt Skjeberg familiesenter. Kontaktopplysninger til familiesenteret her.

 • Skolelege område Sentrum familiesenter: Eline S. Sjo
 • Skolelege område Skjeberg familiesenter: Jørund Enger-Olsen.
 • Skolelege område Hannestad familiesenter: Mirjana Aleksic.
Skolehelsetjenesten ved de videregående skolene:

Borg videregående skole
Helsesykepleier Kirsti Eide Sulusnes
Tlf: 992 05 814.
Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Greåker videregående skole
Helsesykepleier: Miriam (Mie) Iren Englund
Mobil: 474 89 259
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Psykiatrisk sykepleier Per Vidar Nielsen 
Tlf. 482 38 494.
Kontortid: tirsdag og fredag

Kalnes videregående skole
Helsesøster: Heidi Torgalsbøen
Mobil: 489 50 496
Kontortid: Mandag, onsdag og torsdag

St. Olav videregående skole
Helsesykepleier: Annette Nilsen Paul
Mobil: 489 51 931
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag.

St. Marie læringssenter

Helsesykepleier: Hanne Midtgaard Sigvartsen
Mobil: 459 73 991
Kontortid: Mandag og torsdag
Helsesykepleier: Kjerstin Anette Hyggen
Mobil: 458 78 596
Kontortid: Mandag og tirsdag

Merk:

Skolehelsetjenestens ansatte kan midlertidig være fraværende i beskrevne åpningstider på grunn av kurs, møter og andre pålagte aktiviteter.

Familierådgivning

Familierådgivning

Samtaler med familierådgiver er et forebyggende og gratis tilbud for barn og unge mellom 0-19 år og deres familier. Det trengs ingen henvisning og man kan ta direkte kontakt på telefon eller mail for timebestilling. Familierådgiver bistår med å videreformidle til annen instans ut i fra behov og ønsker.

Familierådgivere tilbyr samtaler til de som opplever at de strever. Å oppsøke hjelp tidlig kan forebygge videre problemutvikling og samtidig bidra til å fremme en god psykisk helse hos barn og unge.

Noen eksempler på at man kan ta kontakt er;

 • hvis man strever med samspillet i familien
 • hvis man er forelder med bekymring for barnet sitt
 • hvis man opplever en krise i familien
 • hvis man lever med psykisk og, eller somatisk sykdom i familien.

Gjennom en helhetlig og systemisk tilnærming jobber vi blant annet med å styrke foreldre i foreldrerollen, løfte frem ressurser i familien og i samarbeid med familien endre negative samspillsmønstre. Vi tilbyr familiesamtaler og samtaler med barn og unge.

Kontaktinformasjon:

Familierådgiver: tlf. 400 02 133

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroller hos jordmor. Jordmortjenesten holder til ved familiesentrene i kommunen.

Den første kontrollen anbefales i uke 6-12 i svangerskapet, enten hos jordmor eller hos lege. Det er anbefalt åtte kontroller i et normalt svangerskap, men antallet tilpasses deg og din situasjon.

Svangerskapet varer cirka 40 uker. Jordmors oppgave er å gjennomføre svangerskapskontroller og forberede den gravide og hennes partner på den forestående fødselen og foreldrerollen som er i vente.

Vi gir informasjon, veiledning, støtte og hjelp, slik at du føler deg trygg og ivaretatt i svangerskapet.

Vi samarbeider med fastlege og sykehuset ved behov.

Du er velkommen til å komme alene eller ha med deg din partner.

Dette skjer ved svangerskapskontroller:

 • Vi fyller ut helsekortet for gravide
 • Vi rekvirerer alle anbefalte rutineblodprøver i svangerskapet
 • Vi henviser til tidlig ultralyd cirka uke 13 og ultralyd uke 18-22
 • Vi sjekker blodtrykk og vekt
 • Du må ha med en urinprøve
 • Vi måler livmorens vekst
 • Vi lytter på fosterets hjerteslag
 • Vi henviser til fødepoliklinikken ved behov
 • Vi svarer på spørsmål og gir råd og veiledning

Vi tilbyr også ammekurs, fødselsforberedende kurs, gravidtreff

Vi tilbyr barselbesøk 1-3 dager etter hjemkomst fra sykehuset. Her kan du få ammeveiledning og spørre om det du lurer på.

6-12 uker etter fødsel kan du få etterkontroll med prevensjonsveiledning. Vi tilbyr innsetting av spiral og p-stav. Vi kan også ta celleprøve fra livmorhalsen.

Timebestilling: Kontakt jordmortjenesten ved ditt nærmeste familiesenter her.

Kontaktopplysninger til sykehuset, føde-barsel

Fastleger

Om fastleger

Fastleger

Ungdomskontakt

Ungdomskontakt

Et tilbud til unge opptil 18 år - og til deres familier.

Teamet arbeider med spørsmål rundt ungdomsmiljø, rus, familie, venner, seksualitet, mobbing, kriminalitet, fritid, skole og andre ting som ungdom er opptatt av.

Ungdomskontaktene holder til i Sigvat Skaldsgt 1. (v/brannstasjonen)Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl 8- 15.30 tirsdag kl 12.30-20

Stine J Christensen, Hannestad distrikt, tlf 94167400 kontaktperson for Tindlund ungdomsskole, Grålum ungdomsskole

Anita Andersen, sentrum distrikt, tlf 95297263 kontaktperson for Kruseløkka ungdomsskole

Kristian Navestad, Skjeberg distrikt, tlf 48882903 kontaktperson for Sandbakken ungdomsskole, Varteig ungdomsskole, Hafslund ungdomsskole

Epost: utekontakten@sarpsborg.com

Helsestasjon for ungdom

Les om helsestasjon for ungdom her

Informasjon om helsestasjon for ungdom og åpningstider.

Herrkules helsestasjon for gutter

Herrkules - helsestasjon for gutter

Åpningstid: Torsdager 14.00-17.00

Telefon i åpningstiden: 95 22 33 44

Herrkules er et helsetilbud til gutter. Ved Herrkules er det lege og psykiatrisk sykepleier.

 • Vi kan gi deg råd og hjelp i forskjellige situasjoner.
 • Vi kan love deg full taushetsplikt.
 • Det du kommer til oss med, blir mellom oss.

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1702 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Barnefysioterapi

Barnefysioterapi

Dette er et tilbud til alle barn på helsestasjon, i barnehager, barne- og ungdomsskoler og i hjemmet.
Alle som har spørsmål rundt motorisk utvikling, motorisk funksjon og/eller muskel-skjelettproblematikk kan henvise. Når andre enn foresatte henviser må det innhentes skriftlig samtykke.

Fysioterapeuten vurderer barnets funksjonsnivå og behov for tiltak. Vi kan bidra til tilrettelagt motorisk stimulering/trening i hjem/barnehage/skole og eventuell videre henvisning. Vi tilbyr veiledning av foreldre og nære voksne og videre oppfølging.
Fysioterapeuten kan bidra til økt fysisk aktivitet, tidlig diagnostisering, forebygging av helseplager og bidra i habiliteringsprosesser.
Sentrale målsetninger er å fremme barnas bevegelsesutvikling, bevegelsesglede, mestringsevne og deltagelse og at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet.

Brosjyre: Tips fra fysioterapeuten - PDF

Brosjyre: Motorikk og utstyr første leveår - PDF

Henvisningsskjema - PDF sendes til:

Barnefysioterapitjenesten
Skjeberg Familiesenter 
Pb 237
1702 Sarpsborg

Se kontaktinformasjon til familiesenteret her.

Klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten

Ergoterapi handler om å gjøre hverdagslivet mulig. Vi arbeider for å finne muligheter og løsninger til mestring, deltagelse og selvstendighet når det blir et gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav.

Ergoterapitjenesten tilbyr tjeneste til barn, ungdom og voksne. Vi tilbyr blant annet:

 • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter 
 • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler og bistår ved søknad til NAV hjelpemiddelsentral.
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
 • veiledning, informasjon og undervisning 
 • tilrettelegging og endring av bolig og/ eller boligplanlegging
 • utarbeider funksjon- og boligrapporter
 • Veiledning ved tilpassing av bil

Syn- og hørselskontakt: Syn- og hørselskontakten er en del av ergoterapitjenesten og bistår de som har nedsatt syn eller hørsel til å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Syn- og hørselskontakten kan også bistå med å søke syns- eller hørselshjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentral.

Ergoterapitjenesten er tilgjengelig alle hverdager fra 08.00 – 15.30. Du kan kontakte ergoterapitjenesten på e-post ergoterapi@sarpsborg.com eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00 (åpningstid 09.00 - 14.00). Henvisninger blir prioritert etter behov. Det kan være ventetid på vår tjeneste.
Avdelingsleder: Hege Iversen 960 49 204

Tjenestene vi tilbyr er gratis.

Aktuelle skjemaer:

Dette kan forventes av oss:
Sarpsborg kommune og ergoterapitjenesten jobber for at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mestring gir god helse. Vi samarbeider med andre tjenester når det er relevant og nødvendig.

Dette forventer vi av deg:
Det forventes at bruker/foresatte/pårørende samarbeider og deltar i valg av tiltak og behandling. Vi forventer at man opptrer respektfullt og høflig. Du gir beskjed hvis du ikke er hjemme til avtalt tidspunkt. Ved formidling av hjelpemidler forventer vi at aktuell terapeut kontaktes hvis hjelpemiddelet som mottas ikke fungerer.

Ønsker du å klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Helsetjenesten til nybosatte flykninger og asylsøkere som bor privat

Helsetjenesten til nybosatte flyktninger og asylsøkere som bor privat

Helsetjenesten til nybosatte flyktninger i kommunen har egne helsesøstre. Helsesøstrene har tilholdssted på St. Marie læringssenter hvor norskfaglig språkopplæring i kommunen foregår. Forebyggende tjeneste inngår som en samarbeidspartner med NAV via introduksjonsprogrammet.

Målet med tjenesten er å sikre gode helsetilbud til nybosatte flyktninger og asylsøkere ved å informere, henvise til og koordinere helsetjenesten slik at de kan nyttiggjøre seg helsetilbudet i kommunen best mulig. Viktige oppgaver er å innhente helseopplysninger ved bosetting i kommunen, samt videreformidle dette til fastlege så snart som mulig. Vaksinering, videre individuell oppfølging ved behov, helseopplysningsarbeid, samt «åpen dør» funksjon, er andre sentrale oppgaver.

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 16
1721 Sarpsborg
Tlf: 69 10 85 82

Kontaktpersoner:

Helsesykepleier Kjerstin M. Hyggen mob: 458 78 596

Helsesykepleier Hanne M. Sigvartsen mob: 459 73 991 

Omsorgstjenester

Du kan søke om ulike omsorgstjenester til barnet eller til foresatte

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid:

 • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming

 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

 • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)

 • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

 • Livslange tjenester er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Mer om Avdeling koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, koordinator og barnekoordinator.

Avdelingen består av fire områder:

 • Koordinerende enhet
 • Barnekoordinatorer som bistår familier som har barn med nedsatt funksjonsevne og skal sørge for at tjenestene er koordinert og samordnet.
 • Pasientkoordinatorer skal sørge for gode og trygge overganger fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
 • Støttekontakt og private avlastere: Rekruttering og oppfølging av støttekontakter og avlastere

Avdelingsleder
Anders Reknes
tlf. 982 89 664

Rus og psykisk helsetjeneste for barn og unge

Les om hjelpetilbud om rus og psykisk helse her.

Tannhelsetjenesten

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for tannhelsetjenesten, les mer om tannhelsetjenesten på deres nettsider.

Kontaktinformasjon til tannklinikkene i Viken finner du her