>Basseng, badestamp, jacuzzi, boblebad o.l.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Basseng, badestamp, jacuzzi, boblebad o.l.

02.01.2020

Generelt

Om bassenget er søknadspliktig eller ei beror på hvor omfattende prosjektet er.

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.  

Unntatt søknadsplikt

Mindre basseng, så som privat badestamp, jacuzzi eller boblebad, og som ikke skal være tilkoblet vann- eller avløpsanlegg, er som hovedregel ikke søknadspliktig. Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt, husk at du selv er ansvarlig for å påse at tiltaket er i samsvar med gjeldende plangrunnlag – undersøk derfor gjeldende kommuneplan/reguleringsplan for din eiendom.

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknadspliktig uten krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett 

Mindre basseng som ikke krever prosjektering, for eksempel prefabrikkerte basseng, er søknadspliktig men kan forestås av tiltakshaver.

Søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak / ansvarsrett 

Basseng, badestamp og jacuzzi, som ikke omfattes av det som er sagt ovenfor, er som hovedregel søknadspliktig og det er krav om at et foretak står ansvarlig for prosjekteringen og utførelsen. Det gjelder for eksempel spesialbestilte/-tilpassede mindre basseng og andre større basseng. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg.

Sikkerhet

Basseng og lignende skal sikres med gjerde, overdekking eller tilsvarende avstengning for å hindre at personer faller i dem. Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 8-3 fjerde ledd, inneholder følgende konkrete eksempler på sikkerhetstiltak:

  1. Gjerde rundt basseng og lignende, må utformes slik at det ikke er mulig for barn å krype under, gjennom eller klatre over det.
  2. Port eller grind må ha solid lås eller annen lukningsanordning.
  3. Overdekking eller overbygging av basseng, eller lignende, må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament.
  4. Overdekking må være sikret med lås eller liknende for å unngå at overdekkingen fjernes av barn eller uvedkommende.


Eieren av bassenget har i tillegg et generelt ansvar om å sikre mot drukning der mulig vanndybde er mer enn 20 cm.

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett. 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.