>Boliger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Boliger

Publisert: 03.01.2022

Generelt

Oppføring av bolig er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens kapittel 20.

Søknad om oppføring av bolig skal sendes inn av et firma som blir ansvarlig søker på vegne av deg.  Alternativt kan du søke om å være selvbygger for egen bolig (eventuelt med sekundærleilighet), se byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere". Andre boligtyper krever at søknaden sendes inn av et foretak. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Slik søker du