>Boliger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Boliger

03.01.2022

Generelt

Oppføring av bolig er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens kapittel 20.

Søknad om oppføring av bolig skal sendes inn av et firma som blir ansvarlig søker på vegne av deg.  Alternativt kan du søke om å være selvbygger for egen bolig (eventuelt med sekundærleilighet), se byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere". Andre boligtyper krever at søknaden sendes inn av et foretak. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her.  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.  

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.