Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Brønn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brønn

02.01.2020

Søknadspliktig eller ikke?

Brønn kan være både søknadspliktig og unntatt fra dette. Brønnen må være i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner som kan ha krav som omfatter brønn. 

For informasjon om regelverk, kontakt kommunen ved servicetorget, tlf. 69 10 80 00. Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med kommunen på forhånd. Kommunen kan utarbeide skriftlig beslutningsgrunnlag for om brønnen er unntatt fra søknadsplikt eller ikke, hvis du ønsker det. Dette er en gebyrbelagt tjeneste på kr. 1.000,-.

Du har selv et ansvar for å sikre brønnen, for å unngå skade og drukning.

Sikkerhet

Brønn og liknende skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i den. Brønn eller dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom brønn eller dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven.

Eieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt over. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren).