>Campingvogn, bobil og telt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Campingvogn, bobil og telt

02.01.2020

Generelt

Søknadsplikten for plassering av campingvogn og bobil, er avhengig av hvilket formål eiendommen er avsatt til i gjeldende plangrunnlag, og hvor permanent tiltaket er. For tilbygg til campingvogn, bobil og telt – se informasjon om «Spikertelt» og andre tilbygg til campingvogn, bobil og telt.

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.  

Unntatt søknadsplikt

Plassering av campingvogn, bobil og telt på bebygd bolig- eller fritidseiendom er unntatt søknadsplikt. Det samme er plassering på campingplass.


Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknadspliktig uten krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett 

Plassering av campingvogn og bobil på ubebygd bolig- og fritidseiendom er søknadspliktig, dersom det skal stå i mer enn 2 måneder, men du kan selv søke om og stå ansvarlig for tiltaket. Det samme er plassering i områder avsatt i kommuneplanens arealdel til LNFR- areal for spredt-, bolig-, eller næringsbebyggelse mv – søk opp din eiendom i kommunens kartgrunnlag for å undersøke hva eiendommen er regulert til.

Søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak / ansvarsrett 

Plassering av villavogn, mobile hytter, og andre bygninger som ikke er underbygd med hjul eller på annen måte er konstruert for å transporteres uten at man enten må rive konstruksjoner eller ved hjelp av heisekran og spesialtransport, er søknadspliktig og det er krav om at et foretak står ansvarlig for prosjekteringen og utførelsen av tiltaket. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg.

Sikkerhet

Du er selv ansvarlig for at tiltaket er i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17). I forhold til sikkerhet mot brann, er campingenheter som nevnt ovenfor, plassert i samme risikoklasse som boliger for øvrig, nemlig risikoklasse 4. Det er med det klart at det stilles strenge krav til blant annet forebygging av brann og brannspredning.

Campingenheter som består av campingvogn, bobil eller telt og lignende med tilhørende fortelt, terrasser, levegger mv., må skilles med avstand på minimum 3,0 meter. Brennbare konstruksjoner som har en høyde på mer enn 0,5 meter over terrenget medregnes som del av campingenheten. Bil som ikke er beregnet for overnatting kan plasseres i mellomrommet mellom campingvognene.

I tillegg er det særskilte krav for brannmotstand til materialene i seg selv. Eksempelvis skal sandwichelementer ha en brannmotstand på minimum B-s1,d0, se TEK17 kapittel 11 innledning tabell 1. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett. 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.