>Driftsbygning i landbruket, landbruksgarasje

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Driftsbygning i landbruket, landbruksgarasje

02.01.2020

Unntatt søknadsplikt for mindre bygning inntil 50 m²

Du trenger ikke å søke om tillatelse til bygging av frittliggende bygning hvis den er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Bygningen må være i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner, og i tråd med veglovas krav til avstand fra vei. For informasjon om regelverk kontakt kommunen ved servicetorget, tlf. 69 10 80 00. Kommunen kan utarbeide skriftlig beslutningsgrunnlag for om bygningen er unntatt fra søknadsplikt eller ikke, hvis du ønsker det. Dette er en gebyrbelagt tjeneste iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

  • Ikke være større enn 50 m² samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA). Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan ikke ha kjeller.
  • Ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m.
  • Ikke brukes til beboelse.
  • Ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense. Du må selv sjekke hvor grensa går og kontakte kommunen ved behov for påvisning/klarlegging (gebyrbelagt).
  • Ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 

Det er tiltakshavers ansvar at vilkår for at man ikke trenger å søke er ivaretatt.

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter arbeidet.

Du må informere kommunen om bygningen og plasseringen når den er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Søknad uten ansvarsrett (søke selv)

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000m² bruksareal.

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal.

Les mer om å søke selv her.

Søknad med ansvarsrett

Større driftsbygninger skal behandles som søknad med ansvarsrett. Det samme gjelder bygninger for fabrikkmessig produksjon og salg.

Les mer om søknad mes ansvarsrett her.

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.