>Markise og screen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Markise og screen

Publisert: 02.01.2020

Screen, markise eller terrassemarkise på eneboliger kan du montere uten å søke. Markisen har da et tekstilt tak, og du kan trekke den inn og ut.

Skisse som viser terrassemarkise

Terrassemarkise

Terrassemarkise med fast støtte på eneboliger kan du også montere uten å søke. Her er det viktig at taket er tekstilt og at du kan trekke den inn og ut.

Skisse som viser terrassemarkise med faste støttebein og sideskinner

Terrassemarkise med faste støttebein og sideskinner

NB! I kystsoneplanen regnes terrassemarkise med fast støtte som pergola og disse vil gi overbygd terrasseareal. Med dette vil en slik markise ofte være søknadspliktig i dette planområdet.


Hvis du skal montere et plast- eller glastak, vil det dette regnes som et tilbygg. Sjekk reglene for søknadsplikt ved tilbygg.

Sentrumstriangelet

I sentrumsplanen er det definert et triangel hvor det ønskes fokus på byliv og aktive butikkvinduer. Innenfor dette triangelet bør du bruke markiser med lyse farger ved glassflater i første etasje. Screens gir gjerne kjedelige fasaderekker og er her ikke tillatt.

Karutsnitt som viser sentrumstriangelet

Kartet viser området som er definert som sentrumstriangelet i sentrumsplanen.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

På større bygg hvor du ønsker å montere flere markiser eller screens, og de utgjør en vesentlig fasadeendring, må du sende inn søknad med ansvarsrett.

Slik søker du