>Påbygg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Påbygg

02.01.2020

Generelt  

Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme, men det er det ikke. 

Tilbygg er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate / bebygde areal (BYA). Her finner du mer informasjon om tilbygg. 

Påbygg er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate/BYA endres. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i BYA.

Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA).

Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om størrelse, høyde, plassering, avstand fra vei, avstand fra sjøen etc. 

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.  

Søknad med ansvarsrett

For oppføring av påbygg må det sendes inn søknad med ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du kontakter et foretak som kan lage søknaden for deg. Alternativt kan du søke om å være selvbygger dersom du har eller benytter deg av nødvendig kompetanse, se byggesaksforskriften § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere".  

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her.  

Krav til dokumentasjon ved søknad  

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.  

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.