>Påbygg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Påbygg

Publisert: 02.01.2020

Generelt  

Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme, men det er det ikke. 

Tilbygg er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate / bebygde areal (BYA). Her finner du mer informasjon om tilbygg. 

Påbygg er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate/BYA endres. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i BYA.

Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA).

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Søknad med ansvarsrett

For oppføring av påbygg må det sendes inn søknad med ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du kontakter et foretak som kan lage søknaden for deg. Alternativt kan du søke om å være selvbygger dersom du har eller benytter deg av nødvendig kompetanse, se byggesaksforskriften § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere".  

Slik søker du