>Stall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Stall

Publisert: 02.01.2020

Søknad uten ansvarsrett (søke selv)

Oppføring av stall som driftsbygning mindre enn 1000 m² BRA eller BYA kan du søke om uten ansvarsretter. Også endring og reparasjon på driftsbygning og husvære for seterbruk eller skogsdrift skal søkes. Søknadspliktig endring kan være tilbygg, ombygging og restaurering.

I kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen, er det egne bestemmelser for landbruksbebyggelse. Nye driftsbygninger og konstruksjoner skal dimensjoneres i samsvar med faktisk, driftsmessig behov. Behovet skal dokumenteres. I tillegg er det også egne bestemmelser om høyde, størrelse på nybygg og tilbygg til driftsbygninger. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Les mer om å søke selv her.

Søknad med ansvarsrett

Stall over 1000 m² BRA eller BYA og stall utenfor landbruksområde må det sendes inn søknad med ansvarlig foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du kontakter et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Les mer om søknad med ansvarsrett her.

Slik søker du