Start Kari chatbot Spør meg

>Folkehelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Folkehelse

04.01.2018

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom, skade og lidelse, samt beskytte mot ytre helsetrusler.

I folkehelsearbeidet er det dessuten viktig å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg, sunn livsstil og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Sarpsborg kommune er sammen med de andre kommunene i Østfold og fylkeskommunen, medlem i partnerskapet Østfoldhelsa. Her har Sarpsborg kommune forpliktet seg til å vektlegge folkehelsearbeidet i kommunale planer, samt sette av ansatte til å arbeide med dette.

Skal vi lykkes med dette helsefremmende og forebyggende arbeidet, krever det samspill mellom mange aktører; kommunen, andre offentlige aktører, innbyggerne, frivillige organisasjoner og andre.

Barn, unge og eldre er viktige målgrupper i folkehelsearbeidet.

Satsingsområdene for folkehelsearbeid i Sarpsborg

Fysisk aktivitet

Les mer om fysisk aktivitet her

Kosthold

Kosthold for barn og unge i Sarpsborg:
Sarpsborg bystyre har vedtatt at barn skal ha fullverdig kost når de er i barnehagen. I løpet av barnehagedagen skal barna ha tre måltider. Det betyr at de har med seg matpakke til frokost, får brødmat eller en enkel varm rett til lunsj, samt frukt, yoghurt eller knekkebrød senere på dagen. Miljørettet helsevern som fører tilsyn med bl.a. barnehager, følger opp.

Kostholdsprogram for grunnskolen og videregående skole på Inspiria

Inspiria Science Center på Grålum og Sarpsborg kommune - har en samarbeidsavtale om helsepedagogiske program. To av programmene retter seg mot sunn kost. Disse tilbys skolene gratis:

Mat - et fett

Matprat for deg på videregående skole

Psykisk helsetjeneste

Kommunens tjenester innenfor psykisk helse består bl.a. av:

  • tilrettelegging og hjelp til å leve et selvstendig liv.
  • oppsøkende virksomhet.
  • samtaler - enkeltvis og i gruppe.
  • rådgivning og veiledning.
  • kurs i mestring av depresjon.
  • fysioterapi - individuelt og i grupper.

Tjenestene er søknadspliktig og gis på vedtak etter behov.

Last ned søknadsskjema her - PDF

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes:
Sarpsborg kommune, Servicetorget, p.b. 237, 1702 Sarpsborg.

Nærmiljøtiltak

Det skal være lett å være frivillig i Sarpsborg
Et levende lokalsamfunn er viktig for innbyggernes trivsel og identitet. Dette skapes ikke av kommunen alene, men i samarbeid med frivillige, lag, foreninger, ildsjeler og næringslivet.

Merk: Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon. 

Visjonen for frivillighetspolitikken er at det skal være enkelt å være frivillig i Sarpsborg. Her har vi samlet en del viktig informasjon for frivillige, lag, foreninger og andre:

Les også om kommunens satsing forebyggende arbeid med diabetes og maks uteliv.

Forebygging av skader og ulykker

Les mer om forebygging av skader og ulykker her.

Folkehelsetall

Med ny Folkehelselov er det satt økt fokus på behovet for at hver kommune har oversikt over de folkehelseutfordringene som er i befolkningen.

Grunntanken i alt folkehelsearbeid er at en stor andel sykdom kan forebygges. Starten på forebyggingsarbeidet er å vite hvilke utfordringer og hvilke ressurser vi har. Derfor har vi et behov for kunnskap i form av statistikk og innbyggerundersøkelser. Den kunnskapen skal være grunnlaget for planarbeidet i kommunen generelt, og for folkehelsearbeidet spesielt.

Les også om andre satsingsområder innen folkehelse: Maks uteliv, Diabetes, Av og til.

Folkehelseprofil

Folkehelseprofil for Sarpsborg for 2016.

Se folkehelseprofilen for 2015 her.