>Forebyggende tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forebyggende tjenester

05.01.2022

Forebyggende tjenester skal fremme helse og forebygge sykdom.

Vi kan også gi råd og veiledning i helserelaterte spørsmål for hele befolkningen i Sarpsborg kommune.

Virksomhetsleder:

Grete Lind

Hannestad familiesenter: Teamleder Trine Firing Jørgensen tlf. 452 84 632
Sentrum familiesenter: Teamleder Renate Rosén Skinne  tlf. 479 77 568
Skjeberg familiesenter: Teamleder Lene Karstensen tlf. 989 07 167
Team fysioterapi voksne: Teamleder Helene Jacobsen, tlf. 920 34 443
Team ergoterapi: Teamleder Kjærsti Skjøren Lassen, tlf. 982 86 560
Team krisesenter: Teamleder Birgith Amundsen Gellein, tlf 416 26 588

Mer om Sentrum familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved alle skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt
 • Helsestasjon for ungdom / Herrkules (helsestasjon for gutter)

Du må ha avtalt time før du kommer.

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer:
95 22 33 44
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg

Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Renate Rosén Skinne
Tlf. 479 77 568

 

 

Mer om Skjeberg familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved alle skoler)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Du må ha avtalt time før du kommer.

Telefonnummer:
95 22 33 44
Tlf. familierådgivere: 40 00 21 33

Besøksadr: Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: 

Lene Karstensen tlf. 989 07 167

Mer om Hannestad familiesenter og kontaktopplysninger:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Ungdomskontakt

Du må ha avtalt time før du kommer.

Telefontid:

 • Mandag: kl. 09.30-13.00
 • Tirsdag til fredag: kl. 08.00-13.00

Telefonnummer: 
95 22 33 44
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Yven 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Trine Firing Jørgensen 
Tlf. 69 11 68 89

Helsestasjonens tilbud og oversikt over vaksinasjon:

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg - og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjoner på bestemte alderstrinn.

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Foresatte kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av. Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Helsestasjonstjenesten i Sarpsborg er tilknyttet familiesentrene på Hannestad, i sentrum og i Skjeberg. Helsestasjonen samarbeider med eller kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og ulike spesialisttjenester.

Vi oppfordrer familier med barn som flytter til kommunen til å ta kontakt med det familiesenteret hvor de hører til.

Helsestasjonens tilbud:

 • helsekontroll
 • undersøkelse av syn og hørsel
 • oppfølging av vekst og utvikling
 • barnevaksinasjon
 • veiledning
 • barselgruppe og svangerskapskurs


Helsestasjonsprogrammet:

 • hjemmebesøk av helsesykepleier til alle nyfødte
 • 4 uker - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut og barselgruppemøte
 • 6 uker - konsultasjon hos helsesykepleier og lege, vaksine
 • 3 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksiner
 • 4 mnd. - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og lege og barselgruppe
 • 5 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksiner
 • 6 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 8 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier
 • 10 mnd. - gruppekonsultasjon med helsesykepleier og familierådgiver og barselgruppemøte
 • 12 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier og lege, vaksiner
 • 15 mnd. - konsultasjon hos helsesykepleier, vaksine
 • 2 år - konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 4 år - konsultasjon hos helsesykepleier
 • 6 år - skolestartsundersøkelse (på skolen) med helsesykepleier og lege

Ved behov, kan du få ekstra kontroller.

Barnevaksinasjonsprogrammet:

Her kan du lese mer om de ulike vaksinene som det anbefales at barnet skal ha.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Her kan du lese mer om de ulike vaksinene som det anbefales at barnet skal ha. 

Skolehelsetjenesten

Les om skolehelsetjenesten her

Familierådgivning

Samtaler med familierådgiver er et forebyggende og gratis tilbud for barn og unge mellom 0-19 år og deres familier. Det trengs ingen henvisning og man kan ta direkte kontakt på telefon eller mail for timebestilling. Familierådgiver bistår med å videreformidle til annen instans ut i fra behov og ønsker.

Familierådgivere tilbyr samtaler til de som opplever at de strever. Å oppsøke hjelp tidlig kan forebygge videre problemutvikling og samtidig bidra til å fremme en god psykisk helse hos barn og unge.

Noen eksempler på at man kan ta kontakt er;

 • hvis man strever med samspillet i familien
 • hvis man er forelder med bekymring for barnet sitt
 • hvis man opplever en krise i familien
 • hvis man lever med psykisk og, eller somatisk sykdom i familien.

Gjennom en helhetlig og systemisk tilnærming jobber vi blant annet med å styrke foreldre i foreldrerollen, løfte frem ressurser i familien og i samarbeid med familien endre negative samspillsmønstre. Vi tilbyr familiesamtaler og samtaler med barn og unge.

Kontaktinformasjon:

Familierådgiver: tlf. 400 02 133

Jordmortjenesten

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroll hos jordmor. Jordmortjenesten holder til i familiesentrene i kommunen.

Du trenger ikke å ha vært hos lege før du kommer til oss. Den første kontrollen anbefales i uke 6 – 12 i svangerskapet. Vi tilbyr også fødselsforberedende samtaler. Formålet med samtalen er å gi økt kunnskap om fødsel, smertelindring, amming og foreldrerollen.

6 uker etter fødsel tilbys etterkontroll, gjennomgang av fødselsopplevelse, prevensjonsveiledning og ammeveiledning. Du kan også snakke med oss om fødselsangst/tidligere traumatiske opplevelser.

Kontakt jordmortjenesten ved ditt nærmeste familiesenter. Se kontaktinformasjon til familiesenterne her.

Hverdagsrehabilitering

Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Krisesenteret

Sarpsborg krisesenter er et lavterskeltilbud til kvinner og /eller menn og deres barn som har eller har hatt problemer relatert til vold. Dette kan også innebære trusler, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, overgrep eller annen problematikk som krever behov for råd, hjelp og praktisk bistand i krisesenteret.

Senteret er døgnbemannet, og alle ansatte har taushetsplikt.

Vakttelefon: 69 10 87 00

Les mer om Krisesenteret her.

Teamleder:
Birgith Gellein.

Ungdomskontakt

Et tilbud til unge opptil 18 år - og til deres familier.

Teamet arbeider med spørsmål rundt ungdomsmiljø, rus, familie, venner, sex, seksualitet, mobbing, kriminalitet, fritid, skole og andre ting som ungdom er opptatt av.

Ungdomskontaktene holder til i Sigvat Skaldsgt 1. (v/brannstasjonen)Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl 8- 15.30 tirsdag kl 12.30-20

Stine J Christensen, Hannestad distrikt, tlf 94167400 kontaktperson for Tindlund ungdomsskole, Grålum ungdomsskole

Anita Andersen, sentrum distrikt, tlf 95297263 kontaktperson for Kruseløkka ungdomsskole

Kristian Navestad, Skjeberg distrikt, tlf 48882903 kontaktperson for Sandbakken ungdomsskole, Varteig ungdomsskole, Hafslund ungdomsskole

Epost: utekontakten@sarpsborg.com

Helsestasjon for ungdom

Ved helsestasjon for undom er det drop-in-timer. Du trenger ikke bestille time. Det er bare å komme.

Åpningstider:

 • Tirsdager fra 14.00-17.00
 • Onsdager 14.00-17.00
 • Torsdager(guttedag) 14.00-17.00

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tlf: 95 22 33 44
E-post: helsestasjon.ungdom@sarpsborg.com

Herrkules - helsestasjon for gutter

Åpningstid: Torsdager 14.00-17.00

Telefon i åpningstiden: 95 22 33 44

Herrkules er et helsetilbud til gutter. Ved Herrkules er det lege og psykiatrisk sykepleier.

 • Vi kan gi deg råd og hjelp i forskjellige situasjoner.
 • Vi kan love deg full taushetsplikt.
 • Det du kommer til oss med, blir mellom oss.

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1702 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Barnefysioterapi

Dette er et tilbud til alle barn på helsestasjon, i barnehager, barne- og ungdomsskoler og i hjemmet.
Alle som har spørsmål rundt motorisk utvikling, motorisk funksjon og/eller muskel-skjelettproblematikk kan henvise. Når andre enn foresatte henviser må det innhentes skriftlig samtykke.

Fysioterapeuten vurderer barnets funksjonsnivå og behov for tiltak. Vi kan bidra til tilrettelagt motorisk stimulering/trening i hjem/barnehage/skole og eventuell videre henvisning. Vi tilbyr veiledning av foreldre og nære voksne og videre oppfølging.
Fysioterapeuten kan bidra til økt fysisk aktivitet, tidlig diagnostisering, forebygging av helseplager og bidra i habiliteringsprosesser.
Sentrale målsetninger er å fremme barnas bevegelsesutvikling, bevegelsesglede, mestringsevne og deltagelse og at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet.

Brosjyre: Tips fra fysioterapeuten - PDF

Brosjyre: Motorikk og utstyr første leveår - PDF

Henvisningsskjema - PDF sendes til:

Barnefysioterapitjenesten
Skjeberg Familiesenter 
Pb 237
1702 Sarpsborg

Se kontaktinformasjon til familiesenteret her.

Klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Fysioterapi - voksne

Kontaktperson 
Teamleder / fysioterapeut Helene Jacobsen 
Tlf. 920 34 443

Alle henvisninger sendes til: 
Team fysioterapi, helsehuset Sarpsborg
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Arbeidsområde for Team fysioterapi - voksne:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot innbyggere over 18 år.
 • Opptrening / rehabilitering
 • Samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Undersøkelse og vurdering


Det tilbys behandling:

 • På kommunens sykehjem
 • På Helsehuset Sarpsborg
 • Til hjemmeboende som ikke kommer seg til annen behandler
 • Som forebyggende helsearbeid i grupper


Teamets målsetninger:

 • At fysioterapi skal utøves servicerettet, effektivt og med høy faglig standard.
 • At befolkningen tar ansvar for egen helse og mestrer egen sykdom.
 • At omfang og konsekvens av sykdom/skade, belastningslidelser og livsstilssykdommer reduseres.
 • At pasienter med medfødte og/eller ervervede funksjonsnedsettelser utvikler, gjenvinner og bevarer sin funksjonsevne, samt opplever deltagelse og mestring.
 • At behovet for omsorgstjenester i hjem og på institusjon reduseres/unngås ved opprettholdelse av funksjonsevne hos pasientene.

Klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Ergoterapitjenesten

Ergoterapi handler om å gjøre hverdagslivet mulig. Vi arbeider for å finne muligheter og løsninger til mestring, deltagelse og selvstendighet når det blir et gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav.

Ergoterapitjenesten tilbyr tjeneste til barn, ungdom og voksne. Vi tilbyr blant annet:

 • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter 
 • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler og bistår ved søknad til NAV hjelpemiddelsentral.
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
 • veiledning, informasjon og undervisning 
 • tilrettelegging og endring av bolig og/ eller boligplanlegging
 • utarbeider funksjon- og boligrapporter
 • Veiledning ved tilpassing av bil

Syn- og hørselskontakt: Syn- og hørselskontakten er en del av ergoterapitjenesten og bistår de som har nedsatt syn eller hørsel til å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Syn- og hørselskontakten kan også bistå med å søke syns- eller hørselshjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentral.

Ergoterapitjenesten er tilgjengelig alle hverdager fra 08.00 – 15.30. Du kan kontakte ergoterapitjenesten på e-post ergoterapi@sarpsborg.com eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00. Henvisninger blir prioritert etter behov. Det kan være ventetid på vår tjeneste.
Teamleder: Kjærsti Skjøren Lassen, mob: 982 86 560

Tjenestene vi tilbyr er gratis.

Aktuelle skjemaer:

Dette kan forventes av oss:
Sarpsborg kommune og ergoterapitjenesten jobber for at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mestring gir god helse. Vi samarbeider med andre tjenester når det er relevant og nødvendig.

Dette forventer vi av deg:
Det forventes at bruker/foresatte/pårørende samarbeider og deltar i valg av tiltak og behandling. Vi forventer at man opptrer respektfullt og høflig. Du gir beskjed hvis du ikke er hjemme til avtalt tidspunkt. Ved formidling av hjelpemidler forventer vi at aktuell terapeut kontaktes hvis hjelpemiddelet som mottas ikke fungerer.

Ønsker du å klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Helsetjenesten til nybosatte flyktninger og asylsøkere som bor privat

Helsetjenesten til nybosatte flyktninger i kommunen har egne helsesøstre. Helsesøstrene har tilholdssted på St. Marie læringssenter hvor norskfaglig språkopplæring i kommunen foregår. Forebyggende tjeneste inngår som en samarbeidspartner med NAV via introduksjonsprogrammet.
Målet med tjenesten er å sikre gode helsetilbud til nybosatte flyktninger og asylsøkere ved å informere, henvise til og koordinere helsetjenesten slik at de kan nyttiggjøre seg helsetilbudet i kommunen best mulig. Viktige oppgaver er å innhente helseopplysninger ved bosetting i kommunen, samt videreformidle dette til fastlege så snart som mulig. Vaksinering, videre individuell oppfølging ved behov, helseopplysningsarbeid, samt «åpen dør» funksjon, er andre sentrale oppgaver.

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 16
1721 Sarpsborg
Tlf: 69 10 85 82

Kontaktperson: Helsesøster Annette Nilsen Paul
Mobil: 489 51 931

 

Virksomhet forebyggende tjenester

Besøksadresse:

Rådhusveien 17
1702 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg