>Helsehuset Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsehuset Sarpsborg

04.01.2017

En rekke helsetjenester er samlet under samme tak på Helsehuset.

Tlf. resepsjon: 69 10 83 10 
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg

Helsehuset Sarpsborg inneholder flere funksjoner:

Korttidsavdelingene

Består av 6 kommunale akutte døgnplasser, 36 korttidsplasser, 6 rehabiliteringsplasser, 19 rulleringsplasser og 4 palliative plasser, totalt 71 plasser.

Avdeling 1: (5 rulleringsplasser og 9 korttidsplasser)

Teamleder: Nina Merete Tokle Bjørnstad 

Avdeling 2: 69 10 83 12 (12 korttidsplasser + 8 kommunale akutte døgnplasser)

Teamleder: Linn Kristin Rosten Svendsen 

Avdeling 3: 69 10 83 13 (11 korttidsplasser + 6 rehabiliteringsplasser)

Teamleder:Cathrine Thorbjørnsen

Avdeling 4: 69 10 83 14 (17 korttidsplasser)

Teamleder:Gunnhild Skår

Avdeling 5: 69 10 83 15 (13 rulleringsplasser + 4 palliative plasser)

Teamleder: Vibeke Kaas Ibsen

Til besøkende

Informasjon til besøkende

Vi ønsker at de som er på Helsehuset, skal ha best mulig utbytte av oppholdet. Dette betyr litt ulikt for pasientene, men vi har fokus på « Hva er viktig for deg» - tanken. Det defineres derfor alltid målsetting for hver enkelt. I den forbindelse har vi et ønske overfor besøkende om at besøk skjer mellom kl 12.00 og 13.00 og på ettermiddag mellom kl 16.00 og 19.00. Pasientene trenger ro og tid til å gjennomføre aktuell behandling med dertil restitusjon i etterkant. Dagene er relativt hektiske for de fleste som er her. Ta kontakt med teamleder dersom din næres situasjon tilsier andre behov. Vi håper på forståelse for dette – vi er her først og fremst for pasientenes beste.

Team legevakt

Består av Lilletorget legekontor med diabetespoliklinikkvaksinasjons- og smittevernkontor og Legevakten for Sarpsborg og Rakkestad.

Teamleder:Heidi Elisabeth Brodal 

Demensteam

Telefonnummer: 992 05 830. Les mer om demensteamet her.

Inntakskontoret

Telefonnummer: 69 10 88 16 eller 69 10 83 10 

Pasientkoordinatorer:

Line Hovde
Kristine Bøhaugen
Laila Grindahl

Inntakskontoret behandler alle søknader om heldøgns omsorgstjenester. Det inkluderer både korttidsplasser og langtidsplasser i sykehjem, rullerende plass på sykehjem, rehabilitering, avlastning og leilighet i bofellesskap. 

Pasientkoordinatorene skal bidra til å skape trygghet, gjøre forventningsavklaringer og gi riktig informasjon om kommunale tjenester. Pasienten og pårørende skal inkluderes i tjenestetilbudet etter utskrivelsen allerede på sykehuset.

Sykehuset melder om utskrivningsklare pasienter via et elektronisk meldesystem til kommunen. To timer etter at kommunen har fått beskjed, skal pasientene få et tilbud.  (Gjelder mellom klokken 08.00 og 15.30) Det kan for eksempel være en korttidsplass eller tilbud om hjemmetjeneste.

Dersom det er behov, kan sykehuset også ta kontakt via pasientkoordinatortelefonen: 915 19 445 mellom kl. 08.00 og 15.30 alle dager.

Telefonen blir betjent av korttidsavdelingen ved Helsehuset Sarpsborg i helger og høytider.

Lene Simensen Rød

 

Enhetsleder:
Lene Simensen Rød
Telefonnummer: 982 16 329

 

Helsehuset

Besøksadresse:

Roald Amundsens gate 17
1723 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg