Byggesak

Byggesak

Byggesak

Team byggesak har per nå noe lengre svartid på søknader med 3 ukers frist på grunn av stor
saksmengde og ferieavvikling. Vi beklager dette.

På denne siden finner du informasjon om byggesaksregler.

Byggesak