>Avfallsstativ / avfallsbeholder

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Avfallsstativ / avfallsbeholder

Publisert: 14.12.2023

Det er ikke alle avfallsstativ du trenger å søke om å få bygge. Det kommer an på størrelse og plassering.

Avfallsstativ er unntatt søknadsplikt dersom dette er oppfylt:

  • Avfallsstativet er mindre enn 50 kvadratmeter
  • Avfallsstativet plasseres på egen eiendom minst en meter fra nabogrenser
  • Avfallsstativet står ikke i veien for frisiktsoner for egen utkjørsel. Se mer om frisiktsoner her - PDF.
  • Avfallshuset plasseres over fire meter unna kommunale vann og avløpsrør i grunnen
  • Vil du ha avfallshuset som et tilbygg til boligen, må avfallshuset være på under 15 kvadratmeter.

Felles avfallsanlegg som du må søke om, dersom du planlegger dette:

Se mer om renovasjonsordningen i kommunen her.

  • Felles avfallsanlegg er mellom 50 og 70 kvadratmeter (er det enda større, må en byggmester søke for deg og stå ansvarlig for prosjektet)
  • Avfallsstativet skal stå nærmere enn en meter fra nabogrense
  • Avfallsstativet skal være nedgravd eller litt nedgravd
  • Avfallsstativet skal stå i frisiktsonen for utkjørsel. Se mer om frisiktsoner her - PDF.

Les mer om å søke selv her.

Avfallsstativet må ha et ansvarlig firma som søker for deg dersom du planlegger dette:

  • Avfallsstativet er over 70 kvadratmeter

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her.