Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Søppelstativ / avfallsbeholder

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Søppelstativ / avfallsbeholder

02.01.2020

Unntatt fra søknad:

Plassering av beholdere og beholdere som omrammes med enkelt gjerde/skjerming er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. De må da plasseres på egen eiendom minst 1 meter fra nabogrense og ikke komme i konflikt med vei eller frisiktsoner.

Vær oppmerksom på frisiktsone for egen utkjørsel.

Større installsjoner ("avfallshus") inntil 50 m² kan være unntatt. Er du i tvil kan du kontakte kommunen og få det vurdert. Se veiledning for uthus.

Avfallshus som tilbygg til boligen når både samlet bruksareal og bebygd areal er under 15 m² kan være unntatt. Se veiledning for tilbygg.

Søknad uten ansvarsrett (søke selv)

Oppføring av frittliggende avfallshus når både samlet bruksareal eller bebygd areal er mellom 50 og 70 m² kan du normalt søke om selv. Er du i tvil kan du kontakte kommunen og få det vurdert. Se veiledning for uthus. Avfallshus som tilbygg til boligen når både samlet bruksareal og bebygd areal er mellom 15 og 50 m² kan søkes om uten krav om ansvarlig foretak.  Du er da selv ansvarlig. Er du i tvil kan du kontakte kommunen og få det vurdert. Se veiledning for tilbygg.

Les mer om å søke selv her.

Søknad med ansvarsrett

Frittliggende avfallshus over 70 m² må søkes med krav om ansvarlig foretak med ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Nedgravde og halv-nedgravde løsninger er også søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.