>Graving og andre utviklingsprosjekter

Innhold

Bilde av arbeider med vann og avløp.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Graving og andre utviklingsprosjekter

Publisert: 02.01.2023

Her finner du oversikt over en del pågående og planlagte prosjekter innenfor vann og avløp i Sarpsborg kommune.

Kommunalt arbeid

Arbeidet med nye Alvim renseanlegg er et prosjekt som vil pågå over flere år. Les mer informasjon om dette på sidene www.sarpsborg.com/rensenalegg 

 

Dette er noen av de mange andre grave- og utviklingsprosjektene innenfor vann og avløp som Sarpsborg kommune har ansvaret for:

Ny pumpestasjon Brusemyr

Etablering av ny vannforbindelse - brannvann - Hevingen

Oppgradering av vann- og avløpsnettet: Brevik etappe 5

Oppgradering av Pellygata med sidegater

Oppgradering av kommunalt vann -og avløpsnett (VA) Gamle Isevei, Skjebergveien

Fornyelse av vann og avløpsrør på Greåker

Gravearbeider for ny kommunal vannledning fra Revebukta

Oppgradering av ledningsnett ved Brusemyrveien

Separering av vann og avløp: Brevik etappe 3

Separering av vann og avløp Nordbyveien

Separering av vann og avløp Brevikbekken

Ny vannledning over Røsneskilen.

Separering av vann og avløp Tunevannet.

Separering av vann og avløp Kalabekken.

Ledningsnett for vann og avløp på Ise.

Separering av vann og avløp Brevik-Hjeringsvei.

Separering av vann og avløp på Opsund.

Separering av vann og avløp Kirkeveien.

Separering av vann og avløp i Nils Hønsvalds gate.

Kommunalt trykkavløpssystem og vannforsyningssystem i Øvre Tune.

Oppgradering av trykkøkningsstasjon Blessom.

Privat arbeid

Her finner du en oversikt, med kart, over alle (kommunale og private) gravearbeider i Sarpsborg.

Før du skal grave må du melde fra om dette. Dette er viktig for å forhindre ulykker og erstatningsansvar ved et eventuelt kabelbrudd. Her finner du viktig informasjon om gravemelding som skal fylles og varsles før arbeidene starter.