>Terrasse / platting

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Terrasse / platting

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Oppføring av terrasse/platting kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt.

Terrasse / platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terreng.

OBS! Hvis du skal bygge terrasse eller platting i kystsonen er det egne regler for dette.

Se mer om kystsoneplanen her.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Se egen informasjon om balkong og veranda:

Her finner du mer informasjon om balkong.

Her finner du mer informasjon om veranda.


Dersom terrassen/plattingen er festet i boligen, regnes den som tilbygg.

Her finner du mer informasjon om tilbygg.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Veiviser

Skal du utvide huset ditt med en terrasse? Svar på spørsmålene i denne veiviseren for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan slippe å søke.

Er terrasse/platting søknadspliktig? 

 1. Terrasse/platting som du ikke behøver å søke om (plan- og bygningsloven § 20-5 og  byggesaksforskriften § 4-1): 

  Mindre terrasse/platting med høyde mer enn 0,5 m over  ferdig planert terreng.  Bebygd areal (BYA) skal ikke være over 15 m², og den må være understøttet. Avstand til nabogrense må være minst 4,0 m. Måleregler finnes i byggteknisk forskrift  § 6-3 med veiledning


  Når du har gjennomført byggingen av tiltaket, skal du sende inn melding til kommunen slik at kart og eiendomsregister kan oppdateres. Meldingsskjema finner du her - PDF

  Terrasse/platting med høyde inntil 0,5 m over terreng kommer ikke inn under plan- og bygningsglovens bestemmelser i det hele tatt. Det er da heller ingen arealbegrensninger, men ev. planbestemmelser må ivaretas.

  Les mer om unntak fra søknad her.  

 2. Terrasse/platting som er søknadspliktig, men som du kan søke om selv (plan- og bygningsloven § 20-4 og byggesaksforskriften § 3-1): 

  Terrasse/platting med bebygd areal (BYA) ikke over 50 m² (som tilbygg) eller 70 m² (som frittliggende på bebygd eiendom). Avstand til nabogrense må være minst 4,0 m. Se måleregler i teknisk forskrift § 6-3 med veiledning

  Informasjon om krav til søknad finnes i byggesaksforskriften kapittel 5.


 3. Terrasse/platting som er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett: 

  Terrasse/platting som ikke faller inn under pkt. a og b er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et firma som kan lage søknaden for deg. 

  Informasjon om krav til søknad finnes i byggesaksforskriften kapittel 5

Slik søker du