>Veranda

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Veranda

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Oppføring av veranda kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt.

Med veranda forstås åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Verandaen kan imidlertid også være lukket. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Se egen informasjon om balkong og terrasse/platting:

Her finner du mer informasjon om balkong.

Her finner du mer informasjon om terrasse/platting.


Dersom verandaen er festet i boligen, regnes den som tilbygg.

Se mer omformasjon om tilbygg her.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

 

Veiviser

Skal du utvide huset ditt med en veranda? Svar på spørsmålene i denne veiviseren for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan slippe å søke.

Er verandaen søknadspliktig? 

 1. Verandaer som du ikke behøver å søke om (plan- og bygningsloven § 20-5 og  byggesaksforskriften § 4-1): 

  Mindre veranda med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng.  Bebygd areal (BYA) skal ikke være over 15 m², og den må være understøttet. Avstand til nabogrense må være minst 4,0 m. Måleregler finnes i byggteknisk forskrift  § 6-3 med veiledning


  Når du har gjennomført byggingen av tiltaket, skal du sende inn melding til kommunen slik at kart og eiendomsregister kan oppdateres. Meldingsskjema finner du her - PDF

  Veranda med høyde inntil 0,5 m over terreng kommer ikke inn under plan- og bygningslovens bestemmelser i det hele tatt. Det er da heller ingen arealbegrensninger, men ev. planbestemmelser må ivaretas.

  Les mer om unntak fra søknad her.  

 2. Verandaer som er søknadspliktig, men som du kan søke om selv (plan- og bygningsloven § 20-4 og byggesaksforskriften § 3-1): 

  Veranda med bebygd areal (BYA) ikke over 50 m² (som tilbygg) eller 70 m² (som frittliggende på bebygd eiendom). Avstand til nabogrense må være minst 4,0 m. Se måleregler i teknisk forskrift § 6-3 med veiledning.

  Informasjon om krav til søknad finnes i byggesaksforskriften kapittel 5.


 3.  Verandaer som er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett:

  Verandaer som ikke faller inn under pkt. a og b er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et firma som kan lage søknaden for deg.

  Informasjon om krav til søknad finnes i byggesaksforskriften kapittel 5

Slik søker du