Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Klima, natur og miljø

Natur og miljø

Fjernvarme

Informasjon om fjernvarme og hvordan du kan bli kunde.

Jakt og naturforvaltning

Viltforvaltning, båndtvang, motorferdsel i utmark og biologisk mangfold.

Klima

Her finner du blant annet Sarpsborgs kommunedelplan for klima og miljø.

Landbruk

Informasjon om landbrukseiendom, skogbruksplanlegging og tilskuddsordninger i landbruket.

Luftkvalitet

Slik overvåkes luften, helseeffekter og tiltak for bedret luftkvalitet.

Nedgravde oljetanker

Nedgravde olje- og parafintanker representerer en stadig større kilde til forurensning. 

Oljefyr

Fra og med 1. januar 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg.

Radon

Radonkilder, forekomst i Sarpsborg, helserisiko, forskrift og anbefalinger, måling og tiltak.

Støy

I Sarpsborg og Fredrikstad har eiere av vei, jernbane og havn utarbeidet en felles handlingsplan mot støy.

Sykkel

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for syklistene.

Vannforurensning

For å holde oversikt med vannkvaliteten i Sarpsborg tas det regelmessige vannprøver.

Veterinærvakta

Veterinærvakta er en kontinuerlig vakttjeneste utenom ordinær arbeidstid.

Klima, natur og miljø