Klima, natur og miljø

Natur og miljø

Fjernvarme

Informasjon om fjernvarme og hvordan du kan bli kunde.

Jakt og naturforvaltning

Viltforvaltning, båndtvang, motorferdsel i utmark og biologisk mangfold.

Klima

Her finner du blant annet Sarpsborgs kommunedelplan for klima og miljø.

Landbruk

Informasjon om landbrukseiendom, skogbruksplanlegging og tilskuddsordninger i landbruket.

Luftkvalitet

Slik overvåkes luften, helseeffekter og tiltak for bedret luftkvalitet.

Nedgravde oljetanker

Nedgravde olje- og parafintanker representerer en stadig større kilde til forurensning. 

Oljefyr

Fra og med 1. januar 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg.

Radon

Radonkilder, forekomst i Sarpsborg, helserisiko, forskrift og anbefalinger, måling og tiltak.

Støy

I Sarpsborg og Fredrikstad har eiere av vei, jernbane og havn utarbeidet en felles handlingsplan mot støy.

Sykkel

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for syklistene.

Vannforurensning

For å holde oversikt med vannkvaliteten i Sarpsborg tas det regelmessige vannprøver.

Veterinærvakta

Veterinærvakta er en kontinuerlig vakttjeneste utenom ordinær arbeidstid.

Klima, natur og miljø